Po latach eksploatacji na odsłoniętych betonowych elementach zaczynają pojawiać się oznaki starzenia i niszczenia. Powstają one na skutek obciążeń statycznych i dynamicznych, uderzeń, ścierania, oddziaływania warunków atmosferycznych itp. Aby przywrócić dawną świetność betonowym lub żelbetowym konstrukcjom, należy je poddać renowacji.

Uszkodzenia elementów betonowych i ich przyczyny

Najczęściej występujące uszkodzenia elementów betonowych to różnego rodzaju ubytki, wykruszenia, odspojenia, spękania. Uszkodzenia te mogą być konsekwencją działania:

• czynników chemicznych (karbonatyzacja betonu lub jego korozja w wyniku oddziaływania np. soli odladzających),

• czynników fizycznych (np. odspojenia powstałe na skutek uderzenia lub cyklicznego zamarzania i rozmarzania).

fot. WEBER | Karbonatyzacja betonu

fot. WEBER | Uszkodzenia mechaniczne

fot. WEBER | Uszkodzenia na skutek cyklicznego zamarzania i rozmarzania

System weberep duo – beton jak nowy!

Elementy betonowe, które z czasem będą wymagały naprawy, znajdują się wszędzie – zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych (np. schody, płyty balkonowe, słupy betonowe), jak i w dużych inwestycjach infrastrukturalnych. Do naprawy uszkodzonych betonowych elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych w każdym z tych obiektów służy nowy system weberep duo. Dzięki niemu stary beton będzie jak nowy!

Zobacz więcej: https://www.pl.weber/beton-jak-nowy-z-systemem-weberep-duo-naprawa-betonu

System weberep duo – 2 produkty a 4 zastosowania!

Cztery etapy pracy z czterema różnymi produktami – tak wygląda standardowa renowacja betonu. Tymczasem Weber oferuje do kompleksowych napraw elementów betonowych system weberep duo, który składa się tylko z dwóch produktów.

weberep KB duo – ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepny w jednym – gotowa mieszanka mineralna, która po zarobieniu wodą tworzy zaprawę o konsystencji gęstej śmietany. Zaprawa służy do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte fragmenty zbrojenia, zapewnia optymalną przyczepność pomiędzy odsłoniętymi fragmentami zbrojenia i podłożem betonowym a zaprawą naprawczą.

weberep R4 duo – zaprawa naprawcza klasy R4 o najwyższych parametrach wytrzymałościowych (zgodnie z normą PN-EN 1504-3 dla zapraw naprawczych do betonu) i szpachlówka w jednym. Produkt w postaci gotowej mieszanki mineralnej do zarobienia wodą. Do stosowania jako zaprawa naprawcza (o grubości warstwy do 50 mm w jednym cyklu roboczym) oraz jako zaprawa szpachlowa do wyrównywania podłoża (minimalna grubość warstwy to 1 mm).


Data publikacji: 2021-07-06

Podobne technologie i poradniki


15.05.2024 | Chemia budowlana
Piękny wygląd oraz trwałość okładzin ceramicznych, ściennych...
25.01.2024 | Chemia budowlana
Pustułka jest sokołem objętym w Polsce ścisłą...
21.12.2023 | Chemia budowlana
12 grudnia organizacje społeczne podpisały się pod...
07.12.2023 | Chemia budowlana
Ruszyła III edycja konkursu „Kreuj zieloną przyszłość...
29.11.2023 | Chemia budowlana
10 listopada w miejscowości Wieliszew pojawiło się...
24.11.2023 | Chemia budowlana
Cementownia Rudniki otrzymała wyróżnienie w konkursie „Biznes...
03.11.2023 | Chemia budowlana
EMAS jest europejskim systemem zarządzania i certyfikacji...
27.09.2023 | Chemia budowlana
Cemex Polska otrzymał Złoty Laur Konsumenta. Firma...
18.09.2023 | Chemia budowlana
Cemex Polska wprowadza do sprzedaży, produkowane w...
16.08.2023 | Chemia budowlana
Cemex Polska podejmuje liczne inicjatywy wspierające zachowanie...
26.07.2023 | Chemia budowlana
Cemex jest zaangażowany w realizację światowych działań...