Targi i Forum Efektywności Energetycznej „infoENERGIA 2017”

Budynki energooszczędne i zarządzanie energią

Wydarzenie to odbędzie się w Katowicach, stolicy jednego z największych ośrodków gospodarczych w Europie środkowo – wschodniej, w dniach 23 – 24 lutego 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

„EFEKTYWNOŚĆ  ENERGETYCZNA to największe na ziemi, dostępne źródło energii o niewyczerpalnych zasobach” – w zgodzie z tą myślą organizowane są targi „infoENERGIA 2017”. Celem wydarzenia jest pokazanie potencjału tkwiącego w efektywności energetycznej oraz jednocześnie przybliżenie i upowszechnienie najnowszych propozycji oraz sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie.

Forum Efektywności Energetycznej infoENERGIA będzie składać się  z dwóch uzupełniających się wydarzeń: Targów oraz Konferencji.

Na targach będą prezentowane:
1. Energooszczędne techniki budowlane:
– Elementy i materiały konstrukcji budynków.
– Stolarka otworowa.
– Materiały izolacyjne i ociepleniowe.

2. Techniki pozyskiwania i zarządzania energią
– Technologie zaopatrzenia w energię – systemy i techniki grzewcze, lokalne sieci ciepłownicze, odnawialne źródła energii.
– Efektywne technologie dla komfortu cieplnego pomieszczeń – rekuperacja, wentylacja, klimatyzacja.
– Nowoczesne techniki zarządzania energią i automatyzacji budynku.

3. Propozycje dla samorządów
– Energooszczędne budynki użyteczności publicznej.
– Efektywne systemy dla infrastruktury publicznej.
– Nowoczesne rozwiązania techniczne dla likwidacji niskiej emisji.

Dodatkowo podczas targów będzie można pogłębiać kontakty i zapoznać się z dostępnymi na rynku propozycjami technologii, efektywnych energetycznie  produktów i różnych usług  w tym zakresie.

Konferencja będzie miejscem prezentacji najnowszej, praktycznej wiedzy i rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, a także wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami z branży, a podmiotami i osobami zainteresowanymi oszczędnościami energii i obniżaniem kosztów,  odpowiedzialnymi za ten obszar.
Wydarzenie to rozpocznie się Sesją Inauguracyjną z udziałem prof. Jerzego Buzka, władz samorządowych oraz instytucji, które sprawują patronaty nad wydarzeniem.

Tematy poszczególnych paneli Konferencji:
– Efektywne energetycznie budynki.
– Transformacja energetyczna miast/gmin.
– Efektywność energetyczna budynków – aspekty techniczne, najnowsze rozwiązania.
– Perspektywy dla wykorzystania OZE przez prosumentów prywatnych i biznesowych.
– Transformacja energetyczna miast/gmin.
– Efektywność energetyczna  obiektów  wielkopowierzchniowych  i użyteczności publicznej .
– Rozwiązania dla prosumentów prywatnych i biznesowych – w świetle Ustawy OZE i uwarunkowań rynku.

Do odwiedzenia Targów i udziału w Konferencji zapraszamy: przedstawicieli przemysłu i prywatnego biznesu, samorządy, producentów rolnych, branżę przetwórstwa rolno-spożywczego, zarządców nieruchomościami, przedstawicieli placówek służby zdrowia, sanatoriów i hoteli oraz wszystkich zainteresowanych oszczędnościami energii z aglomeracji śląskiej.

Targi i Konferencja zostały objęte Honorowym patronatem: Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Katowice, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, WFOŚiGW w Katowicach, a patronaty branżowe sprawuje szereg Izb i Zrzeszeń m.in. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Śląska Izba Budownictwa, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Ekologii, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Instytut Energii Odnawialnej.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, należy się wcześniej zarejestrować na stronie targów, natomiast wstęp na targi jest płatny i wynosi 10 zł. Targi są czynne codziennie od 9.00 do 17.00.
Poszczególne panele Konferencji i ich tematy są przedstawione w Programie Konferencji, gdzie można zapoznać się z ich wykazem  godzinowym.
Organizatorem Forum jest Biuro Promocji i Wystaw Astra.

Więcej informacji na stronie: www.infoenergia.com.pl


Data publikacji: 2016-12-15

Skontaktuj się z firmą


Chcesz zamówić produkt usługę tej firmy lub zapytać o więcej szczegółów?
Zadzwoń do firmy pod numerem telefonu: 601 ... pokaż numer
Możesz też skorzystać z formularza kontatowego poniżej:

Podobne wydarzenia


04.04.2017 | Remonty, renowacje
targi, wydarzenie branżowe, wydarzenia targowe
Wydarzenie to odbędzie się w Katowicach, stolicy...

Słowa kluczowe: targi, wydarzenia targowe, wydarzenie branżowe