32-447 Siepraw, 933, woj. małopolskie
tel. 609327440, www.fhu-kalemba.pl
Kategoria: Usługi budowlane | Branża: Nadzór budowlany
84-240 Reda, Łąkowa 29/26, woj. pomorskie
tel. 586784063, 600596620,
Kategoria: Usługi budowlane | Branża: Nadzór budowlany
93-232 Łódź, Lodowa 93a, woj. łódzkie
tel. 426491063, 786290578, www.lbniw.com
Kategoria: Usługi budowlane | Branża: Nadzór budowlany
41-503 Chorzów, ul. Kościuszki 56/1, woj. śląskie
tel. 602 291 204, www.proinwestbud.pl
Kategoria: Usługi budowlane | Branża: Nadzór budowlany

Nadzór budowlany


Przepisy prawa budowlanego są obszerne i szczegółowe. Nakazują np., aby każda budowa prowadzona była według profesjonalnego projektu architektonicznego, a specjalnie wyznaczony kierownik budowy ma czuwać nad prowadzeniem budowy zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej. Swoje obserwacje i wszystkie działania na terenie placu budowy musi on zapisywać w dzienniku budowy. Nad całością przepisów budowlanych czuwa specjalnie powołany organ administracji rządowej, zwany nadzorem budowlanym. To do inspektoratu nadzoru budowlanego zgłasza się rozpoczęcie robót budowlanych, a także ich zakończenie. Po jej zakończeniu nadzór budowlany dokonuje odbioru budynku, czyli wydaje pozwolenie na jego użytkowanie. W międzyczasie, czyli na każdym etapie budowy, inspektorat może wysłać na plac budowy kontrolę budowlaną. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego sprawdza, czy obiekt został wybudowany zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz architektoniczno-budowlanym. Sprawdza kubaturę, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji budynku oraz jak zostały wykonane widoczne elementy nośne układu konstrukcyjnego. Inspektor budowlany bada też geometrię dachu  oraz wykonanie urządzeń budowlanych, np. przejazdów, placów postojowych, ogrodzenia. Dokonuje audytu budowlanego instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznej, centralnego ogrzewania. Sprawdza także, czy użyte materiały budowlane były odpowiedniej jakości, posiadały odpowiednie certyfikaty i spełniały określone normy.