Z posiadanych przez Centrum Budownictwa Drewnianego danych wynika, iż w naszym kraju działa w przybliżeniu 460 firm realizujących lekkie budownictwo szkieletowe, około 40 firm realizujących domy prefabrykowane, tzw. domy gotowe i ponad 220 firm budujących domy z bali. W krajach europejskich budownictwo to cieszy się rosnącym zainteresowaniem i stanowi średnio 25-30% budownictwa jednorodzinnego. Nieodłączną częścią każdego budynku mieszkalnego i standardem w dzisiejszych czasach jest instalacja ciepłej i zimnej wody. Najczęstszym rozwiązaniem są systemy instalacyjne z tworzyw sztucznych, które już dawno zastąpiły instalacje wykonywane z miedzi czy stali.

Tworzywa sztuczne stanowią odpowiedni materiał dla wielu zastosowań, takich jak: artykuły gospodarstwa domowego, motoryzacja, budownictwo, wyroby elektroniczne i elektryczne, itp. Jednakże w wielu przypadkach, naturalna łatwopalność polimerów często ogranicza ich użycie. Będąc substancjami organicznymi, zarówno syntetyczne jak i naturalne polimery są zwykle łatwopalne i rozkładają się pod wpływem wysokich temperatur do lotnych produktów, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Poprawa właściwości termicznych materiałów polimerowych pozostaje więc ważnym obszarem badań dla chemii i inżynierii materiałowej. Obecnie stosowane są różne metody obniżania palności materiałów polimerowych, włącznie z użyciem uniepalniających substancji chemicznych. Substancje te spełniają pewne określone funkcje podczas procesu spalania. Użycie ich ma prowadzić do zaniku płomienia lub do zwolnienia jego rozpowszechniania. Najczęściej stosowane są uniepalniacze halogenowe, które podczas spalania produkują atom halogenu i halogenek wodoru. Produkty ich rozkładu są toksycznymi substancjami chemicznymi, stanowią one bezpośrednie jak i pośrednie zagrożenie, dla ludzkiego życia i środowiska naturalnego.

 

rury uniepalnione bezhalogenowofot. Polimarky

 

Zmiany są nieuniknione – instalacje uniepalnione bezhalogenowo
Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie rynku oraz zagrożenia związane z tradycyjnymi halogenowymi uniepalniaczami Dział Badań i Rozwoju firmy Polimarky zaprojektował innowacyjny materiał oparty na fosforanowych uniepalniaczach bezhalogenowych HFFR. Kompozyt ten, a jednocześnie wykonany z niego warstwowy przewód rurowy wykazuje szereg unikalnych zalet:
– bezpieczny – wyrób samogasnący w kontakcie z ogniem,
– nietoksyczny – nie wydziela szkodliwych substancji chemicznych podczas pożaru,
– nie zawierający metali ciężkich.
Zastosowanie warstwy zewnętrznej uniepalnionej uniepalniaczem bezhalogenowym powoduje:
– wzrost klasy niepalności do V0, czyli najwyższej odporności ogniowej według normy UL94,
– zwiększa odporność ogniową mierzoną metodą rozżarzonego drutu GWFI w temperaturze 960℃ dla grubości kształtki 1,5 mm według normy  IEC-60695-2-12.

Dzięki uniepalnieniu  tworzywo nie będzie „kapało”, co mogłoby powodować rozprzestrzenianie źródła ognia wzdłuż drogi poprowadzenia instalacji i stwarzać zagrożenie dla osób przebywających w okolicy. Ma to szczególne znaczenie w budownictwie drewnianym oraz tam, gdzie używane jest dużo półfabrykatów i izolacji z tworzyw sztucznych. Dzięki rurom z warstwą uniepalnioną znacząco zwiększy się bezpieczeństwo podczas pożaru.

 

rury uniepalnione bezhalogenowofot. Polimarky

 

Trendy rynkowe
Obecnie w przypadku technologii produkcji rur z tworzyw sztucznych poszukuje się rozwiązań mających na celu poprawę krytycznych cech produktu takich jak:
– wytrzymałość rury na ciśnienie wewnętrzne,
– zmniejszenie współczynnika rozszerzalności temperaturowej przewodów rurowych,
– zwiększenie przepływu czynnika roboczego w instalacji,
– zwiększenie bezpieczeństwa systemu instalacyjnego.

