Wsparcie dla pszczół gniazdujących w ziemi w Cementowni Cemex w Chełmie

Cemex Polska podejmuje liczne inicjatywy wspierające zachowanie bioróżnorodności. Wśród prowadzonych przez firmę projektów związanych z ochroną środowiska, szczególne miejsce zajmuje ochrona owadów zapylających. W tym roku należąca do firmy Cementownia Chełm wzbogaciła się o nową infrastrukturę dla pszczół.

Pszczoły są bardzo ważnym elementem ekosystemów. Niestety, według doniesień naukowców, od połowy ubiegłego wieku obserwujemy spadek ich liczebności. W Polsce aż 222 z 480 występujących gatunków jest rzadkich lub zagrożonych wyginięciem. Jak je wspomóc? Chroniąc ich naturalne siedliska, a także zapewniając w przestrzeni publicznej, ale także w ogrodach i na balkonach, bazę pokarmową oraz zastępcze miejsca gniazdowania, odpoczynku i zimowania.

Specjalnie dla pszczół w 2021 roku na terenie Cementowni Chełm utworzono dwie wielkopowierzchniowe łąki kwietne, które zastąpiły dotychczasowy trawnik obejmujący łącznie około 8000 m2.  Wśród wysianych roślin znalazły się jedynie gatunki rodzime, w tym takie, które zapewniają pszczołom dostęp do pyłku i nektaru. Dodatkowo w sąsiedztwie postawiono dwa hotele dla owadów, czyli drewniane konstrukcje imitujące owadom naturalne schronienia i stanowiące potencjalne miejsce ich gniazdowania.

– Na bieżąco monitorujemy doniesienia dotyczące zalecanych sposobów ochrony owadów zapylających i zmieniające się w tym temacie tendencje – mówi Monika Wosik, Dyrektorka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Cemex Polska. – Ponadto, przy prowadzonym projekcie aktywnie współpracujemy ze specjalistami zajmującymi się wsparciem zapylaczy, doceniając znaczenie ich eksperckiej wiedzy i doświadczenia – dodaje.

fot. Cemex

W tym roku Cementownia w Chełmie wzbogaciła się o nową infrastrukturę wspierającą zapylacze. Na terenie zakładu stanęło sandarium, czyli siedlisko dla dzikich pszczół gniazdujących w glebie, szczelinach skalnych i innych, z pozoru nietypowych miejscach. Konstrukcję wykonano z kamieni, które wypełniono mieszanką piasku i gliny, a następnie uzupełniono kawałkami martwego drewna.

– Choć pszczoły kojarzą się głównie z pszczołą miodną zamieszkującą ule, to warto wiedzieć, że różnorodność miejsc gniazdowania innych przedstawicieli tej rodziny jest bardzo bogata – mówi Mikołaj Siemaszko, Specjalista z firmy Łąki kwietne. – Pszczoły dzikie swoje gniazda budują w ziemi, między kamieniami, w martwym drewnie, w łodygach roślin, czy muszlach ślimaków. To właśnie te gatunki są zagrożone wyginięciem i należy położyć szczególny nacisk na ich skuteczną i zdroworozsądkową ochronę – dodaje.

Działania podjęte przez Cemex uatrakcyjniły zakład nie tylko dla dzikich pszczół samotnic, ale również dla innych pożytecznych zapylaczy, takich jak motyle, bzygi czy trzmiele, które są pszczołami społecznymi. Firma czeka na wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, która wskaże jakie konkretnie gatunki znalazły miejsce schronienia w Cementowni Chełm. Wymienione aktywności pokazują, że przemysł nie musi być wrogiem różnorodności biologicznej, tylko wręcz przeciwnie, może ją aktywnie wspierać.

O Cemex

Cementownia Chełm należąca do Cemex Polska realizuje liczne projekty społeczne, m. in. z zakresu edukacji przyrodniczej i bezpieczeństwa, kultury oraz wspierające aktywny i zdrowy tryb życia wśród lokalnej społeczności.

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Cemex oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl


Data publikacji: 2023-08-16

Podobne technologie i poradniki


15.05.2024 | Chemia budowlana
Piękny wygląd oraz trwałość okładzin ceramicznych, ściennych...
25.01.2024 | Chemia budowlana
Pustułka jest sokołem objętym w Polsce ścisłą...
21.12.2023 | Chemia budowlana
12 grudnia organizacje społeczne podpisały się pod...
07.12.2023 | Chemia budowlana
Ruszyła III edycja konkursu „Kreuj zieloną przyszłość...
29.11.2023 | Chemia budowlana
10 listopada w miejscowości Wieliszew pojawiło się...
24.11.2023 | Chemia budowlana
Cementownia Rudniki otrzymała wyróżnienie w konkursie „Biznes...
03.11.2023 | Chemia budowlana
EMAS jest europejskim systemem zarządzania i certyfikacji...
27.09.2023 | Chemia budowlana
Cemex Polska otrzymał Złoty Laur Konsumenta. Firma...
18.09.2023 | Chemia budowlana
Cemex Polska wprowadza do sprzedaży, produkowane w...
26.07.2023 | Chemia budowlana
Cemex jest zaangażowany w realizację światowych działań...
14.07.2023 | Chemia budowlana
W ostatnim czasie odbyły się obrady jury...