Podstawową rolą, jaką pełnią stalowe ramy portalowe, jest przejmowanie i przenoszenie w bezpieczny sposób obciążeń poziomych (od siły parcia wiatru), a także obciążeń pionowych (działających na fundament obiektu), które spowodowane są ciężarem własnym konstrukcji oraz zalegającym śniegiem. Połączone słupy i rygle wykonane z ażurowych dwuteowników stalowych, które tworzą ramę portalową, są jednym z najpowszechniej stosowanych podzespołów głównych układów nośnych w halach i hangarach o dużych rozpiętościach.

Zaletami rozwiązania opracowanego przez firmę Kobex są: większa wytrzymałość konstrukcji, mniejszy ciężar hali, niższy koszt realizacji, a także aspekty wizualne i większe możliwości użytkowe (np. przeprowadzenie przez otwór różnych przewodów instalacyjnych).

fot. KOBEX

Rama portalowa

Opracowana przez Kobex konstrukcja stalowej ramy portalowej składa się z dwóch słupów i zwieńczających je dwóch rygli, które są połączone ze sobą śrubowo, tworząc profil dwuspadowy. Słupy i rygle wykonane są z ażurowych, jednostronnie zbieżnych dwuteowników, których środniki w osi symetrii, w ich szerokości i na całej ich długości mają wykonane profilowe otwory przelotowe, usytuowane względem siebie symetrycznie.

Słupy usytuowane są w taki sposób, że posiadają sztywność zmienną, rosnącą od dołu (fundamentu obiektu budowlanego) do rygli. Również rygle mają zmienną sztywność, rosnącą od górnych czół słupów do połączenia kalenicowego.

Środniki dwuteowników (zarówno jednostronnie zbieżnych słupów, jak i jednostronnie zbieżnych rygli) posiadają perforację o zmiennej geometrii otworów, które mają taki sam profil, a ich wymiary poprzeczne zmniejszają się w kierunku jednostronnych zbieżności słupów i rygli. Profile otworów tworzących perforacje środników mają kształt trapezowy i identyczne wysokości. Są one usytuowane względem siebie symetrycznie, w takich samych odległościach pomiędzy każdymi dwoma otworami. Odległości pomiędzy ściankami bocznymi otworów i wewnętrznymi ściankami obu półek dwuteowników są niezmienne.

Korzystnym rozwiązaniem jest ponadto fakt, że otwory w środnikach jednostronnie zbieżnych dwuteowników słupów i połączonych rozłącznie z nimi rygli wykonane są bezpośrednio w osiach symetrii tych środników.

fot. KOBEX

Ażurowa rama portalowa, czyli niższy koszt inwestycji w pakiecie

Kluczową kwestią, która stoi za obniżeniem całościowego kosztu inwestycji w halę jest zmniejszenie ilości stali konstrukcyjnej potrzebnej do jej wyprodukowania. Umożliwia nam to zastosowanie stalowych ram portalowych. Konstrukcja ram portalowych z perforacją w jednostronnie zbieżnych środnikach dwuteowników wpływa też na walory wizualne hali, nadając jej lekkości, a zarazem pozwalając na swobodne przeprowadzenie przez otwory przewodów instalacyjnych w przestrzeni zajmowanej przez dwuspadowy dach i słupy tej ramy portalowej.

fot. KOBEX

Przeprowadzone badania za pomocą symulacji komputerowych oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wykazały, że rama portalowa wykonana z ażurowych jednostronnie zbieżnych dwuteowników charakteryzuje się dużym zapasem nośności, wynoszącym do ok. 30%. Pozwala to na zwiększenie obciążenia układu nośnego, a zarazem zainstalowanie dodatkowego wyposażenia hali produkcyjnej bez konieczności zmiany rodzaju profili ażurowych.

Więcej o ramach portalowych na stronie: www.kobexstal.pl/pl

36-053 Kamień, Duble 71, woj. podkarpackie
tel. (15) 838 10 16,