Jakie deski na deskowanie dachu? – wymagania techniczne

Deskowanie stabilizuje konstrukcję dachu, przenosząc równomiernie obciążenia i siły na niego działające. Dlatego materiał, który wybieramy do jego ułożenia, musi być wytrzymały i trwały oraz pozyskany od zaufanego dystrybutora. Przypomnijmy więc pokrótce, jakie deski na deskowanie dachu należy wybierać? Powinny być to materiały III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia (klasa VI/VII (C)(3) wedle norm skandynawskich), zgodne z polskimi normami oraz normami polskimi wprowadzającymi normy europejskie. Najczęściej układamy deskowanie z tarcicy iglastej o grubości w przedziale 20-23 mm. Konieczna jest impregnacja oraz zabezpieczenie przeciwogniowe i grzybobójcze ze wszystkich stron. Wilgotność tarcicy nie powinna przekraczać 20%, a odstępy między deskami 5 mm. Łączenia muszą być szczelne, a czoła desek stykać na krokwiach. Sęki nie powinny mieć średnicy większej niż 20 mm.

Deski na deskowanie dachu – na co uważać?

Przypominamy te zasady dlatego, że nadal w polskich warunkach możemy natknąć się na sytuację, gdy jako desek do deskowania używa się tarcicy mokrej, niestruganej, która wymaga zabezpieczenia impregnatem w celu ochrony. Trudnością w takich przypadkach jest więc określenie realnego poziomu wilgotności tarcicy, tym samym brak pewności, czy spełnia ona warunek ≤ 20%. Ponadto brak strugania/egalizacji powierzchni deski wpływa na osłabienie jej odporności ogniowej oraz znacznie obniża komfort pracy i układania takiego materiału. Spotykamy także inną prawidłowość – nawet gdy tarcica jest materiałem suszonym klasy VII, nie zostaje poddana struganiu, co obniża jej parametry.
Wybór materiału do deskowania wymaga więc wnikliwej analizy wielu parametrów dla powodzenia całej inwestycji. Co więcej, deskowanie za pomocą nawet odpowiednio dobranych pojedynczych desek jest procesem czasochłonnym. Dlatego eksperci Södra zaproponowali branży produkt, który przyspiesza prace montażowe, zmniejsza koszty robocizny i zapewnia optymalną wytrzymałość i szczelność deskowania.

Wybór desek na deskowanie dachu – przyspiesz z panelami okładzinowymi

Gdy stosujemy panel lity, zamiast układania poszycia z pojedynczych desek, wykorzystujemy gotowe komponenty o określonych fabrycznie wymiarach odpowiadających wielokrotności rozstawu krokwi. Dzięki temu łatwo i szybko ułożymy deskowanie. Panel dachowy lity Södralucka zachowuje wszystkie dotychczasowe zalety tarcicy. Spełnia standardy stabilnego drewna okładzinowego z tarcicy iglastej w polskiej klasie budowlanej III oraz w klasie VI/VII według normy szwedzkiej. Dzięki taśmowej produkcji jest stabilne wymiarowo i wyrównane na całej długości i szerokości. Gładka powierzchnia płaszczyzny bazowej chroni różnego rodzaju materiały izolacyjne (np. folie, membrany) przed uszkodzeniami oraz pozwala uzyskać równą powierzchnię przy zastosowaniu dowolnego rodzaju materiału pokrycia dachu (dachówka, blacha, gont itp.). Zaawansowanie technologiczne produktu docenili eksperci Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2024, przyznając panelowi najwyższą nagrodę w swej kategorii.

Siła skandynawskiej tarcicy

Panel dachowy lity Södra to pewny wybór desek do deskowania dachu w dużej mierze ze względu na naturalne właściwości drewna pozyskiwanego ze Skandynawii. Surowy klimat Północy wpływa między innymi na mniejsze przyrosty, więc tarcicę skandynawską wyróżnia bardziej ścisła struktura i gęstość w porównaniu z surowcem pozyskiwanym w cieplejszych rejonach. Dodając do tego zaawansowane procesy obróbki, otrzymujemy produkt spełniający normatywy, co zostało potwierdzone przez niezależne badania laboratoryjne.

Ekspertyza potwierdza wysokie wskaźniki jakości *

Celem przywołanego poniżej badania była ocena stanu technicznego deskowania połaci dachu budynku za pomocą panelu litego z tarcicy świerkowej o grubości 23 mm i szerokości 90 mm łączonych na pióro-wpust. Weryfikowano rodzaj, klasę, wymiary i wilgotność surowca, prawidłowość usytuowania i wykonania połączeń oraz sposoby zabezpieczenia drewna. Badanie potwierdziło, że panel lity z tarcicy świerkowej Södra to typ desek na deskowanie dachu, który spełnia stawiane przed tym materiałem wymogi.

