Program Czyste Powietrze – lista ZUM

Jak już wspomnieliśmy, w wielu krajach istnieją programy wsparcia finansowego dla osób decydujących się na zakup i montaż ekologicznych systemów grzewczych. Nie inaczej jest w Polsce. Dotacje i ulgi podatkowe mogą znacząco obniżyć koszty inwestycji, również w przypadku kotłów na pellet. Jednym z takich programów jest Czyste Powietrze. Aby jednak z niego skorzystać, wybrane przez nas urządzenie musi znajdować się na liście ZUM, funkcjonującej od 30 września 2020 r. Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów zawiera zestawienie pomp ciepła, kotłów na pellet, rekuperatorów oraz materiałów izolacyjnych, które spełniają kryteria programu Czyste Powietrze.

Warto jednak wiedzieć, że z końcem kwietnia br. weszły w życie istotne zmiany, które zaostrzyły wymogi dotyczące urządzeń grzewczych. Pod lupą znalazły się zwłaszcza pompy ciepła i kotły pelletowe. Każdy przyszły beneficjent programu powinien zatem zapoznać się z aktualną listą ZUM, aby uniknąć rozczarowania.

Nowelizacja spowodowała zmiany również dla producentów zainteresowanych sprzedażą swoich urządzeń osobom korzystającym z programu Czyste Powietrze. Ich kotły i pompy ciepła – już wcześniej wpisane na listę ZUM – muszą ponownie przejść weryfikację.

Czyste Powietrze – lista kotłów na pellet

Zgodnie z nowymi warunkami, na liście ZUM programu Czyste Powietrze mogą widnieć jedynie kotły na pellet (a także pompy ciepła), które przeszły badania przeprowadzone w niezależnych akredytowanych laboratoriach, zlokalizowanych na obszarze UE lub EFTA. Wyniki badań muszą być zgodne z danymi zawartymi w karcie produktu oraz na etykiecie energetycznej urządzenia. Które modele już widnieją na nowej liście kotłów programu Czyste Powietrze?

Kotły na pellet z możliwością dofinansowania

Działająca na polskim rynku od 45 lat firma Kotło-Pol Banasiak Sp.J. to producent wysokiej jakości kotłów na pellet, ekogroszek i C.O, a także maszyn rolniczych.

W ofercie znajdziemy m.in. nowoczesne kotły SLIMET, BIOVERT i EKOPEL, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze – również po wejściu w życie nowelizacji. Są to urządzenia piątej klasy, spełniające wymagania EcoDesign. Zostały opracowane z myślą o wyśrubowanych, europejskich normach emisji spalin oraz maksymalnym wykorzystaniu wartości energetycznej aplikowanego opału – w tym wypadku pelletu. Model dobrze dobrany pod względem mocy do kubatury obiektu jest w stanie całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie użytkowników na ciepło. Kotło-Pol Banasiak Sp.J. produkuje kotły o szerokim zakresie mocy – od 10kW do 250kW.

Kotły na pellet SLIMET

Kotły z serii SLIMET to nowoczesne urządzenia przystosowane do spalania pelletu, spełniające wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5 według normy CSN-EN 303-5+A1:2023 i EcoDesign. SLIMET widnieje już na nowej liście kotłów programu Czyste Powietrze.

Fot. Kotlo-Pol Slimet na Zielonej Liście ZUM

Modułowa konstrukcja (wymiennik rurowy i zasobnik) pozwoliła stworzyć dwa warianty urządzenia: z osobnym zasobnikiem lub z zasobnikiem umieszczonym bezpośrednio nad wymiennikiem – co minimalizuje gabaryty, a tym samym otwiera możliwość montażu nawet w małych kotłowniach.

Kocioł na pellet SLIMET wyposażony jest w wysokiej jakości palnik KIPI z automatyczną zapalarką, rotacyjne oczyszczanie komory i wbudowaną dmuchawę. Eksploatacja urządzenia jest w pełni bezobsługowa – nowoczesny sterownik kontroluje proces spalania poprzez regulację pracy palnika i pomp C.O. oraz C.W.U.

Kocioł SLIMET cechuje się wysoką efektywnością cieplną i niską emisją substancji szkodliwych, co czyni go rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska. W ofercie znajdziemy modele o mocach od 10 kW do 28 kW.

Kotły na pellet BIOVERT

Kolejnym kotłem z listy ZUM programu Czyste Powietrze jest BIOVERT, przystosowany do spalania pelletu o średnicy 6 lub 8 mm.

Fot. Kotlo-Pol model Biovert na Liście ZUM

Urządzenie zasilane jest automatycznym palnikiem samoczyszczącym z podajnikiem spiralnym, który sterowany jest zintegrowanym z nim regulatorem mikroprocesorowym. Kocioł BIOVERT cechuje wysoka efektywność cieplna (do 94%) oraz niska emisja substancji szkodliwych do atmosfery.

W palniku spala się tylko taka ilość paliwa, jaka jest konieczna do zrównoważenia aktualnego zapotrzebowania na ciepło ogrzewanego obiektu. Stałe produkty spalania (popiół) są na bieżąco usuwane do popielnika, podczas podawania kolejnych porcji paliwa. Urządzenie spełnia kryteria według normy PN – EN 303-5:2021-09.

Kotły na pellet EKOPEL

Na liście ZUM Czystego Powietrza znajduje się również kocioł na pellet EKOPEL. To kolejne urządzenie wykazujące niską emisję szkodliwych substancji, a zatem dostarczające ciepło nie tylko w sposób ekonomiczny i efektywny, ale również ekologiczny.

Fot. Kociol Ekopel Kotlo-Pol Banasiak Sp.J. 5klasa Ecodesign

Kocioł EKOPEL oparty jest na wymienniku rurowym, spełniającym restrykcyjne wymogi 5 klasy i EcoDesign według PN-EN 303-5:2021-09. Wyposażony został w samoczyszczący palnik pelletowy z automatyczną zapalarką, mechaniczne oczyszczanie komory, wykładkę ceramiczną komory spalania oraz wbudowaną dmuchawę. Proces spalania kontrolowany jest przez sterownik, który reguluje pracę palnika. Urządzenie posiada również wymiennik ciepła oraz zbiornik na pellet.

Inwestycja w kocioł pelletowy to krok w stronę zrównoważonego rozwoju, który przynosi korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dla środowiska naturalnego. Decydując się na zakup, warto skorzystać z możliwości dofinansowania, sprawdzając jednak uprzednio, czy wybrany przez nas kocioł znajduje się na aktualnej, zaostrzonej liście ZUM programu Czyste Powietrze, tak jak np. kotły SLIMET, BIOVERT czy EKOPEL produkcji Kotło-Pol Banasiak Sp.J.

Z całą ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.kotlopol.pl

63-322 Gołuchów, ul. Czartoryskich 38 , woj. wielkopolskie
tel. +48 62 761 75 00,