Wśród systemów ogrzewania podłogowego niesłabnącą popularnością cieszą się systemy wodne, które pracują w oparciu o kocioł grzewczy lub pompę ciepła. Takie rozwiązanie jest tańsze w eksploatacji niż podłogówki elektryczne – i właśnie z tego powodu wybierane jest najczęściej.

Możliwość sterowania ogrzewaniem podłogowym w każdym pokoju pozwala dostosować moc grzewczą do realnych potrzeb, a to daje większą kontrolę nad wydatkami ponoszonymi na ogrzewanie budynku. Na czym dokładnie polega automatyczne sterowanie ogrzewaniem podłogowym i jak zbudowane są systemy sterujące?

fot. Wavin 

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym w każdym pokoju

Jest sprawą oczywistą, że w łazience temperatura musi być wyższa niż np. w sypialni czy przedpokoju. I choć głowice termostatyczne zamontowane na tradycyjnych kaloryferach do pewnego stopnia pozwalają ustawić żądaną temperaturę dla każdego pomieszczenia, w którym znajduje się grzejnik, to jednak takim systemom daleko do precyzji.

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym w każdym pokoju, a także w łazience, kuchni i innych pomieszczeniach daje w tym zakresie dużo większą kontrolę, bo pozwala na wydzielenie wielu różnych stref grzewczych. Tego typu systemy składają się z kilku elementów: centrali sterującej, która jest sercem systemu, siłowników, termostatów lub czujników pokojowych oraz z pompy obiegowej.

Najważniejszym elementem jest wspomniana centrala sterująca, która pozwala na łatwe regulowanie i kontrolowanie temperatury podłogówki przez cały rok. Instaluje się ją w pobliżu rozdzielacza, dzięki czemu może ona monitorować temperaturę czynnika w każdej strefie grzewczej.

Ważnym aspektem pracy systemów sterowania jest współpraca centrali z pozostałymi elementami systemu, dokładniej zaś – z termostatami/czujnikami pokojowymi. To właśnie one mają za zadanie wykonywanie pomiarów temperatury i wilgotności w danym pomieszczeniu (strefie). Czujniki lub termostaty występują w dwóch wersjach – jako przewodowe oraz bezprzewodowe. Ustawienie żądanych parametrów możliwe jest za pomocą ekranu dotykowego, laptopa lub urządzeń mobilnych (aplikacja w smartfonie). Ustawienie temperatury możliwe jest także za pomocą termostatów. Wszystkie powyższe metody mogą być dostępne zamiennie lub jednocześnie w ramach jednego systemu jak np.. Wavin Sentio – za pośrednictwem laptopa lub urządzenia mobilnego. Jest to możliwe dzięki łączności z siecią LAN lub przy pomocy routera WiFi, z wykorzystaniem aplikacji na smartfony i tablety.

fot. Wavin 

Jak działają systemy sterowania podłogówką?

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym w każdym pokoju, kuchni, łazience i innych pomieszczeniach jest bardzo intuicyjne i odbywa się zgodnie z ustalonym schematem działania.

Centrala bez przerwy monitoruje wszystkie strefy grzewcze, za co odpowiadają czujniki pokojowe/termostaty. Dzięki temu każde pomieszczenie ogrzewane jest do takiej temperatury, jaką ustawi użytkownik. Jeśli termostat/czujnik odczyta, że została osiągnięta żądana wartość, centrala sterująca wyłącza siłownik, a pętla ogrzewania się zamyka. Jeśli natomiast temperatura spadnie do zbyt niskiego poziomu, sterownik przekaże sygnał o potrzebie dogrzania konkretnej strefy do centrali, która poprzez uruchomienie siłownika otworzy pętlę ogrzewania.

To właśnie możliwość precyzyjnego sterowania wpływa na koszty eksploatacji podłogówki i błędem jest przekonanie, że tego typu ogrzewanie nie potrzebuje systemu sterującego. Wzrost o zaledwie 1°C powoduje zużycie paliwa większe o 5-6%, dlatego tak ważne jest utrzymanie temperatury na stałym poziomie.

fot. Wavin 

Bezprzewodowe i przewodowe sterowniki do ogrzewania podłogowego

Precyzyjne sterowanie ogrzewaniem podłogowym w każdym pokoju możliwe jest dzięki współpracy wielu elementów – w tym również czujników pokojowych i termostatów, które dokonują pomiarów temperatury i wilgotności dla każdego pomieszczenie.

Różnica pomiędzy nimi jest jednak znacząca, bo termostaty – w odróżnieniu od czujników temperatury – dają możliwość zmiany ustawień. Czujniki pokojowe nie mają interfejsu, przez co użytkownik może sterować nimi jedynie za pośrednictwem aplikacji lub bezpośrednio z centrali (ekran dotykowy).

Termostaty Sentio są energooszczędne, mają estetyczny design, a do tego prosty i intuicyjny interfejs. Inteligentny system pokazuje temperaturę oraz wilgotność tylko wtedy, kiedy jest to konieczne, a jasność wyświetlacza dostosowuje się do jasności otoczenia.

Na łatwość użytkowania, a co za tym idzie – na precyzyjne sterowanie ogrzewaniem podłogowym w każdym pokoju wpływa natomiast fakt, że do wyboru są trzy zdefiniowane tryby komfortu, co pozwala na intuicyjną obsługę.

Podłączanie termostatu do ogrzewania podłogowego

Podłączenie sterownika do ogrzewania podłogowego wykonuje się na różne sposoby, co uwarunkowane jest przede wszystkim rodzajem urządzenia.

Termostaty przewodowe i czujniki pokojowe podłącza się do centrali sterującej za pomocą przewodów, co jest zadaniem łatwym i niewymagającym specjalnych kompetencji ani narzędzi. Najpierw należy zamontować sterownik przewodowy na ścianie, a następnie podłącza się go do 4-żyłowego przewodu. Tym samym przewodem podłącza się go do centrali.

Kolejne sterowniki można podłączyć na dwa sposoby. W wariancie pierwszym kolejne termostaty lub czujniki łączy się szeregowo z podłączonym już termostatem, w drugim – bezpośrednio do centrali podłącza się większą liczbę czujników lub termostatów.

Konieczność poradzenia sobie z okablowaniem jest wyeliminowana w przypadku sterowników bezprzewodowych. W przypadku systemu Sentio od Wavin wystarczy tylko wybrać na centrali kanał, z którym chce się sparować termostat lub czujnik temperatury. Po usunięciu z baterii zawleczki blokującej zasilanie, sterownik przejdzie w tryb parowania, a sygnałem zakończenia procesu będzie zapalenie się zielonej diody.

Wygodne sterowanie z poziomu aplikacji

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym w każdym pokoju, kuchni, łazience i pozostałych pomieszczeniach, a także regulowanie wilgotności może odbywać się całkowicie zdalnie po podłączeniu do lokalnej sieci internetowej LAN lub za pomocą routera WiFi.

Dzięki temu temperaturę można ustawić z dowolnego miejsca na ziemi, bo aplikacja łączy się z centralą sterującą. Ogromnym atutem centrali Setnio jest też możliwość sterowania wentylacją, co znacznie zwiększa możliwości jego wykorzystania.

Z pełną ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.wavin.com

64-320 Buk , ul. Dobieżyńska 43 , woj. wielkopolskie
tel. 618 911 000,