Modernizacja centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej – dlaczego warto?

W dobie pogoni za rozwiązaniami energooszczędnymi i szukaniem oszczędności stare typy wentylatorów w centralach mogą przynosić więcej strat niż zysków. Jednocześnie restrykcyjne normatywy higieniczne czy zmieniające się przepisy wymagają od inwestorów i projektantów szybkich aktualizacji decyzji oraz wyboru urządzeń wydajnych i ekonomicznych. Z modułowym systemem ECFanGrid modernizacja i dobór wentylatora do centrali wentylacyjnej jest procesem prostym, a przy tym efektywnym, dzięki któremu uzyskujemy:

 • Oszczędność energii nawet do 50%.
 • Podniesienie sprawności instalacji po modernizacji nawet o 70%.
 • Ciągłą pracę systemu dzięki redundancji.
 • Indywidualne dopasowanie modułowych komponentów pod względem wydajności i wielkości do potrzeb wentylowanego obiektu.
 • Konfigurowalną konstrukcję pasującą do każdej wielkości centrali typu RLT.
 • Równomierny przepływ powietrza.
 • Przepływy o dużych wydatkach powietrza.
 • Optymalizację wydajności chłodzenia i zmniejszenie zużycia energii dzięki technologii EC i sterowaniu smart.
 • Skrócenie długości instalacji nawet o 50% (w stosunku do dużego wentylatora promieniowego).
 • Cichą pracę przezbrojonej centrali, dzięki krótszym tłumikom.
 • Ułatwienie dostępu do komponentów i bieżącej obsługi centrali, co pozwala szybciej reagować w przypadku awarii.
 • Usprawnienie cyklicznych przeglądów i konserwacji systemu, co wydłuża jego żywotność.
 • Łatwą adaptację modernizowanych elementów do istniejącej zabudowy dzięki kompaktowym rozmiarom.
 • Niską wagę przezbrojonej centrali, co szczególnie cenne przy obiektach z rozbudowanym starym systemem instalacji.
 • Prosty transport i montaż wentylatorów do centrali wentylacyjnej bez angażowania specjalistycznego sprzętu, dzięki małym gabarytom nowych jednostek i elementów składowych systemu, które zmieszczą się w standardowych przejściach, klatkach, schodach, windach, wyłazach dachowych.
 • Efektywną komunikację i współpracę komponentów bez konieczności stałej obsługi zewnętrznej w ramach funkcjonalności plug & play.

ECFanGrid – budowa
ECFanGrid do modernizacji central wentylacyjno-klimatyzacyjnych to autorski projekt marki Rosenberg – lidera produkcji systemów wentylacji z ponad 30-letnim stażem na światowych rynkach. Wszystkie komponenty konstrukcji tworzone są we własnym parku maszynowym, a wartości przywoływanych wyżej parametrów systemu potwierdziły między innymi niezależne badania niemieckiego Instytutu Technologii Powietrza i Chłodnictwa w Dresden.

Sercem systemu są wentylatory z nowoczesnymi silnikami EC pracującymi w trybie równoległym, które umożliwiają znaczne oszczędności energii. Precyzyjnie dobrane do danej centrali wentylacyjnej wentylatory współpracują ze sobą. Im więcej urządzeń zamontujemy, tym większy przepływ powietrza uzyskamy. Ponadto w przypadku awarii pojedynczego urządzenia, pozostałe wentylatory zwiększą prędkość obrotową, zapewniając utrzymanie optymalnego dla prawidłowej wentylacji danego obiektu strumienia powietrza. Redundancja zapewnia stałą pracę bez przestojów całego systemu. ECFanGrid rekomendowany jest więc szczególnie do modernizacji centrali opartych o stary typu wentylatorów z przekładnią pasową lub napędem bezpośrednim. Niemniej sprawdzi się również w nowo budowanych centralach.

Zobacz, jak wygląda proces przezbrajania instalacji z wykorzystaniem systemu ECFanGrid

Przezbrojenia central z Rosenberg – krok po kroku
Firma Rosenberg nie tylko stworzyła autorski system modernizacji i doboru wentylatorów do central wentylacyjnych ECFanGrid, ale oferuje kompleksową usługę jego wdrożenia – od audytu po montaż. Dzięki temu możemy mieć pewność, że inwestycja w modernizację centrali przyniesie nam najwięcej korzyści. Co możemy zlecić w ramach współpracy?

 • Pomiary stanu rzeczywistego instalacji i propozycje jego amortyzacji. W skład analizy wchodzi: sprawdzenie przepływu objętościowego, wyliczenia wzrostu ciśnienia statycznego, weryfikacja poboru mocy elektrycznej wentylatora. W ten sposób uzyskamy najwyższą energooszczędność i optymalny dobór urządzeń w przezbrajanej centrali.
 • Analiza kart technicznych urządzeń, dzięki czemu możemy urealnić niezbędne dla efektywnego działania systemu wartości objętościowego natężenia przepływu powietrza.
 • Wsparcie w doborze urządzeń. Rosenberg opracował własny program doboru wentylatorów RoVent10. Aby skonfigurować optymalny system do modernizacji, potrzebne są tylko cztery dane: przepływ objętościowy powietrza, ciśnienie, wysokość i szerokość przekroju centrali.
 • Wsparcie w składaniu wniosków o dofinansowanie energooszczędnych systemów w ramach programów krajowych i unijnych.
 • Demontaż starych central przed przezbrojeniem i szybka implementacja ECFanGrid, który jest konstrukcją ergonomiczną, umożliwiającą proste modyfikacje i wieloletnią pracę. Przebudowę zrealizują 2 osoby, a naprawa usterek zajmie kilka minut.

Wentylatory do central wentylacyjnych – postaw na innowacje i jakość Rosenberg
System ECFanGrid został zaprojektowany jako wysoce adaptowalny i skalowalny, dzięki czemu znajduje wiele zastosowań. Sprawdzi się zwłaszcza w wymagających instalacjach przemysłowych, data center czy obiektach użytkowych, w których niezbędne jest utrzymanie stałej wentylacji dla płynnej pracy urządzeń krytycznych. Jego zaawansowane funkcje kontroli i modułowa konstrukcja czynią go niezawodnym i opłacalnym rozwiązaniem dla projektantów wentylacji, inwestorów i użytkowników, instalatorów, a także operatorów central.

Szczegółowe informacje o systemie dostępne są na dedykowanej stronie producenta https://rosenberg.pl/page/ecfangrid