Jak dobrać instalację fotowoltaiczną dla firmy (moc, wielkość)?

Technologia i wiedza ku optymalizacji kosztów

Jak dobrać instalację fotowoltaiczną? To podstawowa kwestia wymagająca rozstrzygnięcia, gdy zapadnie już decyzja o inwestycji w to odnawialne źródło energii. Ma kluczowe znaczenie zarówno w przypadku inwestora prywatnego, jak i w przypadku firm, które decydują się na montaż paneli PV. Z myślą o przedsiębiorcach, firma Alter Energia przy współudziale swojego partnera – ALTER S.A. z Tarnowa Podgórnego opracowała autorski projekt, umożliwiający wdrożenie kompleksowych rozwiązań optymalizacyjnych związanych z energią elektryczną w zakładzie pracy.

Jak dobrać instalację fotowoltaiczną – krok po kroku

Jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego – choć to zdanie jest stare jak świat, to przecież wciąż jest aktualne. Jak przełożyć je na język odnawialnych źródeł energii? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że zmienia się rynek, zmieniają się ceny, zmieniają się technologie. Każdy budynek ma też inną specyfikę, co dotyczy zarówno parametrów technicznych obiektu, jak i danych meteorologicznych.

Nieuwzględnienie powyższych może mieć dla przedsiębiorcy opłakane skutki, bo wbrew pozorom moc instalacji fotowoltaicznej nie jest jedynym kryterium. Nie ma czegoś takiego, jak „uniwersalna” instalacja fotowoltaiczna. Jak ją dobrać, aby była rozwiązaniem optymalnym w danym wypadku? Otóż przede wszystkim na podstawie rzetelnej, profesjonalnej i (co nie mniej istotne) – uczciwej analizy, która pozwoli dokładnie rozpoznać potrzeby klienta i dobrać idealne pod każdym względem rozwiązanie, biorąc też pod uwagę wątek gwarancji na poszczególne komponenty systemu i ich okres żywotności.

Odpowiadając więc na pytanie jak dobrać instalację fotowoltaiczną trzeba pamiętać, że pełnowartościowe dane uzyskamy tylko wtedy, gdy uwzględnione zostaną trzy elementy: dane meteorologiczne, dane budynku oraz dane instalacji. To one dadzą jednoznaczną informację o tym, czy warto inwestować, czy też nie.

Stworzone przez firmę Alter Energia rozwiązania organizacyjne, techniczne i kulturowe służą poprawie efektywności energetycznej oraz propagowaniu wiedzy w społeczeństwie na temat alternatywnych źródeł energii i zastosowaniu ich w gospodarce. Jak wygląda to od strony praktycznej?fot. Alter Energia | Stały monitoring zużycia energii elektrycznej w zakładzie.

Moc instalacji fotowoltaicznej to nie jedyne kryterium

Razem ze swoim partnerem, firmą Alter S.A. z Tarnowa Podgórnego, Alter Energia w styczniu 2019 wybudowała i oddała do użytku dedykowaną na dach płaski pilotażową instalację fotowoltaiczną o mocy 8,37 kWp w autorskiej formule ESCO (Energy Service Company). Nacisk położono przede wszystkim na jakość techniczną instalacji, z zachowaniem zdrowego rozsądku cenowego za poszczególne elementy.

Dla potrzeb tego projektu badawczego zastosowano stały monitoring zużycia energii elektrycznej w zakładzie, rozdzielono podział energii elektrycznej na samokonsumpcję, pobór i oddanie do sieci. Tak przejrzysty i czytelny podział na poszczególne obszary wytwarzanej przez instalację energii elektrycznej pozwala lepiej zsynchronizować produkcję i przyczynia się do optymalizacji kosztów zużycia energii.

Po pierwsze: wielkość instalacji fotowoltaicznej a dane meteorologiczne

Analiza danych meteorologicznych pokazuje, że suma roczna nasłonecznienia globalnego wynosi 1087 kWh/m², zaś średnia dla Polski – około 1000 kWh/m², dobór instalacji fotowoltaicznej jest więc jak najbardziej zasadny. Trzeba pamiętać, że w naszym kraju występuje dość rozproszone nasłonecznie (zachmurzenia w ciągu całego roku), a instalacja musi też wytrzymać anomalie pogodowe, które występujące na danym obszarze. O ile potężne wichury zdarzają się rzadko, to jednak konstrukcja musi być zabezpieczona również na taką ewentualność. Z kolei często wiejący wiatr jest czynnikiem bardzo korzystnym, bo schładza powierzchnię modułu, który dzięki temu pracuje efektywniej.

