Innowacyjna technologia wytwarzania płyt warstwowych PAROC AST sprawia, że płyty wytwarzane tą metodą pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności. Wymaga to jednak wykorzystania ich cech już na etapie projektowania konstrukcji nośnej budynku.

 

paroc płyty warstwowerys. PAROC

 

Co decyduje o wytrzymałości płyt warstwowych?
Najbardziej krytycznym, ze względu na właściwości wytrzymałościowe, miejscem w tych konstrukcjach jest warstwa spajająca między okładzinami i rdzeniem. Warstwy składowe płyt warstwowych różnią się właściwościami mechanicznymi, dlatego każdy z elementów pełni określoną funkcję: okładziny stalowe, które mają dobre właściwości mechaniczne, przejmują naprężenia normalne, rdzeń natomiast – siły poprzeczne i wynikające z nich naprężenia styczne. Dodatkową funkcją rdzenia jest utrzymanie stałego odstępu między okładzinami oraz zapewnienie dobrej izolacyjności cieplnej i ogniowej. Płyty warstwowe w technologii PAROC AST są konstruowane tak, by te szczególnie istotne miejsca spełniały swoje zadanie jak najlepiej, a płyty zyskały dzięki temu bardzo dobrą wytrzymałość.

 

paroc płyty warstwoweZależność rodzaju obciążeń płyt warstwowych od ich rozpiętości podparcia

Podczas próby wytrzymałości na rozciąganie uszkodzenie płyty powinno zawsze nastąpić w rdzeniu, nigdy w miejscu spojenia okładzin z rdzeniem. W płytach PAROC AST spojenie okładzin z lamelowymi włóknami wełny skalnej jest całkowite i jednorodne, co zapewnia jednakową wytrzymałości w każdym przekroju. Oznacza to, że miejsce najbardziej krytyczne, czyli warstwa spajająca, pozostaje nienaruszone oraz że produkt ma zdolność do przenoszenia bardzo dużych obciążeń. Minimalna wartość wytrzymałości na rozciąganie płyt warstwowych PAROC AST wynosi 100 kN/m2.

 

paroc płyty warstwowe Przykłady maksymalnych rozpiętości podparcia płyt PAROC AST

 

Dlaczego warto stosować płyty PAROC AST?
Technologia AST umożliwia optymalizację kosztów obudowy przy zachowaniu tej samej grubości panelu. Rożne typy paneli mają różne wartości dopuszczalnych obciążeń przy założonej tej samej rozpiętości lub różne maksymalne rozpiętości przy tym samym obciążeniu. Płyty warstwowe, wykonane w tej technologii, zachowują wytrzymałość i właściwości izolacyjne oraz są odporne na warunki atmosferyczne przez czas dłuższy niż oczekiwany okres ich użytkowania. Jest to istotne zwłaszcza w budynkach innych niż przemysłowe, gdzie wymagana może być trwałość ponad 50-letnia (w budynkach przemysłowych o wymaganiach standardowych wystarczająca jest trwałość 25‑letnia). Ciężar płyt do zastosowań standardowych w technologii AST (typ AST T i AST S) jest znacznie mniejszy dzięki użyciu wełny o mniejszej gęstości. Różnica w ciężarze paneli dochodzi nawet do 21–30% w stosunku do technologii tradycyjnych. W rezultacie produkty PAROC AST mniej obciążają konstrukcję główną oraz mają lepsze właściwości użytkowe.

 

paroc płyty warstwowerys. PAROC

 

Dodatkowy atut – wzmocniona ochrona przeciwpożarowa
Zaletą zastosowania technologii AST jest również ognioodporność materiałów. Płyty warstwowe PAROC AST zostały sklasyfikowane jako A2-s1,d0. Oznacza to, że ich zapalenie się jest niemożliwe i nie podtrzymują one ognia (A2), wydzielają niewielkie ilości dymu i substancji toksycznych (s1) oraz nie tworzą płonących kropel stopionych materiałów (d0). Panele typu AST F i AST E zostały zaprojektowane do zabudowy przegród budowlanych przenoszących duże obciążenia ogniowe. Maksymalna odporność na ogień konstrukcji z płyt PAROC AST wynosi EI 240 w wypadku ścian i EI 60 w wypadku stropów podwieszanych. Rdzeń z konstrukcyjnej wełny skalnej PAROC ma dobrą izolacyjność termiczną. Nie zmienia także swojej objętości w ekstremalnych temperaturach. Badania ognioodporności ścian z płyt warstwowych PAROC AST wykazały, że konstrukcje te zachowują izolacyjność  ogniową do 360 min. Spoiwo płyt jest odporne na wysokie temperatury i zachowuje spojenie rdzenia z nieeksponowaną okładziną podczas oddziaływania ognia. Złącze jest specjalnie zaprojektowane – zachowuje szczelność ogniową bez dodatkowych uszczelek i zapobiega penetracji gorących gazów i płomieni.

 

paroc płyty warstwoweGwarancja niezawodności i jednolitej wytrzymałości panelu zależy od wytrzymałości na rozciąganie warstwy klejącej pomiędzy okładziną i rdzeniem. W przypadku przekroczenia wytrzymałości panelu podczas próby wytrzymałości na rozciąganie, uszkodzenie powinno zawsze nastąpić w rdzeniu. Wartość progowa wytrzymałości na rozciąganie dla paneli jakości AST jest 100 kN/m2.

 

Jakość w dobrej cenie!
Inwestorzy mając coraz większą świadomość ryzyka strat wskutek katastrof budowlanych czy pożarów wynikających z przyjęcia w projekcie niewłaściwych rozwiązań, zwracają uwagę na gwarancje bezpieczeństwa zastosowanych materiałów. Dotyczy to szczególnie obszarów o zwiększonym ryzyku związanym z obciążeniem dynamicznym czy obciążeniem ogniowym. Aby zapewnić swoim produktom wysoki stopień bezpieczeństwa, firma PAROC PANEL SYSTEM Oy Ab stosuje do produkcji płyt warstwowych z rdzeniem z wełny skalnej technologię AST. Dzięki niej płyty warstwowe PAROC mają lepsze właściwości wytrzymałościowe, wyższą trwałość oraz charakteryzują się większym bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Cechy płyt PAROC AST są na bieżąco sprawdzane w ramach wewnętrznej kontroli jakości zgodnie z europejską normą EN 14509 dotyczącą płyt warstwowych. Prowadzone są również kontrole zewnętrzne przez upoważnione instytucje zgodnie z uzyskanymi świadectwami homologacji i certyfikatami.

Ze szczegółami oferty można zapoznać się na stronie: www.paroc.pl

 

21600 Parainen, Skräbbölentie 14-16 , woj.
tel. +48 632771203, 691701921,