02-509 Warszawa, ul. Okolska 3A lok. 6, woj. mazowieckie
tel. 224908235, 691301240, www.ecotec-polska.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Ekrany akustyczne
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 31, woj. pomorskie
tel. +48 734 133 304, +48 605 820 014, www.exflo.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Ekrany akustyczne
58-400 Kamienna Góra, ul. Zielona 8, woj. dolnośląskie
tel. 757444333, 604234109, www.zielona-sciana.pl
Kategoria: Przemysł | Branża: Ekrany akustyczne
59-101 Polkowice, ul. Royal 1, woj. dolnośląskie
tel. 768463100, www.royaleuropa.com
Kategoria: Przemysł | Branża: Ekrany akustyczne

Ekrany akustyczne


Rozwijający się dynamicznie dział transportu drogowego, coraz większa liczba samochodów na jednego mieszkańca oraz słaba alternatywa w postaci transportu kolejowego i lotniczego w Polsce wymuszają dynamiczny rozwój sieci dróg i autostrad. To z kolei pociąga za sobą wzrost obciążenia hałasem generowanym przez samochody coraz większej ilości ludzi mieszkających w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych w miastach i poza nimi. Aby chronić ludzi przed niewątpliwie szkodliwym wpływem hałasu, główne szlaki komunikacyjne muszą być osłonięte i odgrodzone ekranami akustycznymi. Pod względem właściwości akustycznych można je podzielić na odbijające, odbijająco – rozpraszające i pochłaniające. Bariery akustyczne są tym bardziej skuteczne, im są sytuowane bliżej źródła hałasu. Jednak nie tylko transport drogowy generuje hałas – także pojazdy szynowe wymagają skutecznej redukcji hałasu za pomocą specjalnych mat akustycznych, układanych pod torowiskami. Istotne jest także izolowanie dźwięków emitowanych przez urządzenia przemysłowe. Niejednokrotnie wytwarzają one hałas o poziomie wyższym od dopuszczalnych norm w miejscach pracy oraz do środowiska. W tym celu instaluje się specjalne izolacje akustyczne w postaci paneli dźwiękochłonnych, montuje się dźwiękochłonne obudowy, a na posesjach sąsiadujących z głośnymi fabrykami lub często uczęszczanymi trasami komunikacyjnymi instaluje się płoty dźwiękochłonne.