Wentylacja z odzyskiem ciepła. Dlaczego warto ją stosować.

Odpowiednia jakość powietrza w budynku decyduje o dobrym samopoczuciu osób w nim przebywających. Obecnie powstające budynki są „szczelne” oraz dobrze izolowane. Powietrze zanieczyszczone, o nieodpowiedniej temperaturze czy wilgotności, o zbyt dużym stężeniu CO2, negatywnie wpływa na naszą wydajność pracy, skupienie i samopoczucie. Utrzymanie określonych parametrów powietrza wymagane jest również przy wielu procesach produkcyjnych czy też w trakcie przechowywania różnego rodzaju towarów.

Aby sprostać powyższym wymaganiom, konieczne jest stałe dostarczanie do obiektu czystego powietrza wraz z jego obróbką cieplną. Coraz częściej inwestorzy zdają sobie sprawę z konieczności wyposażania budynków w energooszczędne urządzenia wentylacyjne. Należy zauważyć, że straty cieplne związane z doprowadzeniem świeżego powietrza do budynku mogą sięgać aż 60% całkowitych strat ciepła.

W obecnych czasach, gdy w każdej dziedzinie życia dąży się do zwiększenia sprawności energetycznej urządzeń, konieczność stosowania wentylacji z odzyskiem ciepła to już nie tylko dobra wola użytkownika. Dyrektywy Unii Europejskiej czy rozporządzenia wymuszają na inwestorach stosowanie energooszczędnych rozwiązań. Od 1 stycznia 2018 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.U. UE L 337/8), minimalna sprawność cieplna wszystkich systemów wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych do budynków niemieszkalnych musi wynosić 73%.

Rozwiązania bezkanałowe

W budynkach modernizowanych, gdzie rozbudowa systemów wentylacyjnych jest kosztowna i często bardzo trudna do wykonania ze względu na ograniczenia konstrukcyjne obiektu, warto wykorzystać rozwiązania bezkanałowe. „Bezkanałowa wentylacja jest również praktycznym rozwiązaniem w obiektach bez barier architektonicznych. Powietrze swobodnie rozprzestrzenia się w całej objętości obiektu, bez konieczności stosowania instalacji kanałowej.” – przekonuje Grzegorz Perestaj, R&D manager FLOWAIR.

W ofercie FLOWAIR znajdują się trzy linie produktów do wentylacji bezkanałowej:

  • OXeN – jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, która zapewnia wentylację mechaniczną, nawiewno-wywiewną bez konieczności prowadzenia instalacji kanałowej. Jest to łatwy w montażu, energooszczędny system wentylacji bezkanałowej. Dużą oszczędność energii urządzenie zawdzięcza dwóm wymiennikom krzyżowym, które odbierają ciepło z powietrza wyrzucanego na zewnątrz budynku i powtórnie wykorzystują je do ogrzania powietrza nawiewanego do strefy przebywania ludzi.
  • Cube / NW– urządzenia typu rooftop. Urządzenia Cube zapewniają chłodzenie, ogrzewanie i wentylację z odzyskiem ciepła oraz grzanie. W jednej obudowie zawarto wszystkie komponenty niezbędne do kompleksowej obróbki termicznej powietrza. Dodatkowo do Cube R8, Cube 20 i 40 dostępna jest podstawa tłumiąca z przejściem dachowym i zintegrowanym nawiewnikiem wirowym z siłownikiem. Zastosowanie wysokosprawnego obrotowego wymiennika odzysku ciepła, wentylatorów EC oraz efektywnych agregatów sprężarkowych sprawia, że urządzenie spełnia wszelkie wymagania dotyczące ekoprojektu.
fot. Flowair
  • Komory mieszania – akcesorium do nagrzewnic powietrznych. Zastosowanie komory mieszania do nagrzewnicy wodnej czy gazowej to najprostszy sposób stworzenia wentylacji mechanicznej, przy możliwie niskim zużyciu energii, bez potrzeby instalowania dodatkowych systemów. Nagrzewnica z komorą mieszania wraz z wentylatorami dachowymi UVO to rozwiązanie, które ma za zadanie usunięcie zużytego powietrza z pomieszczenia, zapewniają efektywną, w pełni zautomatyzowaną wentylację nawiewno – wywiewną.

fot. Flowair

Urządzenia bezkanałowe to jednostki kompaktowe, wyposażone w kompletne układy sterowania i gotowe do pracy od razu po dostarczeniu do obiektu – to urządzenia typu Plug&Play. Kontrola ich pracy jest prosta i intuicyjna, można powiedzieć, że urządzenia po pierwszej konfiguracji są bezobsługowe. Panele sterujące umożliwiają szybką konfigurację urządzenia oraz dostarczają wszystkich informacji o stanie ich pracy. Ponadto zarządzanie jednostkami wentylacji bezkanałowej
może odbywać się z poziomu BMS.

Kryteria doboru

Wybór odpowiedniego rozwiązania bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła zależy od wielu czynników. Znaczenie mają rodzaj i przeznaczenia budynku, założenia projektowe, wymagana wydajność i oczywiście dostępny budżet. Każdy budynek wymaga indywidualnej analizy, tak aby wybrać najbardziej odpowiedni w danym przypadku system wentylacyjny.

Zarówno urządzenie Cube z nawiewnikiem, jak i jednostka wentylacyjna OXeN idealnie nadają się do wentylacji obiektów, w których nie ma miejsca na prowadzenie instalacji kanałowej, czy też obiektów modernizowanych, a inwestorowi zależy na:

  • energooszczędnym systemie wentylacji nawiewno-wywiewnej,
  • szybkim montażu,
  • niezawodności systemu,
  • łatwej obsłudze.


Data publikacji: 2019-12-05

Podobne technologie i poradniki


Idealny klimat o każdej porze roku Lepsza...
Czyste powietrze wewnątrz budynków jest kluczowe dla...
Planujesz zakup i instalację klimatyzacji? Zobacz, na...
Prosta, niczym niezakłócona linia w suficie nadająca...
„O gustach się nie rozmawia” – mawiają....
Wśród wielu osób wciąż panuje przekonanie, że...
Wentylacja idealnie wkomponowana w ścianę czy w...
W obliczu stale rosnących wymagań dotyczących jakości...
Rusza jesienna trasa Lindab RoadShow! Auto pokazowe...
Japoński producent prezentuje nowy, interesujący projekt, który...