Badanie akustyczne – jak sprawdzić poziom hałasu w budynku

Hałas negatywnie wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. Żyjąc w hałasie, narażamy się na niekorzystne skutki nie tylko dla słuchu. Głośne dźwięki rozchodzące się wokół nas sprawiają, że stajemy się bardziej przemęczeni, łatwiej się denerwujemy i mamy trudności z koncentracją. Dlatego tak ważne jest, aby otoczenie, w którym przebywamy, zapewniało nam odpowiednie warunki do komfortowej pracy i odpoczynku. Zgodnie z polskimi i europejskimi normami dotyczącymi ochrony budynku przed hałasem, ściany, stropy, podłogi, okna, drzwi i inne elementy budowlane muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. W związku z tym niezwykle istotne okazują się pomiary akustyczne.

Izolacyjność akustyczna – co to jest i jakie ma znaczenie?

Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych to miara określająca różnicę między hałasem na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia przy zastosowaniu konkretnej przegrody. Parametr ten ocenia, jak dobrze konstrukcja budowlana chroni dane pomieszczenie od hałasu dochodzącego z innych pomieszczeń lub z otoczenia. Im wyższy wskaźnik izolacyjności akustycznej, tym wyższa skuteczność przegrody, a tym samym mniejsza ilość przechodzących dźwięków. Ochrona przed hałasem jest jednym z największych wyzwań współczesnego budownictwa. Zapewnienie odpowiedniej izolacyjności akustycznej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia komfortu przestrzeni mieszkalnych. Aby sprawdzić, czy hałas nie przekracza dopuszczalnych norm, warto wziąć pod uwagę przeprowadzenie profesjonalnego badania akustycznego.

Badanie hałasu – czym jest i w jakim celu się je wykonuje?

Zanieczyszczenie hałasem, znane również jako hałas środowiskowy lub zanieczyszczenie dźwiękiem, stanowi coraz poważniejszy problem w całej Europie. Dopuszczalne normy hałasu dla różnych obszarów określają stosowne przepisy. Aby kontrolować emitowane odgłosy, można przeprowadzić badanie nazywane pomiarem hałasu. To precyzyjny test natężenia dźwięków w danym środowisku. Tego typu badania wykonuje się m.in. w pomieszczeniach mieszkalnych, w środowisku pracy, a także przy autostradach czy zakładach przemysłowych. Badanie akustyczne pozwala zmierzyć też poziom dźwięku emitowanego przez wyposażenie techniczne budynków, takie jak klimatyzatory, kotłownie, dźwigi itd. Zastosowanie pomiarów akustycznych pozwala ocenić właściwości akustyczne mieszkania, domu, biura i innych miejsc. Wykorzystanie takich procedur ma na celu optymalizację stanu akustycznego w danym środowisku.

W jaki sposób przeprowadza się pomiary akustyczne?

Test akustyczny może pomóc w zakresie identyfikacji źródeł i przyczyn hałasu, co umożliwia jego znaczne ograniczenie lub całkowitą eliminację. Systematyczne przeprowadzanie pomiaru odgłosów występujących w danym miejscu pozwala upewnić się, że następuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. W zależności od tego, co stanowi czynnik niepożądany, dobiera się konkretne metody.

Oferta badań z zakresu akustyki obejmuje m.in.:

• badanie czasu pogłosu – polega na tym, że w pomieszczeniu generowany jest dźwięk o odpowiednim poziomie, a następnie przy pomocy miernika mierzony jest czas, w jakim jego natężenie spadnie o 60 dB,

• pomiar izolacyjności akustycznej – w pomieszczeniu nadawczym ustawia się źródło dźwięku, a następnie mierzy się poziom dźwięku w pomieszczeniu nadawczym i odbiorczym oraz liczy różnicę między nimi,

• badanie poziomu dźwięku – wykonuje się je dla instalacji i urządzeń technicznych za pomocą miernika dźwięku.


Data publikacji: 2022-06-30

Podobne technologie i poradniki


01.09.2022 | Izolacje akustyczne
Pauza Ochota to doskonała inwestycja dla osób,...
17.03.2022 | Izolacje akustyczne
Ściany przy budowie domów mieszkalnych stanowią objętościowo...
21.10.2021 | Izolacje akustyczne
Przestrzenie biurowo-użytkowe to miejsca, w których funkcjonalność...
30.07.2021 | Izolacje akustyczne
Osiedle Sokółka Zielenisz jest oddalone od centrum...
10.05.2021 | Izolacje akustyczne
Rozszerzamy nasz system izolacji akustycznej Nowy produkt...
20.04.2021 | Izolacje akustyczne
W ostatnich latach klatki schodowe odzyskały swoją...
17.10.2016 | Izolacje akustyczne
Stworzenie przez architekta odpowiedniego klimatu akustycznego w...
26.07.2016 | Izolacje akustyczne
Pogłos i dźwięki dochodzące z zewnątrz znacząco...
27.06.2016 | Izolacje akustyczne
Niepożądane dźwięki przenikające z zewnątrz do pomieszczeń...