Fakt, że znajdujemy się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów w Europie to nie tylko niewiele znacząca statystyka. Trzeba przecież pamiętać, że smog to mieszanka szkodliwych substancji, które powodują szereg groźnych chorób dróg oddechowych i płuc, w tym również raka. Czy sami jesteśmy sobie winni? Do pewnego stopnia tak. Problem leży przecież zarówno w zakładach przemysłowych, odpowiadających w znacznej mierze za zanieczyszczone powietrze, jak i w spalinach samochodowych i starych autach, do których mamy szczególne upodobanie.
W Polsce wciąż nieufnie podchodzi się też do odnawialnych źródeł energii, na temat których krąży wiele nieprawdziwych mitów. A szkoda, bo przecież źródłem tzw. „niskiej emisji” są w naszym kraju także nieekologiczne kotły węglowe, które – nawet jeśli wrzucamy do nich „tylko” węgiel (a więc paliwo, do którego spalania są przeznaczone) – każdego zimowego dnia wysyłają do atmosfery całą tablicę Mendelejewa. Na domiar złego, wielu Polaków nie ogranicza się jedynie do węgla. Plastikowe butelki, papier, makulatura, stare lakierowane lub laminowane meble… Najbardziej kreatywni przyznają się do tego, że za grosze kupują… odzież z „ciucholandów”, która następnie ląduje w piecu jako substytut paliwa. Być może najbardziej zatrważający jest fakt, że wiele z tych osób uważa, iż takie działania mają charakter… proekologiczny, bo odciążają i tak już przepełnione wysypiska śmieci. Jak pokazują dane zebrane przez organizatorów kampanii społecznej „Nie rób dymu!”, aż 20% spośród ankietowanych przez nich osób sądzi, że spalanie śmieci w domowych piecach i kominkach jest wyrazem przedsiębiorczości, oszczędności i zachowania proekologicznego.
Regularnie organizowane akcje informacyjne, a także działania podejmowane na wyższych szczeblach sprawiają, że być może sprawa nie jest zupełnie beznadziejna i można mieć nadzieję, że z biegiem czasu problem uda się rozwiązać. W działania proeekologiczne, prowadzone dziś na coraz szerszą skalę, świetnie wpisuje się też firma Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o., która oferuje produkt unikalny na skalę światową. Mowa oczywiście o szybko rosnących drzewach tlenowych Oxytree, odmianie powstałej dzięki starannej selekcji najlepszych cech gatunkowych Paulowni Fortunei i Paulowni Elongaty. Roślina ta potrafi pochłonąć nawet 111 ton dwutlenku węgla z hektara rocznie (dla porównania – przeciętne drzewo liściaste absorbuje zaledwie 8-12 ton CO2). Tym samym, posadzone w pobliżu domu drzewo tlenowe, poprawia jakość powietrza i służy zdrowiu mieszkańców, a ponadto przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

 

Badania nad właściwościami Oxytree i jego zdolności do produkcji dużych ilości tlenu prowadzone są m.in. przez naukowców z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Jak oczyścić powietrze w mieście?
Jak podkreślają przedstawiciele Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o., rozmowy dotyczące nasadzeń podejmuje coraz więcej szkół i samorządów odpowiedzialnych za zieleń miejską. I nie chodzi tylko o estetykę (choć ta w przypadku pięknie kwitnących drzew tlenowych siłą rzeczy staje się dodatkowym argumentem), ale przede wszystkim o zanieczyszczone powietrze. Oxytree może produkować rocznie nawet dziesięć razy więcej tlenu niż rosnące w Polsce drzewa liściaste, dlatego wdrażanie go do przestrzeni miejskiej jest działaniem w pełni uzasadnionym. Dodatkowym argumentem może być też fakt, że drzewa mają ogromne liście, które stanowią skuteczną osłonę przed zanieczyszczeniami z ulic.

 

oxytree

Produkcję dużej ilości tlenu Oxytree zawdzięcza swoim potężnym liściom.