Działania te realizowane są poprzez produkcje rur warstwowych. Zastosowanie PP‑RCT, polipropylenu randomalnego o ulepszonej strukturze krystalicznej i zwiększonej odporności termicznej oraz wytrzymałości projektowej w odniesieniu do PPR, dodatkowo polepsza właściwości użytkowe systemu PP‑HFFR/PP‑GF/PP‑RCT.
PP-RCT jest produktem innowacyjnym w porównaniu z PPR, ponieważ umożliwia:
– zastosowanie wyższych ciśnień roboczych,
– przedłużenie żywotności instalacji w czasie ze względu na większą odporność na utlenianie,
– osiągniecie wyższej klasy zastosowania w porównaniu z typowym systemem PPR dla tej samej klasy wymiarowej,
– osiągnięcie wyższej wytrzymałości projektowej.

 

rury uniepalnione bezhalogenowofot. Polimarky

 

W przypadku rur PP-HFFR/PP-GF/PP-RCT zastosowany sposób uniepalnienia nie powoduje wydzielania się podczas procesu palenia szkodliwych i toksycznych gazów. Dzięki temu warstwa bezhalogenowa zastosowana na rurze podnosi bezpieczeństwo użytkowe produktu podczas pożaru.
Do niedawna najważniejszym sposobem obniżenia palności tworzyw sztucznych było dodanie do materiałów polimerowych antypirenów, opartych na związkach chloru lub bromu tzw. uniepalniaczy halogenowych. Te stosunkowo tanie i skuteczne substancje posiadają zasadniczo dwie wady: podczas pożaru powstają związki chemiczne takie jak chlorowodór i bromowodór, które są bardzo toksyczne i drażniące dla ludzi i silnie korozyjne dla urządzeń i instalacji znajdujących się w strefie pożaru. Często zdarza się, że straty wywołane przez halogenowodory obecne w gazach pożarowych są wyższe niż bezpośrednie straty pożarowe. Nowsza generacja mieszanek bezhalogenowych HFFR opiera się na związkach fosforowo-azotowych, które nie wydzielają podczas spalania związków toksycznych.
Rura wielowarstwowa o znacząco ulepszonych właściwościach użytkowych PP‑HFFR/GF/PP-RCT z warstwą uniepalnioną uniepalniaczami bezhalogenowymi do instalacji centralnego ogrzewania w domkach drewnianych szkieletowych, np. typu szwedzkiego czy kanadyjskiego jest pierwszą tego typu rurą w Europie.

 

rury uniepalnione bezhalogenowofot. Polimarky

 

Pionierski produkt na skalę europejską
Na rynku europejskim nie są obecnie oferowane rury wzmacniane warstwą materiału zawierającego włókno szklane i jednocześnie warstwę uniepalnioną. W rurze zastosowano warstwę wzmacnianą włóknem szklanym, której zadaniem jest poprawa parametrów mechanicznych rury. Zastosowano również warstwę zewnętrzną o podwyższonej ogniotrwałości, która dodatkowo jest warstwą nie wydzielającą szkodliwych substancji podczas pożaru, dzięki czemu bezpieczeństwo ludzi jest zmaksymalizowane.

Więcej o produkcie przeczytasz na stronie: www.polimarky.pl/pl/

Polimarky to dynamicznie rozwijające się polskie, rodzinne przedsiębiorstwo produkujące szeroką gamę systemów instalacyjnych do przesyłu ciepłej i zimnej wody oraz ogrzewania płaszczyznowego. Polimarky jest liderem na polskim rynku w kreowaniu i wdrażaniu do produkcji nowoczesnych systemów oraz wyznaczaniu kierunków rozwoju całej branży.
Poza produkcją systemów instalacyjnych Polimarky specjalizuje się w produkcji modyfikowanych tworzyw sztucznych przeznaczonych do wytłaczania i formowania wtryskowego, w tym również bezhalogenowych mieszanek kablowych. Doświadczenie w modyfikacji polimerów skutecznie wykorzystuje w przygotowaniu rozwiązań użytkowych dla Klientów zainteresowanych systemami instalacyjnymi.

 

35-082 Rzeszów, ul. Bieszczadzka 10 a, woj. podkarpackie
tel. +48 17 85 05 200,