Reklama reklamą, a fakty faktami – pod tym zdaniem mógłby się podpisać niejeden konsument, który, skuszony obietnicami, kupił rzecz nie tylko niepotrzebną, ale też niskiej jakości. Dotyczy to każdej z możliwych branż, w tym również ogrodniczej. Jak nie paść ofiarą agresywnego marketingu i inwestować pieniądze rozsądnie? Warto poświęcić czas na zaznajomienie się z dokumentacją i certyfikatami, w których – w odróżnieniu od reklamy – mogą znaleźć się tylko fakty. Właśnie taką strategię wybrała firma Oxytree Solutions Poland, która nieustannie zleca kolejne badania nad drzewkiem tlenowym, a ich wyniki publikuje na swojej stronie internetowej. Co więc na ten temat mówią naukowcy?

Firma Oxytree Solutions Poland w zeszłym roku sprzedała ponad 160 tysięcy sadzonek drzewek tlenowych, a znakami rozpoznawczymi kampanii marketingowej stały się: błyskawiczny wzrost, doskonała odporność na wysokie i niskie temperatury, brak wpływu na inne rośliny i na glebę, na której rosną Oxytree. Przeprowadzone badania naukowe potwierdzają, że nie są to tylko puste slogany, ale poparte rzetelną obserwacją naukowców fakty.

4-miesięczne Oxytree posadzone w maju 2016 r.

Dynamika wzrostu i wytrzymałość Oxytree
Jednym z podstawowych argumentów przemawiających za Oxytree jest błyskawiczne tempo wzrostu, przez co jest to świetny wariant dla osób, które chcą zainwestować i liczą na szybkie zyski. Zbadaniem tego aspektu zajęli się naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy analizowali wzrost i rozwój Oxytree na zróżnicowanym podłożu (gleba piaszczysta i gleba zwięzła) przez okres jednego roku.
Sadzonki drzewa w obu doświadczeniach zostały posadzone w drugiej połowie maja 2016 roku, tuż po ostatnich przymrozkach. Sezon ten okazał się bardzo nietypowy pod względem pogody, bo podczas wegetacji Oxytree zanotowano zarówno okresy bardzo deficytowe (maj, sierpień) w opady deszczu, jak i obfitujące w ich ilość (lipiec, październik), a przez to, że średnie dobowe temperatury w maju i czerwcu były wyższe o około 1°C niż średnie z wielolecia, zjawisko niedoboru wody w glebie było dodatkowo spotęgowane. Jak zniosły to sadzonki?
Otóż do końca czerwca rośliny ukorzeniały się i wzrastały powoli, a następnie w lipcu i sierpniu odnotowano dużą dynamikę wzrostu. Naukowcy stwierdzili, że szybkie tempo wzrostu daje się zaobserwować niezależnie od gleby, co potwierdza niskie wymagania Oxytree w tym zakresie. Dzięki intensywnemu ukorzenianiu w pierwszym etapie, sztywnym pędom oraz mocno osadzonym liściom drzewka są stabilne i wytrzymałe na silne podmuchy wiatru. Z kolei bardzo dobre przygotowanie do zimowania zapewnia roślinom powolny wzrost pod koniec wegetacji, gdy większość asymilantów kierują one do szybko drewniejących pędów i liści – dlatego tak ważne jest przestrzeganie terminów sadzenia, co da roślinie czas na ukorzenienie, a później zdrewnienie.

Oxytree miesiąc po majowej przycince w czerwcu 2017 r.

Drzewko przyjazne innym roślinom
Kolejne badania miały za zadanie stwierdzić, jaki jest wpływ Oxytree na glebę, na której drzewka rosną. W tym celu w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu przeprowadzone zostały dwa niezależnie doświadczenia: pierwsze miało sprawdzić, jaki jest wpływ gleby pobranej z 1-rocznej i 2-letniej plantacji Oxytree na kiełkowanie i początkowy wzrost pszenicy ozimej, kukurydzy i rzepaku ozimego; drugie – jaki jest wpływ suszu z liści Oxytree na kiełkowanie i początkowy wzrost pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.
Pierwsze badania nie wykazały wpływu gleby pobranej z 1-rocznej i 2-letniej plantacji Oxytree na kiełkowanie nasion pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy. Naukowcy nie wykazali też statystycznie istotnych różnic w początkowym wzroście roślin testowych w zależności od użytej gleby.
Również drugie badania nie wykazały, aby uzyskany z liści Oxytree susz (niezależnie od jego dawki) wywierał wpływ na kiełkowanie nasion pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. Tym samym naukowcy potwierdzili, że drzewko tlenowe nie wpływa na rośliny, które rosną w jego pobliżu ani nie wyjaławia gleby, a po jego usunięciu w tym samym miejscu bez przeszkód można sadzić inne rośliny.

Od lewej stoją: dr hab. inż. Marek Liszewski, prof. nadzw., dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski, prezes Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. Łukasz Wilczewski.

Drzewko tlenowe z potencjałem
Wyniki badań nad drzewkiem tlenowym publikowane są nie tylko na stronie firmy Oxytree Solutions Poland. Okazją do ich prezentowania są również konferencje i sesje naukowe. Pierwsza odbyła się w marcu 2017 roku, a jej organizatorem był wrocławski oddział Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz SITR. Tłumy, który przyciągnęło to wydarzenie, są najlepszym potwierdzeniem faktu, że drzewko tlenowe to roślina z ogromnym potencjałem, który już dziś dostrzega wielu plantatorów. Warto ten potencjał wykorzystać, a o tym, jak to zrobić, będzie się można dowiedzieć również na kolejnych sesjach naukowych, jak również kontaktując się bezpośrednio z firmą.

 


Data publikacji: 2017-09-14

Podobne technologie i poradniki


Pielęgnacja drzewek tlenowych na plantacji i w...
Jedynym ograniczeniem dla wykorzystania drewna w XXI...
Szybko rosnące drzewa tlenowe Oxytree wymagają kilku...
Szybko rosnące drzewo to marzenie każdego ogrodnika...