Dobry przykład – Wrocław
Wykorzystanie drzew tlenowych Oxytree w przestrzeni miejskiej to nie tylko mgliście rysująca się możliwość, znajdująca się w sferze pomysłów na daleką przyszłość, ale już podjęte, konkretne działania. Ścieżki dla takiego zaawansowanego, proekologicznego myślenia toruje Wrocław – miasto otwarte na wiedzę i innowacje ekologiczne. W pracowni badawczo-projektowej OxyCityLab powstałej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, we współpracy z Departamentem Spraw Społecznych UM Wrocławia i Radą Osiedla Oporów zrodził się projekt, w którego ramach założono tzw. Eksperymentalny Ogród Tlenowy na terenie skwerku leżącego we wrocławskim Oporowie. Jest to rodzaj zielonego gabinetu, którego ściany tworzą dwa rzędy drzew tlenowych. Utworzenie ogrodu wpisuje się w szersze działania antysmogowe, podejmowane w trosce o zdrowie mieszkańców tej dzielnicy.

 

rośliny ozdobne

Otwarcie Eksperymentalnego Ogrodu Tlenowego przy osiedlu Oporów we Wrocławiu.

Jaką konkretnie rolę pełnią tu drzewa tlenowe? Otóż jako zielone „dotleniacze” zostały posadzone na terenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, gdzie duże liście roślin mają nie tylko rzucać kojący cień i chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem, ale przede wszystkim produkować tlen oraz wychwytywać zanieczyszczenia powietrza (gazy cieplarniane, pyły zawieszone). Celem projektu jest też zwiększenie różnorodności biologicznej ekosystemów miejskich oraz – w szerszej perspektywie – adaptacja osiedla do zmian klimatu poprzez kształtowanie składu gatunkowego roślin o konkretnych właściwościach.

 

rośliny

Prezes Zarządu Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. Łukasz Wilczewski ze świeżo posadzoną sadzonką w Eksperymentalnym Ogrodzie Tlenowym przy osiedlu Oporów we Wrocławiu.

Oxytree jako ozdoba osiedli mieszkaniowych
Nie tylko włodarze dużych miast doceniają już zalety drzew tlenowych, wykorzystywanych jako „dotleniacze” i ozdoba. Te same aspekty coraz częściej przemawiają też do deweloperów, którzy mogą dzięki drzewom tlenowym podwyższyć wartość oferowanych przez siebie nieruchomości. Ekspresowy czas wzrostu drzew pozwala zazielenić przestrzeń w przeciągu kilku miesięcy i poprawić jej walory wizualne. Jest to szczególnie zauważalne w okresie kwitnienia, gdy drzewa obsypują się pięknymi, fioletowymi kwiatami. Z kolei pod okazałymi liśćmi z powodzeniem można ukryć się przed palącym słońcem latem, dlatego warto właśnie w takich miejscach stawiać ławki czy inne elementy małej architektury osiedlowej. Dodatkowym argumentem dla deweloperów jest też fakt, że przystosowane do polskich warunków drzewo tlenowe rozmnaża się wyłącznie laboratoryjnie i posiada palowy system korzeniowy, przez co nie stwarza zagrożenia dla innych gatunków roślin i nie konkuruje z nimi o składniki pokarmowe.

 

Oxytree sadzone w ogrodzie produkuje ogromne ilości tlenu w najbliższym dla nas otoczeniu.

Skala problemu, jakim jest zanieczyszczone powietrze w Polsce, jest doskonale znana, trudno też oprzeć się wrażeniu, że jeśli nie powstrzymamy naszych bezmyślnych działań, to skutki będą opłakane. Z drugiej strony – nie chodzi przecież tylko o ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ale także o naprawę już popełnionych błędów. Niektóre miasta, jak na przykład wspomniany powyżej Wrocław, kierują się w stronę rozwiązań ekoinnowacyjnych wierząc, że właśnie poprzez wielotorowe działania uda się szybko poprawić jakość powietrza, a tym samym również jakość życia mieszkańców. Warto z tego dobrego przykładu korzystać.

53-030 Wrocław, ul. Życzliwa 25/2, woj. dolnośląskie
tel. +48 (71) 726 00 16,