W budynkach wielokondygnacyjnych klatki schodowe pełnią rolę drogi ewakuacyjnej na wypadek pożaru. Aby zapewnić osobom w budynku bezpieczną ewakuację, niezbędne jest zainstalowanie systemów oddymiających.

Oddymianie klatek schodowych związane jest z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego budynków. Ich instalacja ma zapewnić szybkie usuwanie dymu tak, aby umożliwić bezpieczną ewakuację z budynku bądź możliwość przetrwania w budynku podczas pożaru, kiedy ewakuacja jest utrudniona lub niemożliwa oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Systemy oddymiające to bardzo często jedyny system, który może uratować życie osobom przebywającym w budynku, w którym dojdzie do pożaru.

 

 

System oddymiania klatek schodowych GULAJSKI
System oddymiania klatki schodowej firmy GULAJSKI, która dostarcza na rynek również okna dymowe, klapy dymowe, wyłazy dachowe, pasma świetlne i świetliki dachowe, składa się z centrali alarmowej wyposażonej w akumulatory, czujki dymu, przycisku ręcznego wyzwalania, okablowania o wysokiej odporności na ogień i temperaturę, klapy oddymiającej oraz otworu napowietrzającego.

System jest zwykle dobierany na etapie projektowania budynku, ale może być również zainstalowany w już istniejącym budynku, np. w trakcie prac modernizacyjnych. W tym celu firma GULAJSKI przeprowadza stosowne konsultacje z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz strażą pożarną, na podstawie których przygotowuje szczegółowy projekt i stosowną dokumentację dla nadzoru budowlanego. Wszelkie prace instalacyjne wykonywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi „Odbiorów obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej”.

 

 

Klapy dymowe w systemach oddymiania klatek schodowych
Najważniejszy element systemu stanowi klapa dymowa (oddymiająca), która odpowiada za ochronę pomieszczenia przed zadymianiem i nadmiernym wzrostem temperatury. Wyposażona w napęd elektryczny może być uruchamiana automatycznie. Dla klap obsługiwanych ręcznie stosuje się sterowanie pneumatyczne. Klapy dymowe Gulajski są przystosowane do montażu na dachy ze spadkiem do 10 stopni oraz dachy płaskie – dzięki czemu można je stosować w różnego typu budynkach.

Co więcej, w klapach dymowych wykonuje się również specjalne spojlery, zwane owiewkami lub wiatrownicami, które zwiększają przepływ aerodynamiczny, a tym samym zwiększają powierzchnię czynną oddymiania klapy przy zachowaniu takiego samego wymiaru jej otworu. Stosowanie spojlerów pozwala na montaż mniejszej klapy oddymiającej, a tym samym obniżenie kosztów instalacji systemu oddymiania klatki schodowej, ale rozwiązanie jest w dalszym ciągu zgodne z przepisami ppoż obowiązującymi w domach jedno i wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej.

Firma GULAJSKI jest producentem i wykonawcą systemów oddymiania klatek schodowych, a usługa w tym zakresie jest kompleksowa – obejmuje produkcję, dobór i sprzedaż systemu, a następnie jego montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Systemy oddymiania posiadają wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty i zgody na zastosowanie w różnego typu rozwiązaniach budowlanych.

Więcej o systemach oddymiania przeczytasz na stronie: www.gulajski.pl

 

 

 

 


Data publikacji: 2018-07-19

Podobne technologie i poradniki


Wybierz płyty ogniochronne PROMATECT-XS Jak skutecznie wykonać...
Hala widowiskowo-sportowa w Puławach jest jednym z...
Praktyczny przewodnik po klasach odporności pożarowej –...
Projekt nowoczesnego gmachu centrum kultury na warszawskim...
D+H Polska uruchomiło nową, odświeżoną wersję swojej...
Dawniej stajnie i ujeżdżalnie wojsk pruskich, obecnie...
Wraz z Nowym Rokiem stanowisko prezesa zarządu...
Gmach Instytutu Biotechnologii w Gdańsku przyciąga wzrok...