Systemy odwodnień


Drenaż, czyli odwodnienie warto wykonywać wokół każdego domu podpiwniczonego. Zwłaszcza jeśli dom stoi na gruncie nieprzepuszczalnym, np. na glinie, a istnieje obawa, że wykopu wokół fundamentów nie uda się w inny sposób odwodnić. Drenaż wokół budynku podpiwniczonego jest potrzebny także wtedy, gdy grunt jest niejednorodny, np. warstwy nieprzepuszczalne poprzedzielane są niewielkimi warstwami gruntu bardziej przepuszczalnego, przez który woda może napływać w pobliże fundamentów i niszczyć ściany piwnic. Jeśli do tego izolacja przeciwwodna budynku nie jest szczelna, to woda dostanie się do wnętrza budynku. Najczęściej wykonuje się wówczas drenaż opaskowy. Jego zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru wody deszczowej spływającej w głąb ziemi oraz obniżenie poziomu wód gruntowych wokół budynku poniżej poziomu posadzki w piwnicy. Wszędzie tam, gdzie teren jest bardzo gliniasty, a po deszczu bardzo długo utrzymują się na powierzchni kałuże, warto pomyśleć o odwodnieniu liniowym (czyli inaczej drenażu systematycznym). To układ sączków i zbieraczy, których zadaniem jest osuszenie powierzchni działki lub ogrodu. W przypadku parkingów czy dróg wystarczy czasem wykonać tylko odwodnienie punktowe w postaci korytek, studzienek lub specjalnych wpustów ulicznych, które odprowadzą spływającą wodę do odwodnienia szczelinowego i przyspieszą osuszenie terenu. Podobnie w sposób punktowy wykonuje się odwodnienia dachów, odprowadzając wódę do odpowiedniego systemu rynnowego.