Niż demograficzny, brak dostępnych fachowców na rynku pracy oraz dynamicz-nie zmieniające się pokolenia, naturalnie wymuszają na świadomych pracodawcach zmianę podejścia do kształcenia zawodowego. Przede wszystkim ważny staje się pojedynczy człowiek. Podejście indywidualne to klucz do dobrej współpracy z obecnym pokoleniem, urodzonym po 2000 roku.

W Multiserwis ciągle pracujemy nad poprawą sposobu kształcenia, nasze działania wciąż wybiegają przed obecny system edukacji, a zmiany związane z reformą szkół branżowych wydają się wręcz naśladować nasz sposób działania. Uczeń w naszym przedsiębiorstwie traktowany jest jako kadrowy potencjał na przyszłość. Dlatego też kładzie-my ogromny nacisk na dobrą współpracę z młodymi ludźmi, zarówno tymi z branżowych klas patronackich, jak i technikami z innowacyjnego projektu Małego Managera, mówi Małgorzata Marek – Badora specjalista ds. Młodocianych pracowników w Multiserwis Sp. z o.o.

fot. MULTISERWIS

Właściwy program nauczania, odpowiednia kadra instruktorów i nauczycieli oraz system motywacyjny to część narzędzi jakimi Multiserwis posługuje się w codziennej pracy z uczniami. Pozostała część to zaangażowanie i elastyczność we współpracy ze szkołami, jednostkami prowadzącymi szkoły, rodzicami, a przede wszystkim z samymi uczniami. Integracja i poczucie przynależności uczniów do organizacji to priorytet, który ułatwia dobrą komunikację i właściwy odbiór przedsiębiorstwa przez młodych ludzi. Wspólne wyjazdy, lekcje nt. kompetencji społecznych, spotkania opłatkowe oraz sportowa aktywizacja młodzieży to również nieodzowne elementy w procesie kształcenia młodych ludzi.

Stawiamy na dobre relacje. Nasi pracownicy młodociani z klas patronackich, mogą liczyć na wsparcie przedsiębiorstwa w trudnych sytuacjach życiowych, doceniamy to, że nam ufają i chcą korzystać z naszej pomocy. Działa to w obie strony, młodzi ludzie chętnie angażują się w różnego rodzaju akcje na rzecz Multiserwis i zakładając firmowe koszulki dumnie promują przedsiębiorstwo. Mamy naprawdę fajną młodzież, której należy poświęcić uwagę i we właściwy sposób pokierować. Kiedy ukończą szkołę będą zmotywowanymi pracow-nikami, potencjałem który trafi do brygad na budowach i w warsztacie.

fot. MULTISERWIS

Liczymy, że brygadziści będą kontynuowali naszą pracę i wyposażą młodych ludzi w odpowiednie umiejętności praktyczne oraz nauczą życia na budowach. Potencjał młodych ludzi, którzy nie mają złych nawyków, w połączeniu z założeniami Multiserwis, może wprowadzić nową, lepszą jakość w relacjach podczas prac zarówno na kontraktach jak i w warsztacie naszego przedsiębiorstwa. Dlatego kiedy co roku po zakończeniu kształcenia oddajemy młodych ludzi w ręce prowadzących i brygadzistów liczymy na ich otwartość i chęć kontynuacji dobrych praktyk we wprowadzaniu do pracy młodych ludzi.

Nasze działania to nie tylko praca wewnątrz przedsiębiorstwa, angażujemy się również w działalność na rzecz szkolnictwa zawodowego na skalę ogólnopolską. Kadra pracowników Multiserwis zajmująca się kształceniem pracowników młodocianych uczestniczy w seminariach, kongresach, spotkaniach dotyczących szkolnictwa zawodowego, pa-nelach dyskusyjnych, zasiada w jury konkursów organizo-wanych dla młodzieży ze szkół zawodowych.

fot. MULTISERWIS

Czynnie współpracujemy z instytucjami wspierającymi szkolnictwo zawodowe, takimi jak OCRG i RZPWE. Realizujemy innowacje pedagogiczne, bierzemy udział w projektach unijnych, które mają na celu przybliżenie szkolnictwa zawodowego do rynku pracy.

Staliśmy się znaczącym partnerem dla edukacji zawodowej, nasza praca i zaangażowanie są zauważane na najwyższych szcze-blach zarzadzania edukacją. W marcu br. podczas Regionalnego Kongresu Zawodowego otrzymaliśmy podziękowanie za dobrą współpracę z rąk Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Chcielibyśmy aby dobre praktyki w edukacji młodzieży stały się wspólną sprawą wszystkich pracowników Multiserwis, bo jak mówi, nie tracąca na swej aktualności sentencja: „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”. Chcemy być również przykładem dla innych pracodawców


Data publikacji: 2019-10-07

Podobne technologie i poradniki


05.04.2022 | Rusztowania
Rozważałeś kiedyś możliwość zastąpienia swojego rusztowania innym...
15.12.2021 | Rusztowania
Świadomy wybór to u nas norma. Wieże...
23.04.2021 | Rusztowania
Duża płyta o unikalnej konstrukcji. Wczesne rozdeskowanie....
21.10.2020 | Rusztowania
Profesjonaliści z branży budowlanej cenią sobie wysoki...
03.08.2018 | Rusztowania
Transport ładunków na budowach pomiędzy kondygnacjami jest...