Zajmujesz się zawodowo utrzymaniem dróg publicznych? Chcesz poprawnie rozliczać się z usługodawcą? Obawiasz się odpowiedzialności cywilnej w przypadku sprawy o odszkodowanie? Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się na kim spoczywa obowiązek za zimowe utrzymanie dróg oraz dlaczego warto kupić lokalizator GPS dla swoich pojazdów specjalnych (pługopiaskarki, odśnieżarki, traktora do odśnieżania itp.).

Temperatura spadła poniżej zera, a kierowcy powinni przygotować się na opady śniegu. Dlatego już teraz osoby odpowiedzialne za odśnieżanie, odlodzenie nawierzchni i zwalczanie utrudnień w komunikacji związanych z zimowymi warunkami atmosferycznymi przygotowują się do sezonu.

Na kim spoczywa odpowiedzialność za odśnieżanie?

Odpowiedzialność cywilna za odśnieżanie spoczywa na zarządcy dróg, zgodnie z m.in. art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Należy jednak pamiętać, że:

- zimowe utrzymanie dróg zlecone firmie zewnętrznej może zwolnić zarządcę drogi z odpowiedzialności (art. 429 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.)

- samo powierzenie czynności związanych z odśnieżaniem dróg innemu przedsiębiorstwu nie zwalnia automatycznie z odpowiedzialności cywilnej kiedy to szkoda wynika m.in. z powodu własnego zaniedbania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2003 r., sygn. akt II CKN 1466/00)

Monitoring GPS dla odśnieżarek – korzyści z systemu
Zarówno zarządcy dróg, jak i firmy zewnętrzne profesjonalnie zajmujące się odśnieżaniem dróg, inwestują w lokalizator GPS, aby minimalizować koszty i zwiększać efektywność pracy w okresie zimowym. Dostęp do systemu lokalizacji i śledzenia pojazdów mogą otrzymać obie strony co daje możliwość kontroli i bezpieczeństwa zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy usługi.

- „Zarządca drogi może korzystać z funkcji w czasie rzeczywistym, co oznacza, że jego mapa będzie aktualizowana co 1 minutę”, mówi Product Manager w ABAX, Bjørn André Hagen.

1) Dowód w sprawie
Warto zaznaczyć, że system GPS przydaje się na wypadek wystąpienia konfliktu między usługodawcą, a usługobiorcą. W przypadku kiedy jedna ze stron sporu zarzuca drugiej stronie zaniedbanie, raporty dostępne w systemie monitoringu GPS będą pomocne, aby wykazać, że odśnieżarka znajdowała się w danym miejscu o określonym czasie. Opierając się o dokładne współrzędne geograficzne sprzętu do odśnieżania, przedsiębiorca jest wstanie wykazać, że wywiązał się z zawartej umowy i potencjalnie uniknąć odpowiedzialności.

- „Jeden z naszych Klientów otrzymał skargę od zleceniodawcy za niewywiązanie się z umowy. Strona pozywająca twierdziła, że usługa nie została wykonana. Dzięki raportom znajdującym się w systemie ABAX, Klient był w stanie udowodnić, że jego pług śnieżny znajdował się w danej lokalizacji w ustalonym dniu oraz podać dokładny czas pracy sprzętu”, mówi Product Manager w ABAX, Bjørn André Hagen.

Fot.1 Wybierając zakres dat można sprawdzić dokładną pozycje GPS sprzętu

 

 

2) Monitorowanie czasu pracy pojazdu odśnieżającego
Firma korzystająca z monitoringu GPS może kontrolować koszty dzięki dokładnym raportom czasu pracy sprzętu. Zawarta umowa między gminą/powiatem, a firmą odśnieżającą drogi zwykle opiera się na godzinnym rozliczaniu z wykonanej pracy. System monitorowania GPS może pokazać jak długo pracowała odśnieżarka (ciągnik, pługopiaskarka, traktor, pług śnieżny czy inny pojazd odśnieżający).

Fot.2 W systemie GPS możesz sprawdzić motogodziny sprzętu

 

 

- „Klienci używają urządzenia GPS, aby móc kontrolować proces odśnieżania oraz poprawnie rozliczać się z wykonanej pracy. W systemie użytkownika można sprawdzić ile godzin sprzęt był używany oraz ile czasu pojazd spędził w danym obszarze” , mówi Product Manager w ABAX, Bjørn André Hagen.

