Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji żelbetowych wzmocnionych zbrojeniem doklejanym

fot. Protector | Strop wzmocniony taśmami z włókien węglowych do zabezpieczenia ppoż. okładziną z płyt wg wybranego systemu.

Usługi Protector w zakresie zabezpieczeń ppoż. taśm i mat z włókien węglowych

Ochrona ppoż. taśm i mat klejonych, które są używane do wzmocnienia stropów, ścian i innych przegród ze zbrojonego betonu jest kluczowa, by w sytuacji pożaru nie stały się dodatkowym zagrożeniem w związku z niską odpornością ogniową ich komponentów (głównie kleju). Jakie zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji żelbetowych wzmocnionych zbrojeniem doklejanym wybrać, aby maksymalnie wydłużyć czas ewakuacji i wyeliminować ryzyko, w którym elementy używane do poprawy nośności stają się najsłabszym ogniwem konstrukcji?

Rola taśm i mat z włókien węglowych w konstrukcjach żelbetowych

Na współczesnym rynku budowlanym wymagania nośności wobec budynków mieszkaniowych, użytkowych i przemysłowych stale rosną. Powszechną praktyką jest więc stosowanie wzmocnień stropów i innych przegród, między innymi poprzez taśmy i maty z włókna węglowego. Dzięki dodaniu tego typu zbrojenia oraz zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcje żelbetowe stają się bardziej wytrzymałe i zdolne do przenoszenia większych obciążeń, zarówno wzdłużnych (rozciągających i ściskających), jak i poprzecznych (ścinających). Taśmy i maty wzmacniające umożliwiają większą kontrolę naprężeń i lepszą dystrybucję sił w konstrukcjach betonowych, co przekłada się na poprawę ich trwałości i bezpieczeństwa w eksploatacji. To szczególnie przydatne, gdy budynki projektowane są z myślą o rozbudowie, lub takich, których przeznaczenie i poziom obciążeń może ulec zmianie, a także przy renowacji obiektów lub odbudowie zniszczeń.

Kiedy następuje spadek nośności zbrojenia doklejanego?

Wraz z powszechnym stosowaniem zbrojeń doklejanych wzrasta także świadomość prawidłowego zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji żelbetowych o wzmocnionej wytrzymałości. Co wpływa na zmiany nośności konstrukcji żelbetowej ze zbrojenia doklejanego ?

• Kleje epoksydowe lub inne żywice stosowane w zbrojeniu doklejanym ulegają osłabieniu, topnieniu lub degradacji w wyniku działania ciepła, co wpływa na utratę przyczepności pasków zbrojeniowych z konstrukcją żelbetową i w konsekwencji utratę sztywności belek. Temperatura zeszklenia kleju to 50 °C – 90 °C. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji żelbetowych działają głównie na ten parametr.
• Materiały kompozytowe, takie jak włókna węglowe, są bardziej podatne na degradację podczas ekspozycji na wysokie temperatury, co prowadzi do ich zwęglenia, a w konsekwencji utraty wytrzymałości i sztywności zbrojenia doklejanego.
• Materiały kompozytowe mają zwykle niższą przewodność cieplną niż stal. Oznacza to, że mogą przenieść ciepło do betonu, który sam w sobie ma znaczną odporność na działanie ciepła. Może to spowodować odpryskiwanie betonu i degradację materiału wyjściowego konstrukcji.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji żelbetowych wzmacnianych taśmami i matami z włókna szklanego – rekomendacje Instytutu Techniki Budowlanej

Jednym z najskuteczniejszych obecnie produktów do zabezpieczania ogniochronnego konstrukcji żelbetowych ze zbrojeniem doklejanym są płyty ogniochronne gipsowe lub krzemianowo-wapniowe. Stosowne badania jakościowe w tym zakresie prowadzi od lat Instytut Techniki Budowlanej. Aprobaty techniczne wydane dla produktów Rigips i Promatect opisują szczegółowe parametry, jakie muszą być zachowane dla zabezpieczenia stropów, ścian, belek i słupów oraz zasady montażu dla danej klasyfikacji ogniowej. Na ich podstawie ustalana jest grubość niezbędnej dla danego obiektu izolacji ogniochronnej. Im większa grubość izolacji, tym wyższa odporność ogniowa. Wymagania grubości izolacji określają stosowne tabele ITB biorące pod uwagę kilka parametrów w odniesieniu do temperatury krytycznej kleju:

• minimalnej odległości mocowania izolacji od krawędzi otworów,
• minimalnej grubości i szerokości zakładu bocznego izolacji,
• grubości i liczby warstw samej izolacji ogniochronnej do zabezpieczania przeciwpożarowego konstrukcji żelbetowych wzmocnionych zewnętrznym zbrojeniem doklejanym.

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji żelbetowych wzmocnionych zbrojeniem doklejanym – wybierz firmę Protector

Firma Protector od ponad 20 lat świadczy usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa biernych systemów ppoż., ekspertyz rzeczoznawców i nadzorów inwestycyjnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Do zabezpieczeń konstrukcji żelbetowych ze zbrojeniem doklejanym stosowanych w systemach z wymaganiami klasy odporności ogniowej, oferuje zabudowy z płyt ogniochronnych dwóch czołowych producentów posiadających aprobaty ITB.

• Rigips – zestaw płyt GLASROCK F (Ridurit) o grubości od 10 do 30 mm wraz z akcesoriami.
• Promat – płyty PROMATECT -L500, -H, -L wraz z elementami mocującymi.

W obydwu przypadkach, zgodnie z wytycznymi ITB, w procesie montażu zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji żelbetowych wzmocnionych zbrojeniem doklejanym, najpierw kładziona jest warstwa wstępna o grubości 6 mm. Po związaniu kleju wykonuje się izolację właściwą mocowaną do betonu stosownymi kotwami lub zszywkami. Ilość warstw izolacji oraz grubość zakładu bocznego zależna jest od wymaganej odporności ogniowej, rodzaju zastosowanego kleju do taśm węglowych oraz miejsc montażu zbrojenia doklejanego danej konstrukcji. Szczegółowe wyliczenia wykonują inżynierowie Protector, by zapewnić odpowiednią ochronę.

Dokładne informacje w zakresie oferowanych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji żelbetowych oraz innych usług ppoż. znajdują się na stronie www.protector.wroc.pl.


Data publikacji: 2023-08-01

Podobne technologie i poradniki


Wybierz płyty ogniochronne PROMATECT-XS Jak skutecznie wykonać...
Hala widowiskowo-sportowa w Puławach jest jednym z...
Praktyczny przewodnik po klasach odporności pożarowej –...
Projekt nowoczesnego gmachu centrum kultury na warszawskim...
D+H Polska uruchomiło nową, odświeżoną wersję swojej...
Dawniej stajnie i ujeżdżalnie wojsk pruskich, obecnie...
W budynkach wielokondygnacyjnych klatki schodowe pełnią rolę...
Wraz z Nowym Rokiem stanowisko prezesa zarządu...
Gmach Instytutu Biotechnologii w Gdańsku przyciąga wzrok...