Ferrocarbo Sp. z o.o. Zakład Badań LaboratoryjnychAdres firmy:
31-752 Kraków,
ul. Ujastek 1,
woj. małopolskie

Obszar działania:
cała Polska, UE

Kontakt:
tel. +48 12 642 96 41
tel. kom. +48 668 543 331
Email: [email protected]
WWW: www.ferrocarbo.pl

Ferrocarbo Sp. z o.o. Zakład Badań Laboratoryjnych

O firmie


Zakład Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o. o. rozpoczął swoją działalność jako laboratorium badawcze bazujące na wieloletnim doświadczeniu załogi z zakresu badań fizykochemicznych i termicznych surowców i materiałów mineralnych oraz ceramicznych. ZBL FERROCARBO Sp. z o. o. posiada akredytowany przez PCA system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025, a ofertę badań właściwości fizyko – chemicznych kieruje do wszystkich gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem branży ceramicznej, producentów kruszyw,  zakładów zajmujących się recyclingiem odpadów poprzemysłowych oraz producentów paliw naturalnych i alternatywnych. Dla naszych klientów prowadzimy badania z zakresu kontroli jakości, jak również współpracujemy przy wdrażaniu nowych technologii.

W celu doskonalenia jakości świadczonych usług ZBL FERROCARBO Sp. z o. o. porównuje wyniki swoich badań w międzynarodowych programach badań porównawczych prowadzonych przez laboratoria badawcze.

W swojej działalności kierujemy się zawsze zasadami dobrej praktyki profesjonalnej. Deklarujemy pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi badań laboratoryjnych zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami Klientów.

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa do współpracy, wierząc że przyczynimy się do rozwoju Państwa firmy i zdobędziemy zaufanie, co uczyni nas rekomendowanym przez Was partnerem na lata.

Produkty i Usługi


Badania porównawcze w zakresie:

  • chemicznych i fizycznych właściwości cementu;
  • chemicznych i fizycznych właściwości materiałów ogniotrwałych;
  • chemicznych i fizyko-mechanicznych właściwości kruszyw.

Ponadto z innymi jednostkami badawczymi organizuje porównawcze badania międzylaboratoryjne w zakresie:

  • paliw stałych;
  • biopaliw;
  • stałych paliw wtórnych;
  • elementów murowych ceramicznych.

Słowa kluczowe: kruszywa , badania laboratoryjne, zakład badań laboratoryjnych, badanie kruszyw