We wnioskach potwierdzono różnorodną formę nasilenia zdrowych sęków, wyrównaną i powtarzalną grubość elementów, brak spękania i oblin na płaszczyznach. Zweryfikowano wilgotność drewna na poziomie 12-15% oraz brak przekroczeń w zakresie wichrowatości i krzywizny tarcicy. Sprawdzono szerokości szczelin poprzecznych między deskowaniami, uznając, że spełniają normę na ≤ 0,5 mm. Za zaletę uznano system mocowania desek wewnątrz panelu poprzez klamry z blachy falistej, co stabilizuje przenoszenie naprężeń podczas transportu i montażu paneli. Zwrócono także uwagę, że zastosowany proces obustronnego strugania powierzchni licowej zmniejsza ryzyko deformacji i pęknięć w trakcie ekspozycji na czynniki atmosferyczne.

* Materiał źródłowy: dr hab. inż. Marek Wieruszewski, Ekspertyza dotycząca stanu technicznego deskowania połaci dachowej, Katedra Mechanicznej Technologii Drewna UP w Poznaniu, Rzeczoznawca SITLiD nr 264.

Panel dachowy lity Södralucka – parametry

Dlaczego jeszcze warto użyć paneli dachowych litych Södralucka jako desek do deskowania dachu? Podsumujmy kluczowe charakterystyki:

 • Jest to produkt przeznaczony do budowy podłoża nośnego dla hydroizolacji zewnętrznej w konstrukcjach dachowych w klasach klimatycznych 1 i 2.
 • Płyty poszyciowe tworzą deski szorstkie wykonane ze skandynawskiej tarcicy świerkowej. Panel poddany jest struganiu, co niweluje ryzyko rozprzestrzenienia się grzyba oraz ognia.
 • Elementy łączone są w systemie na pióro i wpust, co znacznie ułatwia montaż deskowania.
 • Grubość minimalna komponentu to 20 mm (wymiar nominalny 22 mm) – zgodność z restrykcyjnymi szwedzkimi wymogami AMAHus11 i VilmaBas, które są rozpoznawane jako ogólnobranżowa baza danych znormalizowanych produktów drzewnych.
 • Panele lite Södralucka dostępne są w dwóch szerokościach: 510 i 550 mm. Szerokość pióra wynosi 10 mm, co umożliwia wstawienie luźnej, dodatkowej deski.
 • Tarcica świerkowa jest suszona komorowo, osiągając niską wilgotność 14+-2%. Proces suszenia pozwala także obniżyć tonaż paneli w transporcie.
 • Niska gęstość drewna (400-450 kg/m3) zapewnia stabilną, spójną i zdrową powierzchnię izolacyjną nośną.
 • Płyty poszyciowe mogą być łączone na tej samej kratownicy od okapu do kalenicy.
 • Produkt spełnia wymagania przepisów Szwedzkiej Krajowej Rady Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania oraz ogólnych porad dotyczących stosowania europejskich norm budowlanych (EKS):
 • Produkt posiada certyfikaty ekologiczne PEFC™ i FSC®.

Poza standardowymi modelami panelu znajdziemy także rozwiązania dodatkowe, spełniające wymogi desek do deskowania dachu:

 • Płyty okapowe o grubości 20 mm i długości 3,6 m.
 • Płyty o długościach niestandardowych – na zamówienie.

Dlaczego Södra?

Szwedzka grupa Södra to jeden z liderów prowadzenia racjonalnej gospodarki drewnem skandynawskim, realizowanej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i stałego poszukiwania innowacji w celu zwiększania efektywności produkcyjnej dla klientów i środowiska. Firma specjalizuje się w czterech głównych obszarach wytwórczych – przetwórstwie leśnym, drewnie konstrukcyjnym, produktach z drewna do wnętrz oraz produktach z masy celulozowej i papieru. Działając na zasadach stowarzyszenia spółdzielczego, pozyskuje surowiec od ponad 50 tys. lokalnych właścicieli lasów, którzy dysponują łącznie 2,4 milionami hektarów gruntów leśnych. Wybierając deski do deskowania dachu od tak renomowanego dostawcy, możemy więc liczyć na surowiec klasy premium, spełniający z naddatkiem wymogi norm budowlanych oraz innowacyjny produkt, który wytycza nowe kierunki efektywnego i ekonomicznego budownictwa.

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Sodra Polska i składania zamówień. Szczegóły na stronie https://www.sodra.pl/.

62-028 Koziegłowy k/Poznania, ul. Gdyńska 15A, woj. wielkopolskie
tel. +48 61 652 67 48, +48 504 076 472,