– W chwili obecnej praktycznie nie ma ograniczeń dla zastosowań kabli grzewczych – deklaruje Krzysztof Strzelczyk , przedstawiciel firmy Automatyka Krzysztof Strzelczyk. Do czego więc można wykorzystać przewody grzewcze?

Najpopularniejsze zastosowania kabli grzewczych

Kable grzewcze stosuje się do utrzymania pożądanej temperatury zarówno w zbiornikach, jak i rurociągach transportujących media, np. wazelinę, oleje, czekolady, syropy. Za ich pomocą można uzyskać nawet temperaturę rzędu 650°C. Kable grzewcze używane są najczęściej do:

• ogrzewania podjazdów, garaży i ramp;
• ogrzewania schodów, chodników, mostów;
• zabezpieczenia przed zamarzaniem rynien, rur spustowych i zlewni wód;
• zabezpieczenia pionów sanitarno-deszczowych przed zamarzaniem;
• zabezpieczenia rur wody zimnej;
• utrzymania temperatury wody ciepłej;
• zabezpieczenia ciągów technologicznych (paliwa, oleje);
• utrzymywania zadanej temperatury w rurociągach (woda lodowa, czekolada);
• ogrzewania podłogowego;
• ogrzewania zbiorników.

Rodzaje kabli grzewczych

Poza indywidualnymi różnicami, takimi jak napięcie zasilania, temperatura stosowania, budowa czy średnica, kable grzewcze dzieli się na samoregulujące i stałooporowe.

Przewód stałooporowy grzeje ciągle z jednakową mocą, więc pobiera taką samą ilość energii niezależnie od temperatury otoczenia. Firma Automatyka Krzysztof Strzelczyk posiada w swojej ofercie kable stałooporowe niemieckiej firmy A. RAK. WARMETECHNIK. To najmocniejsze kable stałooporowe na polskim rynku, posiadają podwójną izolację, są odporne na przetężenia temperaturowe do 900°C, posiadają pleciony ekran odporny na udary mechaniczne i odporny na przebicia do ekranu rzędu 4000V. Do ich prawidłowego funkcjonowania konieczne jest zainstalowanie termostatu.

Kable samoregulujące zmieniają swoją moc grzewczą w zależności od warunków, w których zostały zamontowane. Cechuje je także łatwość stosowania. Kable grzewcze samoregulujące firmy FINE KOREA jako jedyne na polskim rynku posiadają dodatkową izolację zabezpieczającą kabel grzewczy mechanicznie i przeciwwilgociowo. Ze względu na swoją samoregulacyjność, kable grzewcze można przycinać na dowolną długość, krzyżować i stykać ze sobą. Takie przewody nigdy się nie przegrzeją. Ich najważniejszym ograniczeniem jest temperatura stosowania – maksimum 240°C. Kable samoregulujące nie wymagają termostatu, ale załączone na stałe pobierają energię przez cały okres eksploatacji zaleca się, zatem stosowanie termostatu.

System kabli grzewczych na rurociągach

Kable grzewcze mogą być układane zarówno na rurociągach stalowych, jak i na tych wykonanych z tworzywa sztucznego. Mogą być montowane w pomieszczeniach oraz zewnątrz budynku, sprawdzą się na rurociągach naziemnych i podziemnych. Służą wówczas do zabezpieczenia rur z wodą zimną i ciepłą, tłuszczami oraz w zależności od rodzaju izolacji – mogą być montowane nawet wewnątrz rurociągu z wodą pitną.

System kabli grzewczych w rynnach, rurach spustowych i dachach

Systemy przeciwoblodzeniowe kabli grzewczych skutecznie zapobiegają gromadzeniu się śniegu i lodu w rynnach, rurach spustowych i na dachach budynków. Zastosowanie tego systemu zapobiegają uszkodzeniom konstrukcji dachowej i elewacji budynku . W prosty sposób można zapobiec zawaleniom się dachów i konstrukcji budynków, stosując kable grzewcze posiadające osłonę odporną na promienie UV. Cały system sterowany powinien być termostatem wyposażonym w czujnik temperatury oraz czujnik wilgoci. Systemy przeciwoblodzeniowe można instalować we wszystkich rynnach i rurach spustowych oraz na niemal na wszystkich dachach. Najważniejsze korzyści, płynące z takiego rozwiązania, to:

• pełna drożność rynien i rur spustowych;
• kontrolowany spływ wody z powierzchni dachu;
• brak nawisów lodowych i zalegania śniegu;
• ograniczenie kosztów naprawy instalacji rynnowych i fasad budynków;
• eliminacja obciążenia rynien i rur spustowych;
• zapobieganie przyczynom, a nie skutkom oblodzenia i zalegania śniegu.

System kabli grzewczych na podjazdach, schodach, rampach

Dzięki ochronie przeciwoblodzeniowej ludzie i pojazdy mogą poruszać się bezpiecznie w każdych warunkach pogodowych. Kable grzewcze mogą być montowane na parkingach, rampach, mostach, wiaduktach, podjazdach do garaży, ale także na schodach zewnętrznych, kładkach i chodnikach. To także idealne rozwiązanie na lądowiska dla śmigłowców.

Warto także podkreślić ekologiczny aspekt takiego rozwiązania. Zastosowanie energii elektrycznej do usuwania lodu i śniegu jest bardzo dobrym, skutecznym rozwiązaniem, niepowodującym zagrożenia dla środowiska naturalnego i możemy wykorzystać je praktycznie w każdych warunkach.

Nowoczesny system przeciwoblodzeniowy z kabli grzewczych gwarantuje dostosowanie wydajności do aktualnych warunków atmosferycznych, bezpieczeństwo użytkowania, niskie koszty eksploatacji, bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych oraz oszczędność czasu i energii zużytej do odśnieżania.

Zaufaj najlepszym! Automatyka Krzysztof Strzelczyk

Od 1996 r. firma AUTOMATYKA zajmuje się zastosowaniami kabli grzewczych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Oferowany przez firmę zakres usług obejmuje m. in. projektowanie i dobór odpowiedniego systemu grzejnego (kable samoregulujące, kable stałooporowe, kable o podwyższonej temperaturze pracy) wraz z kompletną dokumentacją wykonawczą, kosztorysem, zestawieniem materiałów oraz sprzedaż i dostawę materiałów (kompletne systemy grzejne, aparatura sterująca i inne akcesoria). Firma wykonuje także montaż, rozruch i serwis gwarancyjny (lokalizacje uszkodzeń i naprawy kabli grzewczych) systemów opartych na kablach grzewczych.

Z pełną ofertą firmy można zapoznać się na stronie www.automatyka-ogrzewanie.pl

00-716 Warszawa, ul. Bartycka 175 pawilon L, woj. mazowieckie
tel. 0 22 851 64 34, 0 601 244 432,