Wymiana płytki kolczastej z projektu

Inwestorzy niejednokrotnie pytają, czy można zamieniać wyspecyfikowane w projekcie łączniki konstrukcji (płytki kolczaste do drewna) na inne (tego samego producenta lecz inny typ ewentualnie innego dostawcy).

Omawiając to zagadnienie w możliwie prosty sposób, możemy powiedzieć, że:

1. Normy budowlane można przedstawić jako zestaw wzorów, w wyniku których konstruktor może określić jaki łącznik (np. płytka kolczasta) powinien być zastosowany w danym miejscu konstrukcji.

2. Producent płytek, spełniając wymogi obowiązujących go norm, przeprowadza badania, a następnie deklaruje aż czternaście parametrów płytek. Są to indywidualne wartości, które są podstawiane do powyższych „wzorów”.

3. Aby zastosować inny typ płytki niż w pierwotnym projekcie, należy użyć do obliczeń parametrów tych nowych płytek. Następnie trzeba sprawdzić, czy taka zamiana jest dopuszczalna.

4. Należy dodać, że z analizy nowych płytek może wyniknąć także konieczność zwiększenia przekroju samego drewna czy zmiany położenia łącznika (np. może powodować rozszczepianie tarcicy).

Aby mieć pewność, że konstrukcja jest bezpieczna niezbędne jest przeprojektowanie więźby w przypadku zmiany płytek kolczastych do drewna. A już w żadnym wypadku nie wystarczy dobór „po rozmiarze”.

fot. Mitek

Płytka kolczasta do drewna – zakotwienie ma znaczenie

Parametry, o których mowa powyżej dotyczą głównie wytrzymałości zakotwienia płytki kolczastej, jak też wytrzymałości na siły oddziaływujące w konstrukcji dachu, tj. rozciąganie, ściskanie i rozrywanie.

Rodzaj płytki ma znaczenie

Różne parametry płytek kolczastych do drewna wynikają z wielu powodów. Istotne są m.in:

a) grubość blachy,
b) wysokość kolców,
c) gatunek stali,
d) geometria kolców,
e) liczba kolców itp.

fot. Mitek

Więźba zgodna z projektem

Reasumując, bezpieczna, wysokiej jakości więźba dachowa powinna być zgodna z projektem.

Jak sprawdzić, czy dostarczone wiązary są zgodne z projektem?

1. Każdy rodzaj płytek kolczastych do drewna musi posiadać na stałe wytłoczone w stali symbole (jest to wymagane przez prawo).
2. Typ łącznika jest podawany w dokumentacji.
3. Należy sprawdzić, czy oba te symbole są zgodne (patrz ilustracja poniżej).

fot. Mitek

Sprawa zgodności rodzaju łącznika z projektem jest niezmiernie ważna!!! Z uwagi na obowiązujące prawo autorskie, autor projektu musi wyrazić zgodę na zamianę łączników, które zastosował w swoim projekcie.

Porad na temat płytek kolczastych dostarczyła firma Mitek Polska. Z pełną ofertą przedsiębiorstwa, zarówno produktami, jak i usługami, można zapoznać się na stronie: www.mitek.pl

59-220 Legnica, ul. Poznańska 29K , woj. dolnośląskie
tel. 076-8628988,