Studzienka rewizyjna – co to jest?

Zanim odpowiemy na pytanie, czy studzienka rewizyjna jest konieczna, przybliżmy nieco specyfikę tego elementu. Otóż studzienki pełnią ważną rolę w podziemnych sieciach kanalizacji (deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej), są ponadto uzupełnieniem systemów drenażowych (w tej ostatniej sytuacji, a także w sieciach odwodnieniowych i kanalizacji deszczowej stosuje się tzw. studzienki osadnikowe).

Najczęściej wykorzystywane są studzienki z wyprofilowanymi kinetami, które kształtują kierunki przepływu ścieków w węzłach kanalizacyjnych. Montowane są one na zmianach kierunku przepływu sieci (studzienki kątowe) albo w miejscach, w których łączą się kanały i przykanaliki (studzienki połączeniowe / studzienki zbiorcze).

Innym rodzajem studzienek są te o specjalnym przeznaczeniu, np. rozprężne czy kaskadowe, a także – stosowane w przemyśle i rolnictwie – studzienki schładzające i bezodpływowe.

W zależności od tego, jakie zastosowanie ma studzienka i jakie są wymagania projektowe, może mieć ona różne kształty, wymiary, rozwiązania konstrukcyjne a także być wykonana z różnych materiałów. Tradycyjnie studzienki były z betonu lub żelbetu. Obecnie w związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi odporności chemicznej, szczelności, udogodnieniami montażowymi a jednocześnie możliwościami sprzętu eksploatacyjnego w nowoczesnych sieciach kanalizacyjnych są znacznie częściej zastępowane przez studzienki z tworzyw sztucznych. Oprócz nich na rynku dostępne są też wyroby z polimerobetonu czy z GRP.

Czy studzienka rewizyjna jest konieczna?

Studzienki rewizyjne pozwalają na właściwe działanie sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, deszczowej i drenażowej. Ponieważ to od nich w znacznej mierze zależy prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury kanalizacyjnej, studzienki rewizyjne są niezbędne i należy jest profesjonalnie zaprojektować i wykonać, aby spełnić wymagania funkcjonalne sieci kanalizacyjnej i wpisać się w potrzeby przyszłego eksploatatora. Jakie dokładnie role pełnią?

Otóż jednym z ich podstawowych zadań jest umożliwienie wejście personelu obsługi lub wprowadzenie sprzętu specjalistycznego z nawierzchni w celu wykonania kontroli, co pozwala na wykrycie ewentualnych uszkodzeń, nieszczelności, skorodowanych miejsc czy zatorów. W efekcie więc dzięki studzienkom rewizyjnym można ocenić stan rur, kanałów, odpływów, a także stopni i drabinek oraz innych elementów systemu kanalizacyjnego. Z tego powodu umieszcza się je również w przemyślanych odstępach, dostosowanych do zasięgu specjalistycznego sprzętu na długich, prostych odcinkach kanałów, co ułatwia ich kontrolowanie oraz pozwala na szybką reakcję w razie awarii.

Ponadto studzienki rewizyjne zarówno włazowe jak i niewłazowe ułatwiają prace konserwatorskie i czyszczenie sieci kanalizacyjnej. Studzienki kanalizacyjne wykorzystuje się też, gdy trzeba zintegrować nowe odcinki przewodów kanalizacyjnych (nowe przyłącza) z kanałami istniejącymi, a także wówczas, gdy przeprowadzane renowacje starych niedrożnych lub nieszczelnych kanałów.

fot. Wavin 

Studzienki rewizyjne – rodzaje

Odpowiedź na pytanie, czy studzienka rewizyjna jest konieczna, może by tylko twierdząca, bo od tego elementu zależy prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego. Oprócz podziału studzienek pod względem pełnionej przez nie funkcji, można też dokonać rozróżnia uwzględniającego wielkość i warunki dostępu. W tej ostatniej klasyfikacji spotkać możemy:

Studzienki włazowe z dostępem do czyszczenia i inspekcji – w tego typu studzienkach wykonywane są wszystkie prace inspekcyjne i konserwacyjne; powinny mieć one wewnętrzną średnicę (ID>=1000).

