Szybki i niedrogi montaż studzienki wodomierzowej 
Studnie wodomierzowe prefabrykowane z betonu, choć wydają się bardzo solidne, mają sporo wad. Tendencja do przemarzania, utrata szczelności czy kłopoty z odczytywaniem licznika to tylko niektóre z nich. Sporo trudności nastręcza też montaż, bo z uwagi na duży ciężar wymagają stosowania specjalistycznego sprzętu i przeprowadzenia robót ziemnych, co znacznie podnosi koszty całej inwestycji. Z tych względów coraz częściej studnie betonowe zastępowane są przez studnie wodomierzowe plastikowe, dokładniej zaś – produkowane z polietylenu PEHD, które są lekkie i mają niewielkie rozmiary. Dzięki temu ich montaż jest znacznie ułatwiony (prace może przeprowadzić samodzielnie jedna osoba), a koszty są niższe. Co istotne – studzienki wodomierzowe z plastiku, mimo swojej lekkości, są bardzo odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz na uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje ich bezproblemową eksploatację.
W ofercie firmy Gama Plastic znajdują się dwie wersje plastikowych studni wodomierzowych: urządzenia z serii SW-1000, stosowane w budowie głównych przyłączy wody w jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym oraz urządzenia z serii SW-600, stosowane jako studzienki wodomierzowe na działkach/ogródkach działkowych.

 

Studnie wodomierzowe: plastikowe czy betonowe? Studnie wodomierzowe: plastikowe czy betonowe?

 

Studzienka wodomierzowa na działce i w budownictwie mieszkaniowym
Wszystkie oferowane przez firmę Gama Plastic studnie wodomierzowe zostały zaprojektowane i wykonane tak, aby sprostać różnorodnym wymaganiom klientów, zarówno pod względem wymiarów zbiorników, jak i jakości. Są to mocno ożebrowane pierścieniami poziomymi oraz pionowymi zbiorniki studni w kształcie pionowym , formowane z polietylenu PEHD metodą rotomoldingu w piecach przy wysokiej temperaturze. Taki typ monolitycznej konstrukcji gwarantuje wytrzymałość na naprężenia gruntu, a także szczelność, bezproblemową eksploatację i łatwość montażu studni wodomierzowej. 
Urządzenia z serii SW-1000 znajdują zastosowanie w budowie głównych przyłączy wody w jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. Studnia na życzenie klienta może być wyposażona w drabinkę aluminiową, natomiast w wersji standardowej jest wyposażona w odlewane stopnie złazowe w fazie produkcyjnej.
Montaż studzienki wodomierzowej zaczyna się od posadowienia na wypoziomowanym i zagęszczonym podłożu wykopu. Następnie trzeba ustalić poziom przyłącza PE i nawiercić otwory, dostosowując ich rozmieszczenie do indywidualnego kształtu instalacji wodnej. Jeżeli króćce nie są wspawane, należy włożyć w otwory uszczelki gumowe. Po wykonaniu przyłącza można warstwami piasku wykonywać obsypkę równomiernie po 30 cm dokoła zbiornika, zagęszczając każdą wodą.
Rozwiązaniem stosowanym na działkach jest studzienka wodomierzowa SW-600, która oferowana jest w wersji surowej bez przyłączy. Na życzenie klienta może jednak zostać wyposażona w zawory i konsole gotowe do montażu wodomierza. 

Decydując się na zakup plastikowej studzienki wodomierzowej, niezależnie od wszystkich zalet takiego rozwiązania, konieczne jest też przestrzeganie zaleceń producenta oraz przepisów prawa, precyzyjnie regulujących kwestie warunków montażu wodomierzy. Studzienki Gama Plastic powinny być lokalizowane poza pasami ruchu ciężkiego i ciągami komunikacyjnymi oraz być łatwo dostępne do odczytu wodomierzy. Z kolei zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych powinna być zgodna z normą PN-B-10720.