Firmy


00 – 877 Warszawa, Aleja Solidarności 173, woj. mazowieckie
tel. (+48) 22 639 74 11, www.soletanche.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Geoinżynieria
02-681 Warszawa, Aleja Wyścigowa 6, woj. mazowieckie
tel. 226488834, www.aarsleff.com.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Geoinżynieria
40-748 Katowice, ul. Zwoźniakowej 17a , woj. śląskie
tel. 322059261, 505451972, www.am-tec.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Geoinżynieria
60-185 Skórzewo koło Poznania, ul. Cytrynowa 15 , woj. wielkopolskie
tel. 616243871, 609501296, www.aquaterra.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Geoinżynieria
02-484 Warszawa, ul. Badylarska 25, woj. mazowieckie
tel. 225726800, www.atlascopco.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Geoinżynieria
39-400 Tarnobrzeg, ul. Dr Olgi Lilien 7 , woj. podkarpackie
tel. 158233322, www.atm-tech.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Geoinżynieria
80-758 Gdańsk, ul.Siennicka 25 , woj. pomorskie
tel. 583006793, www.bbv-systems.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Geoinżynieria
64-000 Kościan, Pianowo 46, woj. wielkopolskie
tel. 655114170, www.becker-polska.com
Kategoria: Przemysł | Branża: Geoinżynieria
80-209 Chwaszczyno , Nowy Tuchom 2A, woj. pomorskie
tel. 587128191, www.drotest.com.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Geoinżynieria
55-040 Ślęza, ul. Tulipanowa 2, woj. dolnośląskie
tel. 713643137, www.conway.com.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Geoinżynieria
43-518 Ligota, ul. Włościańska 32 , woj. śląskie
tel. 322140613, www.dabi.com.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Geoinżynieria
41-506 Chorzów, ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 38/121, woj. śląskie
tel. 322410998, www.dywidag-systems.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Geoinżynieria
60-277 Poznań, ul. Grochowska 19/1, woj. wielkopolska
tel. 613 073 132, www.eko-projekt.com
Kategoria: Przemysł | Branża: Geoinżynieria
70-646 Szczecin, ul Św. Floriana 9/13, woj. zachodniopomorskie
tel. 914624131, www.energopol.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Geoinżynieria
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 44 , woj. małopolskie
tel. 126227560, www.frankipolska.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Geoinżynieria

Geoinżynieria


Geoinżynieria jest dziedziną techniki, zajmującą się metodami umacniania gruntów i skał. Zajmuje się sposobami planowania i organizacji realizacji robót ziemnych i górniczych oraz metodami, technologiami i urządzeniami do poprawy właściwości fizyko-mechanicznych utworów geologicznych (gruntów, skał, masywów skalnych, górotworu). Ponadto geoinżynieria zajmuje się również urządzeniami służącymi do poprawy właściwości różnych struktur i tworów geologicznych. Do najpopularniejszych metod, którymi posługuje się geoinżynieria, należą przede wszystkim zagęszczanie gruntu, wymiana gruntu oraz stabilizacja gruntu poprzez zastosowanie zbrojenia gruntu. Równie często stosuje się cementację gruntu, polegająca na jego wzmocnieniu poprzez zmieszanie w odpowiednich proporcjach z cementem. W praktyce osiągnięcia geoinżynierii są niezbędni przy budowach mostów, do przygotowania gruntu pod budowę tuneli oraz podczas zabezpieczania wszelkiego rodzaju skarp i osuwisk. Umacnianie gruntów praktykuje się wszędzie tam, gdzie nie jest on wystarczająco stabilny, by utrzymać planowane konstrukcje. Zakres usług geoinżynieryjnych pokrywa się w dużej mierze z usługami z dziedziny hydrotechniki, geologii i ogólnie pojętej inżynierii budowlanej.