Studzienki włazowe z dostępem do czyszczenia i inspekcji tylko w wyjątkowych sytuacjach ­– wprowadza się do nich sprzęt czyszczący oraz aparaturę kontrolną i badawczą, a okazjonalnie możliwe jest również wejście do środka człowieka; powinny mieć one wewnętrzną średnicę (800=<ID<1000).

Studzienki niewłazowe o średnicy ID <800 (z funkcją wentylacji), które eksploatuje się z poziomu nawierzchni z wykorzystaniem specjalnego sprzętu. Wykonywane są najczęściej z tworzyw sztucznych i dostępne są w czterech wymiarach: ID 315, OD400, ID 425, ID 600,

Komory kanalizacyjne to projektowane na zamówienie podziemne konstrukcje (z betonu lub tworzyw), które wykonuje się zazwyczaj dla kanałów przełazowych.

W ofercie Wavin znajdują się studzienki włazowe o średnicy 1000 mm oraz studzienki niewłazowe (inspekcyjne) o średnicach: 315, 400, 425 i 600 mm.

Jak dobrać studzienkę?

W przypadku doboru studzienki rewizyjnej do sieci kanalizacyjnych, które składają się z przewodów rurowych wykonanych z tworzyw sztucznych termoplastycznych, warto dobrać studzienki (włazowe i inspekcyjne) wykonane również w tworzyw sztucznych (zwykle z PP). W przypadku przewodów kanalizacyjnych materiałów tradycyjnych, możliwe jest również zastosowanie studzienek z tworzywa, o ile połączone one zostaną odpowiednimi adapterami przejściowymi.

Należy zwrócić uwagę, na obszar zastosowania, jaki deklaruje producent w oparciu o normę PN-EN 13598-2. Określa on maksymalną głębokość studzienki, dopuszczalną wysokość słupa wody powyżej dna kanału, a także dopuszczalne obciążenie ruchem kołowym i miejsce zastosowania (pod konstrukcją budynku UD lub poza konstrukcją budynku U).

W doborze trzeba ponadto określić parametry takie jak: wewnętrzna średnica studzienki oraz jej typ w zależności od planowanych węzłów kanalizacyjnych, sposób połączenia z rurami kanalizacyjnymi. sztywność obwodową trzonu studzienki, wyposażenie w stopnie lub drabinki (dotyczy studzienek włazowych), a także klasę i rozwiązanie konstrukcyjne zwieńczenia.

Studzienek kanalizacyjnych z tworzyw zgodnych z normą PN-EN 13598-2 nie można zamienić obecnymi również na rynku studzienkami płytkimi dla obszarów bez ruchu pojazdów mechanicznych, które są zgodne z PN-EN 13598-1.

Zastosowanie studzienek rewizyjnych jest koniecznością, bo pozwalają one na kontrolę działania sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie usterek. Dobierając studzienki, oprócz parametrów określonych powyżej warto też zwrócić uwagę na materiał, z jakiego będą one wykonane. Studzienki z tworzywa, jakie znajdziemy w ofercie firmy Wavin, są odporne na uszkodzenia mechaniczne, korozję i przemarzanie. Konkurencyjne wyroby z betonu deklasują też one pod względem wagi, bo lekkie tworzywo jest zarówno tańsze, jak i łatwiejsze w transporcie i montażu.

fot. Wavin 

Podsumowując – każda sieć kanalizacji grawitacyjnej wyposażona musi być w starannie dobrane i zapewniające funkcjonalność studzienki rewizyjne. Obecnie wymagania dotyczące standardu wykonania sieci są wyższe niż dziesiątki lat temu, ale i możliwości od strony dostępnych produktów jak i sprzętowe są bez porównania wyższe.

Warto zwrócić uwagę, że systemy z tworzyw sztucznych inaczej niż systemy tradycyjne zapewniają wielkie bogactwo prefabrykowanych kształtek i akcesoriów, które uławiają konstruowanie sieci kanalizacyjnych. Nie każdy węzeł kanalizacyjny musi być studzienką. Warto zwrócić uwagę, że istnieje możliwość wykonania podłączeń również poprzez trójniki czy odgałęzienia nasadowe

Więcej informacji na stronie: https://www.wavin.com/pl-pl

64-320 Buk , ul. Dobieżyńska 43 , woj. wielkopolskie
tel. 618 911 000,