16 maja 2017 w Czeladzi odbyła się XVII edycja konferencji „Reologia w Technologii Betonu”, która została zorganizowana przez Grupę Górażdże we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Chemii Budowlanej oraz Wydziałem Budownictwa Politechniki Śląskiej. Konferencja jest platformą wymiany doświadczeń teorii i praktyki, która zgromadziła ponad 240 osób – głównie przedstawicieli firm budowlanych, producentów betonu oraz domieszek chemicznych, laboratoriów badawczych, producentów materiałów budowlanych, a także przedstawicieli środowiska akademickiego.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10:00. Słowo wstępu wygłosili przedstawiciele organizatorów: prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Tadeusz Wasąg, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej.

W trakcie dwóch sesji wykładowych uczestnicy wysłuchali 11 referatów. Prelegenci w swoich referatach poruszyli tematy związane z betonowymi nawierzchniami drogowymi, cementami niskoalkaicznymi oraz hydraulicznymi spoiwami dla drogownictwa. Odpowiedziano m.in. na pytanie: „Czy współczesny beton wymaga modyfikacji składu domieszkami i dodatkami?”. Porównano także metody badań mrozoodporności betonu oraz przedstawiono ocenę wpływu zastosowanych składników mieszanki betonowej na wyniki badań, a na końcu zaprezentowano wpływ metody badania nasiąkliwości stwardniałego betonu na wynik końcowy.

Przewodniczącymi pierwszej sesji byli dr hab. inż. Jacek Gołaszewski (Profesor Politechniki Śląskiej w Gliwicach) oraz Krzysztof Kaczan (Wiceprezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej). Zaprezentowane zostały następujące tematy:
1. Modelowanie informacji o budowanym obiekcie (BIM) – prof. Marek Salamak (Politechnika Śląska w Gliwicach)
2. Betonowe nawierzchnie drogowe – prof. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska)
3. Cementy niskoalkaliczne (NA) – właściwości i możliwości stosowania w budownictwie – prof. Zbigniew Giergiczny (Politechnika Śląska, Górażdże Cement S.A.)
4. Hydrauliczne spoiwa dla drogownictwa – mgr inż. Przemysław Malinowski (Górażdże Cement)
5. Cement i produkty na bazie klinkieru wapniowo-siarczanoglinowego – dr inż. Damian Dziuk (CT Betotech Sp. z o.o.) oraz dr inż. Maciej Batog (Górażdże Cement S.A.)
6. Czy współczesny beton wymaga modyfikacji składu domieszkami i dodatkami? – prof. Paweł Łukowski (Politechnika Warszawska)

 

Drugiej sesji przewodniczyli: Tadeusz Wasąg (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej) oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny (Profesor Politechniki Śląskiej, Pełnomocnik Zarządu Górażdże Cement S.A.). W prezentacjach poruszone zostały następujące zagadnienia:
1. Ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne aspekty stosowania domieszek w składzie betonu – dr hab. inż. Jacek Gołaszewski (Politechnika Śląska)
2. Wpływ warunków pielęgnacji na ocenę wytrzymałości betonu na ściskanie – inż. Kamil Fiks (ATLAS Sp. z o.o.)
3. Domieszki przyspieszające twardnienie nowej generacji – mgr inż. Paweł Pindel (MC-Bauchemie Sp. z o.o.)
4. Porównanie metod badania mrozoodporności betonu oraz ocena wpływu zastosowanych składników mieszanki betonowej na wyniki badań – mgr Tomasz Nowacki, mgr inż. Cyprian Pełczyński (STACHEMA Polska Sp. z o.o.)
5. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni elementów betonowych w zależności od przeznaczenia i miejsca zastosowania – mgr inż. Bartłomiej Walczak (REMEI Polska Sp. z o.o.)
6. Wpływ metody badania nasiąkliwości stwardniałego betonu na wynik końcowy – mgr inż. Krzysztof Wrzecion (MAPEI Polska Sp. z o.o.)

Po ostatnim referacie odbyło się krótkie podsumowanie konferencji, oficjalne zamknięcie oraz wspólny obiad.

Rada Programowo – Naukowa:
Przewodniczący:
Janusz Szwabowski, prof. dr hab. inż. – Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
Ernest Jelito – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górażdże Cement S.A.
Tadeusz Wasąg – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej

Członkowie:
Czesław Nierzwicki – Dyrektor Handlowy, Górażdże Cement S.A.
Krzysztof Kaczan – Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Zbigniew Giergiczny, prof. dr hab. inż., Politechnika Śląska, Górażdże Cement S.A.
Jacek Gołaszewski, dr hab. inż. prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
Paweł Łukowski, dr hab. inż. prof. PW, Politechnika Warszawska
Marek Salamak , dr hab. inż. prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
Antoni Szydło, prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska

W podsumowaniu konferencji Profesor Zbigniew Giergiczny podziękował wszystkim za udział w konferencji. Tematy i frekwencja pokazały, że „Reologia w Technologii Betonu” jest znanym forum wymiany wiedzy i doświadczeń i jest potrzebna w środowisku osób, które zajmują się na co dzień betonem i chemią budowlaną. XVII edycja konferencji „Reologia w Technologii Betonu” stanowi płaszczyznę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki i przemysłu, pomiędzy światem praktyki i teorii.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Konferencją na kolejną edycję w 2019 roku.


Data publikacji: 2017-07-28

Podobne technologie i poradniki


19.07.2019 | Chemia budowlana
Nagrody przyznawane przez użytkowników produktów czy usług...
26.02.2019 | Chemia budowlana
Prosta i efektowna renowacja zabytków Oszczędność czasu...
11.10.2018 | Chemia budowlana
Specjalistyczne materiały do budowy i naprawy posadzek ...
23.11.2017 | Chemia budowlana
Już 20 listopada br. firma Baumit przenosi...
15.03.2017 | Chemia budowlana
Ogrodzenie posesji czy montaż pergoli większości osób...
08.03.2017 | Chemia budowlana
W środowisku branżowym marzec to czas uznawany...
08.02.2017 | Chemia budowlana
Jeszcze nie tak dawno większość zapraw budowlanych...
07.11.2016 | Chemia budowlana
To już ostatnia szansa, aby wziąć udział...
29.08.2016 | Chemia budowlana
Branża chemii podłogowej na pierwszy rzut oka...
04.07.2016 | Chemia budowlana
Jest odporny na warunki atmosferyczne, zabrudzenia oraz...
18.03.2014 | Chemia budowlana
Gipsowe, cementowo-wapienne, a może gliniane? Jakie tynki...