Największa rewolucja ostatnich lat – powłoki termoizolacyjne

Stosowana powszechnie w termomodernizacji zasada ochrony termicznej budynku poprzez obniżanie współczynnika przewodzenia cieplnego materiałów termoizolacyjnych lub/i zwiększania grubości izolacji prawdopodobnie osiągnęła już swoje graniczne możliwości. Poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w kierunku uzyskania cieplnych powłok ochronnych dały w efekcie tzw. powłoki refleksyjne i termoizolacyjne do zewnętrznych i wewnętrznych pokryć ścian lub dachów lub zastosowania wysoko-termoizolacyjnych mas tynkarskich.

Napromieniowanie słoneczne powierzchni zewnętrznych budynku, a szczególnie powierzchni dachu, powoduje ich nagrzewanie znacznie powyżej temperatury otaczającego powietrza, co zdecydowanie zwiększa przenikanie ciepła do wnętrza budynku i powoduje wzrost temperatury powyżej wymaganej temperatury. Utrzymanie odpowiednio niskiej temperatury wewnątrz budynku ( korzystnie na poziomie ok. 18-25°C), zwłaszcza w miesiącach letnich i w dniach o wysokim nasłonecznieniu, wiąże się obecnie z koniecznością włączenia wentylacji z wykorzystaniem urządzeń chłodzących, czyli poniesienia określonych nakładów energetycznych. Dotyczy to budynków mieszkalnych, biurowych lub też dużych obiektów produkcyjnych lub handlowych.

Podobne problemy dotyczą także budynków wykorzystywanych w produkcji hodowlanej w rolnictwie. W budynkach takich jak wielkopowierzchniowe kurniki lub obory duże znaczenie dla „dobrostanu” hodowli ma odpowiednia temperatura, która nawet chwilowo nie powinna przekraczać 25-30°C. Przekroczenie tej temperatury oznacza znaczne pogorszenie produkcji ( np. spadek uzysku mleka) jak i niejednokrotnie śmierć np. drobiu. Poprawę warunków temperaturowych można osiągnąć poprzez odpowiednio dobraną izolację termiczną ścian, zarówno bocznych jak i dachu. Stąd problem należytej termoizolacji budynku. Niezależnie jednak od doskonałości materiałów izolacyjnych, w skutek istnienia określonej różnicy temperatur, często bardzo dużej, pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi a wnętrzem budynków ZAWSZE pewna ilość ciepła wniknie do wnętrza budynku powodując wzrost jego temperatury. W ostatnich latach, uwaga skupiła się więc na doskonaleniu materiałów izolacyjnych i systemów ich stosowania, zwłaszcza w Polsce. Nie jest to jednak jedyna droga osiągnięcia celu w poprawie termoizolacji.

fot. CELS

Innowacyjne podejście do problemu termoizolacji polega na doprowadzeniu do możliwie maksymalnego obniżenia temperatury ściany lub dachu obiektu co prowadziłoby do zahamowania ruchu ciepła i do maksymalnego obniżenia wielkości strumienia ciepła przenikającego z zewnątrz. Taką „innowacyjną” technologię termoizolacji nazywa się często „technologią zimnej ściany” lub „technologią zimnego dachu”. Jest to technologia normowana w USA normą ASTM E1980 1 a w krajach Unii Europejskiej EU ISO 6946 2 i stosowana powszechnie, natomiast w Polsce w bardzo szczątkowym zakresie, pomimo dostępnych wyrobów powłokowych, niejednokrotnie produkcji krajowej o wysokich parametrach jakościowych współczynnika refleksyjności (odbicia) oraz izolacji promieniowania cieplnego.

fot. CELS

Przeprowadzona dla firmy BAUTER analiza energetyczna dwóch budynków inwentarskich tj. wielkopowierzchniowego kurnika w Jaworzu-Jasienicy oraz obory bydlęcej w Kostkowicach jednoznacznie wskazuje, że zastosowanie powłok termo-refleksyjno BAUTER obniża przenikanie energii cieplnej do wewnątrz 4-krotnie, co przekłada się na oszczędności zużycia energii na poziomie 70%!!.

Bilans energetyczny budynku sprowadza się do określenia zasadniczo dwóch parametrów:
dla warunków zimowych – jest to ocena straty ciepła od wnętrza do otoczenia zewnętrznego, która musi zostać skompensowana ogrzewaniem wnętrza;
dla warunków letnich – jest to ocena nadmiernej ilości ciepła przenikającego z otoczenia do wnętrza, która musi być kompensowana chłodzeniem wnętrza budynku,
w obu tych przypadkach utrzymanie odpowiedniego komfortu życia lub pracy parametrów temperaturowych wnętrza budynku wiąże się z kosztami, zużyciem energii, a więc pośrednio ma wpływ na emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

W badaniach doświadczalnych przeanalizowano skuteczność termoizolacji powłok:

Powłoka termoizolacyjna na dachy: BAUTER ROOF
Powłoka termoizolacyjna do zastosowań wewnętrznych – BAUTER INSIDE
Powłoka termoizolacyjna do zastosowań zewnętrznych – BAUTER OUTSIDE
Misją firmy BAUTER jest globalna redukcja emisji CO2 do atmosfery.

Dowiedz się więcej o systemach termorefleksyjnych na naszej stronie: www.cels.pl

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat powłok termoizolacyjnych lub wykonaniem inwestycji w tym zakresie – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU – tel. 570 580 100


Data publikacji: 2021-06-11

Podobne technologie i poradniki


10.02.2021 | Natryski pianki
Każdy dach zaprojektowany jest z odpowiednim przeznaczeniem...
10.02.2021 | Natryski pianki
Użytkowanie domu lub innych obiektów bez termoizolacji...
27.07.2018 | Natryski pianki
Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w minionym miesiącu...
05.06.2018 | Natryski pianki
W dniach 18-19 maja odbyło się już...
05.06.2018 | Natryski pianki
Kto zdecyduje się na ocieplenie poddasza, tego...
05.06.2018 | Natryski pianki
Utrzymywana w większości domów i mieszkań temperatura...
27.10.2017 | Natryski pianki
Ogromne znaczenie dla zmniejszenia zużycia energii, która...
09.10.2017 | Natryski pianki
W przypadku budynków gospodarczych oraz przemysłowych najczęściej...
28.06.2017 | Natryski pianki
Piana otwartokomórkowa jak sama nazwa wskazuje, w...
14.03.2017 | Natryski pianki
W dzisiejszych czasach ceny energii elektrycznej, węgla,...
06.05.2016 | Natryski pianki
Dlaczego warto stawiać na piany poliuretanowe? Jeżeli...