Cemex Polska ponownie wśród liderów zarządzania różnorodnością

Cemex Polska dąży do stwarzania środowiska pracy, które cechuje różnorodność, możliwość doskonalenia i rozwoju, wśród różnych grup pracowników. Między innymi te cechy przedsiębiorcy zostały po raz kolejny docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynujące w Polsce Kartę Różnorodności, a firma znalazła się na liście 36 najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji przedsiębiorstw w Polsce. Ogłoszenie listy miało miejsce 25 maja podczas gali finałowej Miesiąca Różnorodności.

Już po raz trzeci Cemex Polska plasuje się w wąskim gronie działających w Polsce firm, najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji. Te wyłaniane są w ramach badania Diversity IN Check, przeprowadzanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Badanie to pozwala wskazać stopień dojrzałości pracodawców w kwestii zarządzania różnorodnością i jest oparte o uznane międzynarodowe standardy i wytyczne, które są stosowane na całym świecie w ramach przygotowywania strategii i raportów zrównoważonego rozwoju.

– Różnorodność stanowi dla Cemex Polska jeden z głównych filarów, służących budowaniu włączającej kultury organizacyjnej, a dzięki byciu sygnatariuszem Europejskiej Karty Różnorodności firma jeszcze bardziej mobilizuje się celem jeszcze lepszego zarządzania różnorodnością i wdrażania programów, które uwzględniają potrzeby różnych grup pracowniczych – mówi Iwona Wojtasik, Dyrektorka Zarządzania Ludźmi i Organizacją w Cemex Polska. – Cieszymy się, że już po raz trzeci doceniono nasze starania w tych obszarach – dodaje.

Jedną z wartości korporacyjnych Cemex na całym świecie jest Budowanie Różnorodności. Zarządzanie równością i różnorodnością w Cemex Polska jest regulowane Polityką równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, a działania firmy skupiają się na trzech głównych obszarach – różnorodności wiekowej, różnorodności płci oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu.

W ramach tych sfer realizowany jest szereg inicjatyw dla pracowników będących rodzicami, seniorami, czy osobami młodymi. Firma wspiera także kobiety, wzmacniając ich potencjał zawodowy, a także mężczyzn, którym umożliwia lepsze realizowanie się w roli rodzica. Dba także o zapewnienie równowagi wynagrodzeń, niezależnie od płci. Co więcej, Cemex Polska realizuje działania wspierające pracowników z niepełnosprawnościami oraz otwiera się na nowe osoby, które mimo niepełnosprawności chcą pracować w tej branży.

O Cemex

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Cemex oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl

Rozwój i wdrażanie technologii materiałów bu­dowlanych CEMEX jest częścią globalnego ne­tworku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z Siedzibą w Szwajcarii.

Prawa autorskie © 2023 CEMEX Innovation Holding Ltd., Szwajcaria; Wszystkie prawa zastrzeżone.


Data publikacji: 2023-05-30

Podobne technologie i poradniki


15.05.2024 | Chemia budowlana
Piękny wygląd oraz trwałość okładzin ceramicznych, ściennych...
25.01.2024 | Chemia budowlana
Pustułka jest sokołem objętym w Polsce ścisłą...
21.12.2023 | Chemia budowlana
12 grudnia organizacje społeczne podpisały się pod...
07.12.2023 | Chemia budowlana
Ruszyła III edycja konkursu „Kreuj zieloną przyszłość...
29.11.2023 | Chemia budowlana
10 listopada w miejscowości Wieliszew pojawiło się...
24.11.2023 | Chemia budowlana
Cementownia Rudniki otrzymała wyróżnienie w konkursie „Biznes...
03.11.2023 | Chemia budowlana
EMAS jest europejskim systemem zarządzania i certyfikacji...
27.09.2023 | Chemia budowlana
Cemex Polska otrzymał Złoty Laur Konsumenta. Firma...
18.09.2023 | Chemia budowlana
Cemex Polska wprowadza do sprzedaży, produkowane w...
16.08.2023 | Chemia budowlana
Cemex Polska podejmuje liczne inicjatywy wspierające zachowanie...
26.07.2023 | Chemia budowlana
Cemex jest zaangażowany w realizację światowych działań...