Na jakie zagrożenia narażone są nasze oczy i twarze w trakcie pracy? Oczywiście wszystko zależy od specyfiki wykonywanej pracy. Niebezpieczne są nie tylko uderzenia (odpryski) czy krople i rozbryzgi niebezpiecznych cieczy. Równie groźne może być promieniowanie optyczne powstające w procesach spawalniczych, olśnienie słoneczne czy promieniowanie laserowe, a także różnego rodzaju pyły i gazy (w tym aerozole szkodliwych substancji chemicznych). Osoby pracujące w branży hutniczej narażone są na niebezpieczeństwo ze strony stopionych metali i gorących ciał stałych, które jako odpryski powstają w procesach hutniczych; z kolei specjaliści prowadzący prace pod napięciem muszą uważać np. na łuk elektryczny, który powstaje podczas prowadzenia prac pod napięciem.

 

Okulary ochronne LAHTI PRO L1500500 odporne na uderzenia mechaniczne, przystosowane do pracy ekstremalnych temperaturach. 

Jak widać zagrożenia można mnożyć, począwszy od mechanicznych, poprzez termiczne, aż do chemicznych i biologicznych. Co może ułatwić poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju dostępnych produktów, takich jak robocze okulary ochronne i gogle ochronne czy przeciwodpryskowe osłony twarzy? Jak zawsze pomocne jest… prawodawstwo, które wyznacza ścisłe normy, jakie muszą spełniać środki ochrony oczu. I tak na przykład dobierając najlepsze rozwiązanie dla osób narażonych na działanie promieniowania spawalniczego, trzeba zwrócić uwagę, czy wybrane produkty spełniają wymogi norm EN 166 lub EN 169, które określają wymagania dla filtrów spawalniczych i filtrów technik pokrewnych, współczynnik przepuszczania oraz zalecane stosowanie. Wymagania normy EN 170 muszą z kolei spełnić produkty mające za zadanie chronić przed nadfioletem, a wymagania normy EN 172 – filtry do zastosowań przemysłowych, chroniące przed olśnieniem słonecznym. Innym wymogom muszą sprostać producenci siatkowych ochron oczu i twarzy, które mają zabezpieczać przed urazami mechanicznymi. Określa je norma EN 1731, która mówi zarówno o stosowanych materiałach, sposobie projektowania, jak i o wymaganiach, metodach badań i znakowaniu.

 

Okulary ochronne z regulowanymi zausznikami LAHTI PRO 46038, przyciemniane odporne na uderzenia mechaniczne.

Osoby, które dobierają środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych powinny z kolei zwrócić uwagę, czy wybrany produkt spełnia wymogi normy EN 175. Określono w niej wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metod badań środków ochrony indywidualnej używanych do ochrony oczu i twarzy przed szkodliwym promieniowaniem optycznym i innymi specyficznymi źródłami ryzyka lub zagrożeń, występujących zwykle podczas spawania, cięcia lub w operacjach pokrewnych.

Po pierwsze – oczy. Robocze okulary ochronne i gogle
Najprostszym, a zarazem najskuteczniejszym środkiem ochrony oczu są robocze okulary ochronne i gogle ochronne, ale tylko wtedy, gdy dobrane są one do specyfiki pracy. Wiele z nich przecież na pierwszy rzut oka wygląda identycznie, a jednak ich klasa i przeznaczenie mogą znacząco się różnić. Jak rozpoznać przeznaczenie danych okularów? Otóż informuje o tym specjalne znakowanie, przy czym trzeba pamiętać, że szybki (soczewki) oraz oprawki (ramki) znakowane są oddzielnie.

 

 

Jeśli natomiast stanowią one całość, wszystkie wymagane symbole znakowania powinny znajdować się na oprawce (ramce). Rozszyfrowanie umieszczonego na okularach kodu nie powinno stanowić problemu.

Rodzaj filtra:
2 – filtr chroniący przed nadfioletem (UV)
2C lub 3 – filtr chroniący przed podczerwienią (IR)
4 – filtr chroniący przed poczerwienią (IR)
5 – filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym bez wymagań dotyczących podczerwieni
6 – filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym z wymaganiami dotyczącymi podczerwieni.
Występująca również jako czynnik klasyfikacji klasa optyczna dedykuje dane okulary od możliwości stosowania ciągłego (1), poprzez okazjonalne (2), aż do rygoru stosowania krótkotrwałego (3).

