Alternatywne źródła energii elektrycznej – wyniki w branży PV pod lupą

W XXI wieku, gdy gwałtownie kurczą się dostępne zasoby, nikt z nas już chyba nie ma wątpliwości, że przyszłością są alternatywne źródła energii elektrycznej. Nie od dziś wiadomo, że firma Alter Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym jest pionierem we wdrażaniu efektywnych rozwiązań z tego zakresu. Dokonania spółki oraz pozytywne efekty jej pracy odbiły się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju. Do ostatnich sukcesów, jak ma na swoim koncie Alter Energia Sp. z o.o. jest udział w międzynarodowych konsorcjach badawczych, którym celem jest promowanie dobrych praktyk w badaniach: uczciwości, rzetelności oraz zachowanie ich miarodajności.

Alter Energia Sp. stworzyła unikalną na skalę kraju instalację badawczą AIEM1, przeprowadziła gruntowną analizę cech i umiejętności, jakie powinien posiadać monter urządzeń do pozyskiwania odnawialnych, alternatywnych źródeł energii elektrycznej, a ich opracowanie – współrealizowane pod patronatem Politechniki Poznańskiej – cechuje dokładność oraz pragmatyzm.
Kolejnym niespotykanym na skalę kraju i Europy rozwiązaniem jest unikatowy układ systemu GSE in Roof wraz z odzyskiem ciepła, jaki spółka zaimplementowała w swoim budowanym laboratorium. Układ jest w fazie rozruchu oraz testów, kolejnym krokiem jest implementacja udogodnień związanych z odzyskiem wody, który został opracowany przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa.

Układy do pozyskiwania alternatywnych źródeł energii elektrycznej projektowała firma Alter Energia Sp. z o.o. przy współudziale doktorantów z Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Poznańskiej. Jak określa prezes Alter Energia Sp. z o.o. Zbigniew Wasielewski – całość nakładów oraz opracowań zajmuje sporo czasu, a co gorsza, nie widać wsparcia jednostek, które dysponują ogromnymi środkami z Unii Europejskiej i z roku na roku przesuwają na bliżej nieokreśloną przyszłość dystrybucję tych środków dla firm.
– Dlatego postanowiliśmy wszystkie przedsięwzięcia zrealizować ze środków własnych, gdyż opieszałość oraz brak dostatecznych kompetencji osób, które rozdzielają środki unijne sprawia, że podczas opiniowania projektów technicznych desygnowane są osoby bez podstawowej wiedzy z zakresu odnawialnych, alternatywnych źródeł energii elektrycznej, a co gorsza – bez podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami badawczymi. To, że polska nauka przeszła rewolucję rodem z dyktatury oraz ideologii, polegającej na szerzeniu jedynie słusznej myśli zgodnej z filozofią totalitaryzmu, to fakt niepodważalny. Polscy zdolni naukowcy są zastraszani z powodu swoich poglądów, a w świecie rodzimej nauki nie ma miejsca obecnie na pragmatyczną i uczciwą wymianę poglądów naukowych, jest tylko dyktat słusznego, niepewnego jutra – mówi Zbigniew Wasielewski.

Alternatywne źródła energii elektrycznej – z naciskiem na rozwój
Spółka Alter Energia Sp. z o.o. opracowała kilkanaście projektów i prototypów w zakresie alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej, które z dumą prezentuje wszystkim zainteresowanym stronom. Dodatkowo Alter Energia Sp. z o.o. jest powszechnie szanowaną jednostką biznesową z doskonałym zapleczem organizacyjnym i technicznym. Firma nie tylko dystrybuuje elementy branży PV, ale również projektuje i buduje pod klucz wielkie infrastrukturalne przedsięwzięcia do w kraju i za granicą.
Oczkiem w głowie prezesa Zbigniewa Wasielewskiego jest autorski projekt laboratorium badawczego opartego o idee „budynku plus energetycznego” przyjaznemu otoczeniu wewnętrznemu i zewnętrznemu. Całość zakończenia przedsięwzięcia datowana jest na koniec 2021 roku, następnie według założeń w 2023 laboratorium osiągnie pełną wydajność.
– Nie mogę powstrzymać wzruszenia i ślę ogromne słowa podziękowania dla wszystkich współpracowników, którzy przyczynili się realizacji tego przedsięwzięcia. W szczególności słowa uznania należą się firmie Robert Chruszcz oraz Multi Energa s.c. ora PV LAB Sp z o.o. – mówi Zbigniew Wasielewski.


Data publikacji: 2020-11-24

Podobne technologie i poradniki


19.01.2022 | Energia ekologiczna
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w gospodarstwach domowych...
09.01.2022 | Energia ekologiczna
Kiedy decyzja o zakupie własnej instalacji jest...
07.01.2022 | Energia ekologiczna
źródło Gustavo fring, Pexels W ostatnich miesiącach...
03.12.2021 | Energia ekologiczna
Przez ostatnie kilka lat systemy fotowoltaiczne na...
14.11.2021 | Energia ekologiczna
Bezpośrednie ogrzewanie prądem jest bardzo opłacalne, gdy...
25.10.2021 | Energia ekologiczna
NASZA REALIZACJA W MIEJSCOWOŚCI PIASECZNO, ZAGOSPODAROWANIE CAŁEGO...
27.08.2021 | Energia ekologiczna
Panele są jednym z kluczowych elementów instalacji...
28.06.2021 | Energia ekologiczna
Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zainstalowana moc...
28.06.2021 | Energia ekologiczna
Panele fotowoltaiczne to inwestycja, która zwraca się...
28.06.2021 | Energia ekologiczna
Ekologia odmieniana jest dziś przez wszystkie przypadki....
11.03.2021 | Energia ekologiczna
Pod koniec 2020 w Polsce funkcjonowało ponad...
17.09.2020 | Energia ekologiczna
Wodór powinien odgrywać najważniejszą rolę w procesie...