Nieszczelność budynków i pomieszczeń prowadzi do kosztownych strat ciepła lub jeszcze kosztowniejszych strat chłodu. Ochłodzenie pomieszczenia jest procesem znacznie bardziej energochłonnym niż jego ogrzanie. Tymczasem istnieją lokalizacje, w których utrzymanie odpowiednich temperatur ma kluczowe znaczenie. Są to chłodnie i mroźnie, wykorzystywane m.in. w przemyśle spożywczym. Jeśli rodzaj prowadzonej przez Ciebie działalności wymaga posiadania pomieszczeń lub budynków klimatyzowanych, chłodni czy mroźni, warto sprawdzić, czy spełniają one normy szczelności. Może się okazać, że inwestycja w termomodernizację przełoży się na znaczne oszczędności. W tym celu przeprowadza się badanie termowizyjne chłodni i mroźni.

Normy temperatur w chłodni i mroźni

Temperatura w chłodni i mroźni, w których przechowywane są produkty spożywcze, nie zależy od preferencji właściciela, ale wynika bezpośrednio z przepisów, które są w tym zakresie bardzo restrykcyjne. Zachowanie właściwej temperatury zapewnia bezpieczeństwo artykułów, które trafią do konsumpcji.

Wyróżnia się trzy kategorie pomieszczeń chłodzących. W pomieszczeniach chłodniczych przechowywane są przede wszystkim świeże owoce i warzywa. Temperatura musi wynosić od 0°C do 5°C. Z kolei temperatur od -12°С do -18°С wymagają chłodnie, w których magazynuje się nabiał i część mięs. Najzimniej musi być w mroźni: – od -26 °С do -30 °С. Produkty tutaj składowane są mrożone w celu wydłużenia terminu ich przydatności do spożycia.

Wytworzenie tak niskich temperatur jest kosztowne, dlatego przedsiębiorcy nie mogą sobie pozwolić na dodatkowe straty chłodu. Przeprowadzenie badania termowizyjnego, weryfikującego nieszczelności, jest więc zalecane w przypadku budowy nowej chłodni lub mroźni, a także wówczas, gdy zamierzasz wynajmować istniejące już pomieszczenie.

Na czym polega badanie termowizyjne chłodni i mroźni?

Podobnie jak badanie termowizyjne przeprowadzane w kierunku strat ciepła, także analiza strat chłodu rozpoczyna się od zapoznania się z dokumentacją techniczną. Osoby przeprowadzające procedurę muszą wiedzieć, jaka jest kubatura i rozkład pomieszczeń. Następnie we wnętrzu badanego pomieszczenia lub na zewnątrz umieszcza się kamerę termowizyjną, pozwalającą na zdobycie informacji graficznej w postaci termogramów. Są to wykonane w podczerwieni zdjęcia, na których widać miejsca różniące się temperaturą.

Najważniejszym elementem jest interpretacja danych, wymagająca specjalistycznej wiedzy. Technik sprawdzi, czy wykazane straty chłodu mieszczą się w normach, wskaże miejsca, które warto uszczelnić albo też zaproponuje inne, najbardziej racjonalne rozwiązanie (np. termomodernizację całego budynku). Aby zadbać o rzetelność badania, firma TERMOCENT zatrudnia wyłącznie pracowników z wykształceniem kierunkowym, którzy wykonują powierzone im czynności przy pomocy nowoczesnego i czułego sprzętu.

Co daje przeprowadzenie badania termowizyjnego w chłodni i mroźni?

Główną przyczyną, dla której przedsiębiorcy zlecają badanie termowizyjne chłodni, jest oszczędność. Nadmierne straty chłodu przekładają się na większe wydatki energetyczne, a co za tym idzie – wyższe rachunki. Analiza termowizyjna pozwoli na wskazanie miejsc wymagających interwencji.

Oczywiście wykonanie termomodernizacji budynków czy naprawy i uszczelnienia wskazanych miejsc, wiąże się z pewnymi nakładami. Te jednak zwracają się szybko dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania energetycznego chłodni lub mroźni.

Jak przygotować chłodnię i mroźnię do badania termowizyjnego?

Budynek lub pomieszczenie chłodni czy mroźni nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Wszystkie urządzenia powinny pracować tak jak zawsze.
Ograniczenia dotyczą warunków atmosferycznych – aby badanie było miarodajne, przeprowadza się je w pochmurny dzień (chyba że chłodnia znajduje się w większym budynku i słońce nie oddziałuje na nią bezpośrednio). Różnica temperatury między badanym pomieszczeniem a otoczeniem musi wynieść co najmniej 10K (°C).


Data publikacji: 2023-09-24

Podobne technologie i poradniki


13.09.2023 | Termoizolacja
W ostatnim czasie dużo uwagi poświęca się...
15.06.2022 | Izolacje
Jak poradzić sobie z zawilgoconym lub przeciekającym...
01.09.2021 | Termoizolacja
Pianki izolacyjne SOUDAFOAM SPF to najwyższej jakości...
12.01.2018 | Termoizolacja
Wraz z początkiem sezonu grzewczego niczym bumerang...