3) Optymalizacja procesu odśnieżania
W dużej mierze powodzenie „Akcja Zima” zależy od odpowiedniego przygotowania się do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki pogodowe. Urządzenie GPS zamontowane w sprzęcie odśnieżającym przydaje się, aby na bieżąco śledzić, gdzie aktualnie porusza się sprzęt i móc wysłać najbliżej znajdujący się pojazd do miejsca wystąpienia opadów.

Monitoring GPS to również narzędzie kontroli dla zarządcy dróg, gdyż umożliwia pełny podgląd na pracę wykonywaną przez odpowiedzialną firmę.

- „Moduł GPS zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących pracy odśnieżarek i piaskarek. System pomaga optymalizować proces odśnieżania i śledzić na bieżąco wykonanie powierzonych działań. W interfejsie użytkownika można sprawdzić m.in. dokładną pozycję GPS w którym obecnie znajduje się pojazd lub też dokąd jedzie” , mówi Product Manager w ABAX, Bjørn André Hagen.

Fot.3 Wystarczy wpisać określony sprzęt odśnieżający, aby móc sprawdzić jego aktualne położenie

 

 

4) Sprawne zarządzanie pojazdami do odśnieżania
Odśnieżarki często są rozmieszczone na dużych obszarach. Korzystanie z lokalizatora GPS bywa nieocenioną pomocą w celu zdalnego zarządzania. Jeśli zarządca drogi, jak i wykonawca posiadają dostęp do systemu satelitarnego, mogą sprawdzić na mapie w czasie rzeczywistym m.in. czy dany pojazd stoi bezczynnie lub znajduje się w nieodpowiednim miejscu.

- „Klienci uczestniczący w „Akcja Zima” chwalą system za możliwość usprawnienia swoich działań. Korzystający z lokalizatora GPS bardzo często chcą mieć możliwość zdalnego rozmieszczenia sprzętu w terenie. W razie awarii administrator jest w stanie szybko zlokalizować i zastąpić niesprawny pojazd”, mówi Product Manager w ABAX, Bjørn André Hagen.

5) Geofence – sposób na efektywne zarządzanie odśnieżarką
Firma zajmująca się utrzymaniem dróg może określić granice poruszania się sprzętu (tzw. funkcja geofence). Oznacza to, że koordynator sprzętu odśnieżającego drogi może wyznaczyć obszar działań pojazdów i ustawić automatyczne powiadomienia w przypadku wjazdu i wyjazdu maszyny do odśnieżania/posypywania z danej strefy.

Zarządca drogi może z kolei ustawić harmonogram zadań zgodnie z którym wykonawcy realizują swoją pracę oraz sprawdzić, które odcinki dróg nie zostały jeszcze odśnieżone. Pozwala to na skoordynowanie działań oraz lepszą współpracę miedzy podmiotami.

 

 

Fot.4 Zaznaczony obszar oznacza wskazaną strefę poruszania się sprzętu

 

 

6) Konserwacja zapobiegawcza
Monitoring GPS przydaje się również, aby minimalizować ryzyko awarii. Przestrzeganie harmonogramu przeglądów pomaga zmniejszyć kosztowne naprawy. W systemie GPS zarządzający odśnieżarką ma możliwość ustawienia powiadomień o zbliżającym się terminie przeglądu oraz kontrolować ilość motogodzin pracy urządzenia (roboczogodziny).

Ochrona GPS zimą
W trudnych warunkach pogodowych istotne jest, aby moduł GPS był chroniony. Aby lepiej chronić moduł GPS, firma ABAX wprowadziła na rynek specjalnie zaprojektowaną stalową klatkę, która chroni moduł przed usunięciem lub przemieszczeniem bez zakłócenia sygnału GPS. Dzięki przemyślanej konstrukcji urządzenie do monitoringu GPS pozostaje chronione nawet w najbardziej wymagających warunkach.

- „Nowa stalowa klatka jest niedrogim rozwiązaniem, z którego korzysta już wiele firm. Oprócz ochrony sprzętu, nowa osłona modułu ma na celu zapewnienie, że urządzenie jest dobrze przymocowane”, mówi Product Manager w ABAX, Bjørn André Hagen.

Chcesz wiedzieć więcej o monitoringu GPS dla odśnieżarki?
Jeśli szukasz skutecznego sposobu, aby zarządzać sprzętem do odśnieżania w trakcie zimy, skontaktuj się z ABAX.

Na wszystkie pytania odpowiemy pod numerem telefonu +48 58 742 06 88


Data publikacji: 2019-01-07