86-170 Nowe, Wojska Polskiego 3, woj. kujawsko-pomorskie
tel. 58 535 88 88, geckogeo.pl
42-600 Tarnowskie Góry, Staropolska 20 B /4, woj. śląskie
tel. 792019140, www.geoembud.pl
30-820 Kraków, ul. Szara 20, woj. małopolskie
tel. 512 225 193, www.mtgeodezja.pl
42-283 Boronów, ul. Powstańców Śląskich 40a, woj. śląskie
tel. 791 098 902, www.zmierzymy.com
98-277 Brąszewice, ul. Polna 1, woj. łódzkie
tel. 43 821 15 30, 603 879 571, www.graniczniki-paliki.pl
80-177 Gdańsk, Damroki 44/9, woj. pomorskie
tel. 793 081 688 , www.promiar.pl
76-100 Sławno, ul. Grottgera 2/6 , woj. zachodniopomorskie
tel. 598103800, 605306306, www.polkart.pl
87-100 Toruń, ul. M.Skłodowskiej-Curie 41, woj. kujawsko-pomorskie
tel. 566553410, 600416071, www.geoidatorun.com.pl
76-200 Słupsk, al. 3 Maja 44 pok. 50, woj. pomorskie
tel. +48 728 883 156, +48 604 885 777, www.zenit.slupsk.pl

Geodezja - usługi, sprzęt


Każda budowa wymaga skorzystania z usług geodezyjnych, zarówno na jej początkowym etapie, jak i po zakończeniu budowy. Nadzór geodezyjny inwestycji każdorazowo jest odnotowywany w dzienniku budowy i rozpoczyna się od wytyczenia działek. Następnie, jeszcze przed przekazaniem architektowi projektu do niezbędnej adaptacji, geodeta musi wykonać niezbędne pomiary geodezyjne przy pomocy urządzeń pomiarowych (np. tachimetru). Na podstawie tych pomiarów powierzchni geodeta wykona mapę geodezyjną, na której są zaznaczone granice działki, otoczenie działki, a jeśli nasza lub sąsiednie działki są zabudowane, na mapie powinna znaleźć się również informacja o położeniu budynków, a także o tym, jakie jest ich przeznaczenie. Po zatwierdzeniu projektu architektonicznego i wydaniu decyzji, geodeta wykonuje wytyczenie budynku na działce zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Wytyczenie geodezyjne polega na zamontowaniu w gruncie palików geodezyjnych, które wyznaczają główne osie budynku, charakterystyczne punkty domu oraz tzw. rapery, czyli stałe punkty wysokościowe. Kiedy budowa domu się zakończy, geodeta wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, która potwierdzi zgodność wybudowanego budynku z wytyczeniem geodezyjnym, mającym miejsce przed rozpoczęciem budowy.