Dodatkowe cechy ochronne:
K – odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki pyłu
N – odporność na zamglenie (zaparowanie)
R – zwiększony współczynnik odbicia światła
T – ochrona przed cząsteczkami w ekstremalnych temperaturach

Symbole wytrzymałości mechanicznej:
S – podwyższona energia uderzenia – odporność na uderzenie stalową kulką, o nominalnej średnicy 22 mm, o masie 43g z prędkością 5,1m/s;
F – niska energia uderzenia – odporność na uderzenie stalową kulką, o nominalnej średnicy 6 mm, o masie 0,86g, z prędkością 45m/s;
B – średnia energia uderzenia – odporność na uderzenie stalową kulką, o nominalnej średnicy 6 mm, o masie 0,86g, z prędkością 120m/s;

A – wysoka energia uderzenia – odporność na uderzenie stalową kulką, o nominalnej średnicy 6 mm, o masie 0,86g, z prędkością 190m/s (stosowane w przypadku osłon twarzy).

 

Okulary ochronne siatkowe LAHTI PRO LPOS01 o klasie odporności F.

Osłony twarzy – przeciwodpryskowe, przeciw promieniowaniu
Jeszcze większy zakres ochrony dają osłony twarzy, które chronią całą twarz (a więc także i oczy) przed skutkami intensywnego promieniowania cieplnego, występującego głównie podczas obróbki cieplnej metali i szkła, a także przeciwodpryskowe osłony twarzy, zabezpieczające przed gorącymi odpryskami metali i przed rozbryzgami stopionych metali. Montuje się je na hełmie lub bezpośrednio na głowie użytkownika.

 

Osłona twarzy LAHTI PRO L1520400 mocowana do hełmów przemysłowych ochronnych.

Szybki tego typu osłon wykonywane są zwykle z poliwęglanu barwionego w masie lub poliwęglanu z naniesionymi warstwami odbijającymi promieniowanie cieplne. Ostatnie z wymienionych stosowane są zazwyczaj tam, gdzie promieniowanie cieplne jest szczególnie wysokie. Duża powierzchnia ochronna osłon minimalizuje prawdopodobieństwo przeniknięcia do wnętrza niebezpiecznych rozbryzgów cieczy.
Osłony twarzy można stosować również wraz z okularami (ochronnymi lub korekcyjnymi), goglami ochronnymi oraz niektórym sprzętem służącym do ochrony układu oddechowego.

 

 

Osłony spawalnicze – osłona twarzy, oczu i szyi spawacza
Przy spawaniu łukiem elektrycznym lub elektrożłobieniu, cięciu tlenem lub strumieniem plazmy stosuje się zazwyczaj przyłbice spawalnicze i tarcze spawalnicze.
Przyłbice mogą być wyposażone w pojedynczy filtr spawalniczy lub w dwa filtry spawalnicze. Jeden z nich pełni zazwyczaj tylko funkcję filtra obserwacyjnego, a drugi jest filtrem właściwym ciemniejszym, wykorzystywanym do obserwacji procesu spawania. W użyciu są również przyłbice wyposażone w automatyczne filtry spawalnicze, które samoczynnie przyciemniają pole widzenia w momencie np. obserwacji łuku elektrycznego lub plazmowego. Po zaniku łuku (w tempie stygnięcia spoiny) samoczynnie rozjaśniają one pole widzenia.

 

 

Szeroki wariant dodatkowego wyposażenia przyłbic sprawia, że bez trudu można je dopasować dokładnie do specyfiki pracy osoby, którą mają chronić. I tak np. przyłbice mogą być wyposażone w układ wentylacyjny, doprowadzający powietrze zza głowy spawacza, co powoduje znaczne ograniczenie ilości wdychanych dymów spawalniczych (pyłów i gazów), powstających podczas spawania. Można też zamontować na nich uchwyty, które umożliwiają zainstalowanie sprzętu filtrującego z wymuszonym przepływem powietrza.

 

Osłona spawalnicza LAHTI PRO L1530400 wykonana z preszpanu, stopień zaciemnienia 10 DIN (po lewej) i Przyłbica spawalnicza LAHTI PRO L1540400 z automatycznym systemem samościemniającym. 

Nieco inną funkcję pełnią tarcze spawalnicze, które przeznaczone są nie tylko do osłony twarzy i oczu, ale także szyi spawacza. Sprawdzą się one tam, gdzie nie ma konieczności przytrzymywania przez spawacza spawanego przedmiotu, ponieważ pracownik jedną ręką musi przytrzymywać tarczę, co jest podstawowym ograniczeniem podczas jej stosowania.

Szeroki asortyment okularów i gogli ochronnych oraz różnego rodzaju osłon twarzy Lahti PRO firmy Profix można znaleźć na stronie: www.profix.com.pl

05-152 Łomna Las, ul. Dobra 3 , woj. mazowieckie
tel. +48 22 78 59 600,