05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Przemysłowa 4, woj. mazowieckie
www.lifto.com.pl
05-510 Konstancin-Jeziorna, Wierzbnowska 8, woj. mazowieckie
tel. 793102320,

Budowlane maszyny, sprzęt - ciężki