Firmy


80-360 Gdańsk, ul. Krzywoustego 17a/1, woj. pomorskie
tel. (58) 346 12 61, www.aquamor.com.pl
Kategoria: Instalacje | Branża: Hydrotechnika
05-860 Płochocin, ul. Lipowa 5, woj. mazowieckie
tel. 227225626, www.ewelcon.pl
Kategoria: Instalacje | Branża: Hydrotechnika
12-100 Szczytno, Korpele 13A - Strefa, woj. warmińsko-mazurskie
tel. 896247312, www.cetco.pl
Kategoria: Instalacje | Branża: Hydrotechnika
03-046 Warszawa, Bruszewska 10, woj. mazowieckie
tel. 22 811 08 95, 509 613 943, www.hydrostop3.pl
Kategoria: Instalacje | Branża: Hydrotechnika
65-785 Zielona Góra, ul. Osadnicza 5, woj. lubuskie
tel. 684 535 435, opaski-naprawcze-do-rur.eu
Kategoria: Instalacje | Branża: Hydrotechnika

Hydrotechnika


Hydrotechnika, czyli budownictwo wodne, to bardzo wyspecjalizowana gałąź usług. Obejmują one wszelkie prace związane z projektowaniem zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych i systemów odwodnienia powierzchniowego. Hydrotechnicy zajmują się także regulacją rzek oraz melioracją terenów rolnych i budowlanych. To do nich należy także osuszanie budynków i prace hydroizolacyjne na budowie, takie jak uszczelnianie tuneli, scalanie konstrukcji metodami iniekcji czy budowa ścian szczelinowych. Dział hydrotechniki obejmuje także metody i sposoby wykorzystania zasobów wodnych (np. mórz, rzek, wód gruntowych) do celów gospodarczych (np. transport wodny, energetyka). Jednak najczęściej wykorzystywane na co dzień działania hydrotechniczne sprowadzają się do wykonywania sondaży wodnych oraz stabilizacji podłoża za pomocą głębokiego fundamentowania i montażu wierconych pali stalowych, wciskanych pali drewnianych lub mikropali. Wzmacnianie fundamentów budowli poprzez zastosowanie pali hydrotechnicznych sprawdza się szczególnie tam, gdzie utrudniony jest dostęp lub warunki gruntowe utrudniają albo wykluczają stosowanie innych rozwiązań. Takie prace są szczególnie przydatne przy wzmacnianiu fundamentów budowli zabytkowych.