Przydomowe szambo to prosty i niedrogi sposób utylizacji ścieków wszędzie tam, gdzie użytkownicy pozbawieni są dostępu do sieci kanalizacyjnej. Co ważne, szambo jest rozwiązaniem trwałym i wygodnym – warunkiem jest jednak zakup wysokiej jakości zbiornika, oraz poprawny montaż całej instalacji. 

Gdzie zrobić wykop?

Zakup i zlecenie instalacji szamba nie stanowi obecnie dużego problemu. Rynek nasycony jest wieloma ofertami, a inwestorzy mogą przebierać w propozycjach dystrybutorów i producentów. Walka o klienta odbywa się głównie za pomocą obniżania cen produktów i usług, co jest korzystne dla kupującego, wymaga jednak zachowania zdrowego rozsądku i trzeźwej oceny sytuacji. Kryterium ceny jest oczywiście ważne, ale kluczowy jest dobór sprzedawcy, który potrafi potwierdzić swoje kompetencje wieloletnim doświadczeniem oraz odpowiednimi certyfikatami. Dobrym wyborem będzie skorzystanie z bezpośredniej oferty rzetelnego producenta szamb betonowych – w takiej sytuacji zyskujemy także wsparcie merytoryczne, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenie każdego etapu montażu.

Jedną z najistotniejszych prac jest przygotowanie wykopu pod szambo. Ważny jest wybór odpowiedniego miejsca, powinno ono uwzględniać warunki terenowe, a także być zgodne z obowiązującymi normami dyktującymi minimalne odległości pomiędzy zbiornikiem a budynkami i elementami infrastruktury. Podstawowe wartości, o których należy pamiętać to, co najmniej 5 metrów od okien i drzwi pomieszczeń, w których przebywają ludzie, 2 metry od granic działki, dróg i ciągów pieszych oraz 15 metrów od studni oraz ujęć wody. Powyższe wytyczne dotyczą najpopularniejszych szamb o pojemności do 10 m3. W przypadku większych zbiorników odległości również są większe, szczegóły można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Przed rozpoczęciem prac konieczne będzie zapoznanie się z warunkami geologicznymi. Znaczenie ma rodzaj gleb oraz ewentualne występowanie wód gruntowych i cieków podskórnych. Ten drugi parametr może skutecznie skomplikować, a niekiedy wręcz uniemożliwić instalację zbiornika. Pomimo solidności i znacznego ciężaru, jakim charakteryzują się szamba betonowe, siła podziemnych wód może być na tyle duża, że w najlepszym wypadku utrudni stabilne osadzenie zbiornika, a w najgorszym doprowadzi do jego wypchnięcia na powierzchnię. Rodzaj gleb ma nieco mniejsze znaczenie, jednak w przypadku występowania warstw mało spoistych konieczne będzie wzięcie pod uwagę zjawiska osypywania się ścian bocznych. Ze szczególną uwagą potraktować trzeba dno wykpu. Dobrą praktyką jest stosowanie piaskowej lub kamiennej podsypki, która nie tylko ułatwi wypoziomowanie, ale też znacząco poprawi stabilność osadzenia. 

Jak duży powinien być wykop na szambo?

Wielkość wykopu jest ściśle uzależniona od wielkości zbiornika i zwyczajowo powinna być w każdej płaszczyźnie większa o około 50 centymetrów od jego wymiarów zewnętrznych. Dokładne parametry znajdują się w karcie katalogowej produktu, a rzetelny dostawca powinien udzielić szczegółowych informacji. Głębokość wykopu podyktowana jest przede wszystkim odległością zbiornika od wylotu domowej instalacji sanitarnej. Rura odpływowa łącząca te dwa punktu musi na całej swej długości posiadać zachowany spadek wynoszący co najmniej 2 centymetry na metr bieżący. Tu także przyda się konsultacja z doświadczonym producentem.

Z wykonaniem wykopu nie należy się przesadnie spieszyć. Najlepiej będzie, jeśli prace ziemne zostaną zakończone w dniu montażu. Dzięki temu zminimalizowane zostanie ryzyko osypywania się ścian bocznych, czy też gromadzenia wody. 

O ile samo wykonanie wykopu nie jest czynnością skomplikowaną, to jednak warto do robót podejść z należytą starannością. Późniejsze poprawki będą trudne i kosztowne, dlatego tak ważny jest wybór producenta, który nie tylko dostarczy wysokiej jakości zbiornik na szambo, ale też udzieli merytorycznych wskazówek ułatwiających przeprowadzenie prac. 

 


Data publikacji: 2020-03-03

Podobne technologie i poradniki


24.01.2023 | Inwestycje budowlane
Branża budowlana była postrzegana jako jedna z...
20.08.2022 | Inwestycje budowlane
Inwestycja Perłowa Przystań Sianożęty to kompleks apartamentów...
14.06.2017 | Inwestycje budowlane
Nowoczesne technologie i piękno to niewątpliwie trudny,...
31.01.2017 | Inwestycje budowlane
Już jest! Do czytelników trafiło najświeższe wydanie...
19.01.2017 | Inwestycje budowlane
Budowę domu najlepiej rozpocząć wiosną. Dlatego też...
27.09.2016 | Inwestycje budowlane
Budowanie zaufania oraz relacji partnerskich to jeden...