Sposoby opomiarowania garaży zamkniętych detekcją CO/LPG

Prezentujemy 3 sposoby opomiarowania garaży zamkniętych detekcją CO/LPG.

I. SYSTEM WIELOPUNKTOWY

System złożony z jednej (lub kilku) jednostek centralnych modularPAG® i detektorów uniTOX.CO G/E (detekcja CO) lub DUOmaster CO/LPG (detekcja CO i LPG). Do jednej centrali można podłączyć 500 i więcej detektorów (o zasilaniu 12V) połączonych w magistralę RS-485 (do 30 detektorów na magistrali). Jednostka centralna zbudowana jest jak szafa automatyki. modularPAG® ma budowę modułową, co zapewnia systemowi łatwą rozbudowę (skalowalność i multiplikowalność). Detektory zasilane z jednostki centralnej (lub dodatkowych zasilaczy) wysyłają do centrali informacje pomiarowo-diagnostyczne. modularPAG® zapewnia wizualizacje stanów alarmowych i diagnostycznych detektorów oraz realizuje dowolne funkcje sterownicze poprzez moduły wyjść przekaźnikowych, napięciowych, sterowania zaworów, transmisyjnych. Umożliwia to centrali współpracę z systemami wentylacji, systemami p-poż i nadzoru, sterowanie lampami ostrzegawczymi i sygnalizatorami optyczno-akustycznymi oraz współpracę z programem monitorującym PAG®view (lub innym korzystającym z łącza RS-485 i protokołu Modbus RTU).

fot. Pro-Service

II. SYSTEM „INDYWIDUALNY”

System bez jednostki centralnej, złożony z detektorów uniTOX CO M/E , indywidualnych (samodzielnych) o zasilaniu sieciowym 230V AC. Detektory posiadają wyjścia przekaźnikowe I i II progu alarmowego i sygnalizację stanu awarii. Informacja o przekroczeniu progów alarmowych stężeń dostępna jest w detektorze (sygnalizacja optyczna – LEDy i akustyczna – buzzer). Funkcje sterownicze (sterowanie wentylacją, lampami ostrzegawczymi, sygnalizatorami optyczno-akustycznymi, itp.) realizowane są poprzez połączenia kablowe wyjść przekaźnikowych.

Zalety systemu: prosta budowa, łatwe okablowanie, niewysoki koszt dla systemów złożonych z niewielkiej ilości detektorów (do kilkunastu).

Wady: utrudniona i skomplikowana realizacja oraz zmiana funkcji sterowniczych i kontrolnych, przy systemie złożonym z kilkunastu lub więcej detektorów gwałtownie wzrasta koszt i stopień komplikacji okablowania.

fot. Pro-Service

III. SYSTEM STREFOWY

System złożony z jednej lub kilku tanich centralek typu uniSTER8z i odpowiedniej liczby zasilaczy 12V. Centralka uniSTER8z posiada 8 linii wejściowych, do każdej linii można podłączyć równolegle do 8 detektorów (kabel 4 żyłowy), czyli w sumie do 64 detektorów. Stosuje się detektory uniTOX G/E (detekcja CO) i Expert B (detekcja LPG). Detektory zasilane są napięciem 12V, posiadają po 2 wyjścia sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych I i II (wyjścia typu OC-NO ). Jednostki centralne posiadają programowalne wyjścia przekaźnikowe, napięciowe, sterowania zaworem oraz wyjście transmisyjne RS-485. Umożliwia to podłączenie lamp ostrzegawczych, sygnalizatorów optyczno- akustycznych, współpracę z systemami wentylacji i p-poż, itp.

Zalety: prosta budowa, niski koszt okablowania (związany z równoległym łączeniem detektorów w linii).

Wady: brak sygnalizacji awarii detektora i uszkodzenia kabli łączących detektory i centralki, ograniczona liczba wyjść uniemożliwiająca realizację bardziej złożonych sterowań.

fot. Pro-Service


Data publikacji: 2020-10-08

Podobne technologie i poradniki


Dotrzymujemy słowa przedstawiając kolejną naszą innowacyjną specjalność,...
Do bogatej oferty anemostatów i nawiewników znajdujących...
Firma Lindab, w ramach cyklicznego projektu o...
Spaliny samochodowe mogą zawierać od 0,5 %...
Nowoczesne rozwiązania techniczne garaży i parkingów podziemnych...
W związku z potrzebą unowocześnienia systemów zabezpieczeń...
W Polsce co roku powstaje kilkadziesiąt tysięcy...
Akademia Lindab zaprasza do udziału w nowym...
Pierwszy na świecie system wentylacyjny z certyfikatem...
Akademia Lindab w ramach nowej formuły szkoleń...