Wentylacja Hybrydowa w budynkach mieszkalnych – nowa jakość powietrza dla mieszkających w nich ludzi

Współczesny architekt na etapie projektowania systemu wentylacyjnego obiektu do niedawna miał dwie możliwości . Mógł wybrać wentylację naturalną – znaną w jego środowisku czasami jako wentylację tradycyjną, lub wentylację mechaniczną ciągłą. W pierwszym przypadku etap projektowania uważano za zakończony gdy pomieszczenie zaopatrzono w kanał wentylacyjny z kratką wywiewną a na dachu istniał komin z bocznymi otworami przykryty czapą betonową. Sporadycznie wybierano na zwieńczeniu wywietrznik grawitacyjny a już o współczynniku oporu kratki wentylacyjnej zupełnie nie myślano. Te warunki jednak w istotny sposób ważyły na kierunku i wartości ciągu grawitacyjnego w kanale a tym samym miały znakomity wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniu. Budynki wysokie zaopatrywano w wentylatory zadaniem których jest mechaniczna praca wywiewu – sposób zapewniający wysoką jakość powietrza , jednak częstokroć zawodny przy długich okresach eksploatacyjnych ze względu na zużywające się podzespoły mechaniczne, które to przecież jak w każdej maszynie należy okresowo poddawać przeglądom technicznym i konserwacji. Oba te sposoby bywały z różnych powodów zawodne .Wentylacja naturalna bo zmienne są siły natury (inaczej pracuje latem inaczej zimą, inaczej w okresie wietrznym a jeszcze inaczej w przypadku braku wiatru). Co do wentylacji mechanicznej jakże częste są problemy hałasu na który uskarżają się mieszkańcy. Mowa tu o hałasie przepływowym oraz mechanicznym który w miarę eksploatacji może się nasilać. Niebagatelny jest również poziom zużycia energii elektrycznej zasilającej silniki wentylatorów. Tymczasem normy są nieubłagane i tym lub innym sposobem musimy zapewnić normatywy higieniczne dla pomieszczeń jak poniżej.

fot. Uniwersal Sp z o.o.

Ideałem byłoby połączyć zalety systemu mechanicznego i grawitacyjnego, eliminując jednocześnie ich cechy charakterystyczne stanowiące o zawodności każdego z nich z osobna. Przyjrzyjmy się na przykładzie wentylatorów hybrydowych Fenko oraz Mag-200, typowym przykładom wentylacji stosowanym w budynkach mieszkalnych.

Normatywy higieniczne dla pomieszczeń

· kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową – 70m3/h
· kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę elektryczną
– w mieszkaniu do 3 osób -30 m3/h ,
– w mieszkaniu dla więcej niż 3 osoby – 50 m3/h
· kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchenkę elektryczną – 50 m3/h
· kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona w kuchenkę gazową, obowiązkowo
z mechaniczną wentylacją wywiewną – 70 m3/h
· łazienka z wc lub bez – 50m3/h
· oddzielny wc – 30m3/h

fot. Uniwersal Sp z o.o. | Kratka wentylacyjna Ellan | Mag-200

Wentylacja na kanałach indywidualnych

W tym przypadku na zwieńczeniu komina wentylacyjnego stoi nasada Fenko, nadzorując niejako i utrzymując poziom normatywu higienicznego. Pomiary dokonano na stoisku rzeczywistym wybudowanym z pustaka wentylacyjnego Schiedel o wysokości odpowiedniej dla budynku do 6 kondygnacji. Badania wykonano dla różnych kratek wentylacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kratki Ellan z wbudowanym w nią systemem automatyki higrosterowalnej.

Wykres pokazuje, że praca hybrydowego wentylatora Fenko potrafi zapewnić poprawną jakość powietrza dla wszystkich analizowanych przypadków, kuchni, łazienek, toalet.

fot. Uniwersal Sp z o.o. | Fenko na pustaki Schiedel | Fenko na rurę PCV

Wentylacja na kanałach zbiorczych

W tym przypadku zastosowano wentylatory Mag-200, jednostkę hybrydową o większej niż Fenko wydajności. Zadaniem wentylatora jest bowiem dokonać poprawnej wentylacji zbiorczo dla np. ośmiu kuchni, łazienek czy toalet spiętych w tak zwane piony wentylacyjne.

fot. Uniwersal Sp z o.o.

Co otrzymaliśmy.

W przypadku zastosowania wentylatorów MAg-200/EC (27 Watowy silnik elektronicznie komutowany) uzyskaliśmy normatywy higieniczne pomieszczeń dla budynku o łącznej wysokości do pięciu kondygnacji. Dodać należy że kanał wentylacyjny wykonany jest z rur metalowych o średnicy 200 mm jak to często obecnie stosowane jest w szeroko występującym budownictwie TBS. Maksymalna wydajność wentylatora Mag-200/EC wynosi 400m3/h i przy spiętrzeniu statycznym wynikającym z charakterystyki przepływowej z czego wynika, że nie można go stosować do budynków wyższych. Dla budynków ośmio piętrowych badań dokonano na wentylatorze Mag-200/AC (50 Watowy silnik asynchroniczny z wirującym stojanem) którego maksymalna wydajność – 800 m3/h daje możliwość do jednoczesnego przewietrzania pomieszczeń w analizowanym budynku.

fot. Uniwersal Sp z o.o. | Zdjęcie Maga-200 w tunelu badawczym

Stosowanie wentylatorów hybrydowych w budynkach mieszkalnych daje nam zysk w postaci niskiego zużycia energii elektrycznej, bezszumowej jego pracy, spełnienia normatywów higienicznych dla pomieszczeń i co również nie jest bez znaczenia, pozwala nam wykorzystać efekty wentylacji grawitacyjnej gdy warunki pogodowe są dla jej pracy korzystne .

Pokazana obok symulacja w tunelu aerodynamicznym pokazuje poprawną pracę wentylatora zarówno z wiatrem jak i bez niego przy różnych kątach jego natarcia .Widać to wyraźnie gdyż w każdym z analizowanych przypadków dym produkowany w komorze jest przez „hybrydę” zasysany.

fot. Uniwersal Sp z o.o. | Wizualizacja pracy w tunelu aerodynamicznym przy różnym kącie padania wiatru na wentylator. 


Data publikacji: 2021-09-07

Podobne technologie i poradniki


Rusza jesienna trasa Lindab RoadShow! Auto pokazowe...
Japoński producent prezentuje nowy, interesujący projekt, który...
Ponad 6 tysięcy przejechanych kilometrów, 11 odwiedzonych...
Rozmowa z Piotrem Wolakiem, Prezesem Zarządu Lindab...
Trudności z koncentracją, bóle głowy, kaszel, nudności...
Rośnie popularność adaptacji budynków zabytkowych, mają one...
Początek nowego sezonu klimatyzacyjnego 2023 już wkrótce....
Wymagania co do widocznych elementów systemów wentylacyjnych...