01-029 Warszawa, ul. Dzielna 60, woj. mazowieckie
tel. (22) 864 52 25, www.uponor.pl
07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 53 , woj. mazowieckie
tel. 29 742 45 51, 601 32 71 63, www.wodbud.pl
60-465 Poznań, ul. Straży Ludowej 35 , woj.
tel. 61 82 01 002, www.wuprinz.pl
62-090 Rokietnica, Golęcińska 13, woj. wielkopolskie
tel. 502 320 647, www.adamgoraj.pl
72-123 Pucice, ul. Rzemieślnicza 7, woj. zachodniopomorskie
tel. 726377161, www.zcipajos.pl
95-200 Pabianice , ul. Gruntowa 22 , woj. łódzkie
tel. 42 215 12 23, www.zinsbud.pl

Wodno-kanalizacyjne usługi


Instalację wodociągową i kanalizacyjną wykonuje się po zakończeniu stanu surowego, ale już podczas budowy domu warto przeprowadzić część prac, np. przygotować wyprowadzenia do podłączenia z siecią wodno-kanalizacyjną i dostosować ich lokalizację do planowanych bądź istniejących przyłączy. Sposób zaopatrzenia w wodę i wykonania odprowadzenia ścieków powinny być określone w pozwoleniu na budowę. W zależności od warunków zabudowy, usługi wodno – kanalizacyjne obejmą tylko wykonanie odpowiedniego przyłączenia wodociągowego i przyłączenia do kanalizacji albo budowę studni i szamba wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków. Usługi wodno-kanalizacyjne obejmują bardzo szeroki obszar prac, związanych z gospodarką wodno-ściekową. W zakres tych usług wchodzi budowa instalacji wodnych, budowa kanalizacji i instalacji ściekowych oraz budowa całych sieci wodociągowych. Firma świadcząca usługi z tej dziedziny zapewni także odpowiednie nawodnienie lub odwodnienie terenu oraz w razie potrzeby zmodernizuje sieć kanalizacyjną. Materiały, z których zostanie zbudowana sieć wodno-kanalizacyjne (rury z tworzyw sztucznych, rury stalowe, rury żeliwne, ich średnica itp.) powinny być dobrane w zależności od ich przeznaczenia (inne do wc, inne do kuchni, inne do urządzeń sanitarnych).