Po drugie: dane budynku

Do wyszacowania wielkości instalacji fotowoltaicznej oraz jej potencjalnej mocy oprócz danych meteorologicznych uwzględnić też trzeba konstrukcję dachu i jego nośność. Wyliczono, że dach, na którym zamontowano pilotażową instalację fotowoltaiczną o mocy 8,37 kWp powinien wytrzymać obłożenie ok. 700 kg (przy założeniu, że moduł PV waży około 20 kg, a cała instalacja 3 kW to około 250 kg). Równie istotne jest samo ułożenie modułów, w którym uwzględnia się kąt padania promieni słonecznych. Wybór modułów w technologii monokrystalicznej firmy Soluxtec Gmbh okazał się w tym wypadku najbardziej efektywnym rozwiązaniem, które z uwagi na wysoki standard technologiczny, pozwala na ułożenie modułów w poziomie (a nie pod kątem 30-35 stopni, które przyjmuje się za optymalne). Takie rozwiązanie zapewnia stałą i wydajną pracę modułów.

Atutem pilotażowego projektu Alter Energia jest też aerodynamiczność konstrukcji, która przekłada się na jej wysoką wytrzymałość nawet w przypadku bardzo silnego wiatru, a jednocześnie eliminuje konieczność mocowania na stałe do dachu i dziurawienia przy tym połaci.Konstrukcja aerodynnamiczna

Po trzecie: jakość komponentów

Oprócz samych modułów Soluxtec Gmbh – firmy, która uznawana jest za lidera rynku, ważnym elementem pilotażowej instalacji jest inwerter firmy Fronius, który odpowiada za przemianę prądu stałego w prąd zmienny. Dzięki temu, że jego wydajność oscyluje w przedziale 95-99%, maksymalizuje on efektywność całej instalacji.

Dodatkowymi elementami instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,37 kWp jest dwukierunkowy licznik Fronius Smart Meter, który służy m.in. do optymalizacji zużycia energii produkowanej na potrzeby własne i umożliwia rejestrację krzywej obciążenia w instalacji. W sytuacji ograniczenia zasilania bardzo szybko następuje dokładniejsza jego regulacja, a możliwości zwiększa dostęp licznika do Internetu.

Czy to się opłaca?

Każdy dostawca instalacji fotowoltaicznych na powyższe pytanie odpowie twierdząco, bo leży to w jego interesie. Firma Alter Energia wykonała bardzo precyzyjny bilans, z którego wynika, że koszt inwestycji zwróci się po około 7 latach (dokładne wyliczenia dostępne są na stronie www.alter-energia.pl), a jej rentowność będzie „podbijana” przez każdą podwyżkę energii elektrycznej.

Autorskie działania w formule ESCO (Energy Saving Company) precyzyjnie regulują nie tylko kwestie związane z tym, jak dobrać instalację fotowoltaiczną. Ich istotą jest ponadto synchronizacja poszczególnych działań operacyjnych. To wyjątkowy w skali kraju projekt, który pozwala na efektywne zarządzanie energią, obejmujące stały monitoring i optymalizację procesów wytwórczych, co oczywiście przekłada się na redukcję wydatków ponoszonych na zakup energii elektrycznej.


Data publikacji: 2019-10-18

Podobne technologie i poradniki


31.10.2023 | Energia ekologiczna
Cemex Polska zawarł z firmą Statkraft długoterminowy...
22.09.2023 | Energia ekologiczna
Zbudowana w dzielnicy Połęże (wschodnia część Gdańska)...
29.06.2023 | Energia ekologiczna
Wraz ze wzrostem popularności instalacji PV, na...
14.06.2023 | Energia ekologiczna
Instalacja fotowoltaiczna jest rozwiązaniem, o które najczęściej,...
22.05.2023 | Energia ekologiczna
Panele fotowoltaiczne dobieramy koncentrując się na ich...
27.02.2023 | Energia ekologiczna
Kupując systemy montażowe pod panele fotowoltaiczne wybieramy...
21.12.2022 | Energia ekologiczna
Firma RECA SOLAR zbudowała instalację fotowoltaiczną na...
26.08.2022 | Energia ekologiczna
Wysoka jakość i pełne bezpieczeństwo Profesjonalne podejście...
14.07.2022 | Energia ekologiczna
W niepewnych czasach warto postawić na bezpieczne...
19.01.2022 | Energia ekologiczna
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w gospodarstwach domowych...