Liczy się szybkość dostępu do ciepła!

W dwóch identycznych domach położonych blisko siebie i dokładnie tak samo względem stron świata, ogrzewanych tym samym źródłem ciepła i posiadających identyczny system wentylacyjny zużycie energii na ogrzewanie może się znacząco różnić? Skąd te różnice?

Na ilość zużywanej na cele grzewcze energii ma wpływ ilość domowników, ich różne potrzeby w zakresie komfortu cieplnego i wynikająca z nich średnia, dobowa temperatura domu – wyższa średnia oznacza wyższe straty ciepła. Bardzo istotne – choć często bagatelizowane są cechy grzejników: sprawność i sterowalność. Grzejnik grzejnikowi nierówny, a różnice pomiędzy nimi są ogromne.

Komfort cieplny, to stan, w którym człowiek czuje, że jego organizm znajduje jest w równowadze termicznej – nie odczuwa ani uczucia ciepła, ani zimna – choć bywa, że niektórzy lubią czuć lekki powiew ciepła lub chłodu. Zakres temperatury powietrza, w której indywidualny człowiek czuje się dobrze, jest zróżnicowany i zależy od preferencji osobistych, ubrania, odżywienia, pory roku, pory dnia, stanu zdrowia, wieku, a nawet płci. W wyższych temperaturach człowiek czuje się lepiej latem niż zimą. Istotne znaczenie ma także aktualna wilgotność powietrza. Są rodziny ciepłolubne, są takie, które preferują tzw. „zimny wychów”.

Grzejniki różnią się pomiędzy sobą masą, powierzchnią wymiany ciepła i sposobem jego emisji (pomijamy pracujące indywidualnie grzejniki elektryczne). Z różnic tych wprost wynika ich sterowalność, sprawność i możliwości pracy w określonym zakresie temperatur. Mówiąc o całorocznym komforcie cieplnym nie należy zapomnieć o kolejnej opcji wykorzystania instalacji centralnego ogrzewania, tym razem jako instalacji centralnego chłodzenia, jednakże możliwość ta dostępna jest jedynie dla posiadaczy pompy ciepła jako wyłącznego lub alternatywnego źródła ciepła.

fot. REGULUS 

Co wyróżnia grzejniki REGULUS®-system na tle innych grzejników? Sprawność i czas dostępu do ciepła!

Mała masa całkowita grzejnika (wraz z zawartą w nim wodą), duża powierzchnia wymiany – to podjęcie efektywnego grzania niewielkim nakładem energii, to możliwość ekonomicznego spożytkowania uzysków ciepła, to możliwość realizacji długich wyłączeń ogrzewania w ciągu doby lub wyłączeń „na żądanie”. Nie musimy w pomieszczeniach obniżać temperatury (np. sypialnia), wystarczy, że czasowo przerwiemy ich ogrzewanie. Dla posiadaczy ogrzewania podłogowego wszystkie te manewry są niewykonalne.

Przydatność do grzania w szerokim zakresie temperatury zasilania – od niskiej temperatury generowanej przez pompę ciepła (posiadają znacznie większą od innych grzejników powierzchnię wymiany) aż do ogrzewania parą!

Lekkie, dostępne w niemal dowolnym kolorze, nierdzewne (miedziano-aluminiowa konstrukcja).

GRZEJNIKI REGULUS®-system – jak wykorzystać ich potencjał?

Grzanie standardowe – oddawanie ciepła poprzez promieniowanie i konwekcję, do zastosowania w każdej instalacji, ze wszystkimi źródłami ciepła – wszystkie typoszeregi produkcji REGULUS-®-system.
Grzanie standardowe lub ze wspomaganą cyrkulacją powietrza przy pomocy cicho pracującego wentylatora usytuowanego w dolnej części grzejnika – jak wyżej lecz wyłącznie typoszereg Regulus E-VENT.

Grzanie standardowe, ze wspomaganą cyrkulacją powietrza lub chłodzenie – każda instalacja, opcja dostępna tylko dla posiadaczy pompy ciepła – typoszereg REGULUS®-system REVERS – grzejniki zbliżone konstrukcją do klimakonwektorów, lecz znacznie od nich tańsze, ponadto z korzystniejszą dla użytkownika możliwością jednoczesnego, centralnego sterowania pracą wszystkich grzejników przy pomocy jednego sterownika.

fot. REGULUS 

Porównując ograniczone możliwości użytkowania podłogówki z wielością dostępnych opcji przy użytkowaniu grzejników REGULUS®-system nieodparcie nasuwa się skojarzenie walca drogowego (bez biegu wstecznego) z samochodem sportowym... Ciekawą opcję dla lubiących stąpać po letniej posadzce stanowi połączenie podłogówki z regulusami – oba systemy zasilane czynnikiem grzewczym o tej samej temperaturze – czyli tzw. hybrydowa dystrybucja ciepła.


Data publikacji: 2021-02-26