Badanie termowizyjne stanowi jeden z elementów audytu energetycznego. Pozwala określić, w jakich miejscach w budynku dochodzi do nadmiernych strat ciepła, jak również wskazać nieprawidłowości w pracy maszyn i instalacji elektrycznych (przegrzewania się, nierównomierne obciążenie). W budownictwie termowizja jest przydatna zarówno na etapie wznoszenia nowych budynków, jak i modernizacji już istniejących, a także do kontroli w trakcie użytkowania. Sprawdź, jakie są realne korzyści z przeprowadzenia badania termowizyjnego.

Badanie termowizyjne domu – na zewnątrz czy w środku?

Na początku warto zauważyć, że pojęcie „badanie termowizyjne” obejmuje wiele czynności o różnym przebiegu, ale podobnym celu, którym jest weryfikacja prawidłowości zachodzenia procesów i szczelności przegród termicznych oraz izolacji. Jeśli więc termowizja w Twoim domu przebiegła inaczej niż u znajomych, niekoniecznie oznacza to, że gdzieś został popełniony błąd – o wiele bardziej prawdopodobne jest, że inna była podstawa badania.

Specjalizująca się w badaniach termowizyjnych firma TERMOCENT oferuje badania przeprowadzane zarówno na zewnątrz budynku, jak i w środku. Dzięki tym pierwszym możliwe jest przede wszystkim wskazanie miejsc, którymi ciepło z wnętrza domu ucieka do otoczenia. Z kolei badanie wykonane w pomieszczeniu wykazuje m.in. drogi przedostawania się chłodnych podmuchów powietrza do wnętrza budynku. Szacuje się, że bez wytwarzania różnicy ciśnienia drzwiami nawiewnymi lub wbudowaną wentylacją mechaniczną tylko 5% istotnych informacji można uzyskać od zewnątrz, a 100% od środka budynku.

fot. Termocent | Termogram przedstawia widok ekranu LED z poziomu 0. Punktami Sp1-Sp4 zaznaczono temperatury powietrza odczytane z konstrukcji.
W obszarze Bx1 widoczny obszar chłodzony przez wentylator, gdzie temperatura ekranu zbliżona jest do temperatury powietrza.

Co można wykryć dzięki badaniu termowizyjnemu?

Lista nieprawidłowości, jakie można zdiagnozować dzięki badaniu termowizyjnemu, jest bardzo obszerna. Do najbardziej oczywistych należą słabe miejsca budynku, tzw. mostki cieplne – czyli miejsca, którędy ciepłe powietrze ucieka z domu, zmuszając do zużywania większej ilości energii na ogrzewanie. Termowizja umożliwia również bardzo precyzyjne określenie, które miejsca wymagają uszczelnienia i docieplenia (np. okna, drzwi, stropy).

Na tym jednak nie kończą się informacje, które zdobywamy w toku analizy termogramów (czyli zdjęć wykonanych w podczerwieni z pomocą kamery termowizyjnej). Możemy się z nich dowiedzieć, czy występuje zawilgocenie murów, czy instalacja hydrauliczna jest szczelna, a także czy wykonane prace ociepleniowe zostały wykonane prawidłowo (to ostatnie jest szczególnie istotne w przypadku wspólnot mieszkaniowych czy firm, które chcą zweryfikować jakość usługi termomodernizacyjnej).

Dodatkowo termowizja jest bardzo precyzyjną metodą lokalizacji przewodów grzewczych. Ten aspekt jest wyjątkowo ważny dla osób kupujących stare nieruchomości, bez pełnej dokumentacji technicznej. Wykonanie badania powinno poprzedzić remont, ponieważ pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze związane z kuciem „na wyczucie”. Ponadto dzięki badaniu termowizyjnemu w pomieszczeniu dowiemy się, czy instalacja elektryczna działa prawidłowo, tj. czy nie dochodzi do przeciążeń skutkujących przegrzaniem, mogących doprowadzić nawet do pożaru budynku.

fot. Termocent

Kiedy przeprowadza się badania termowizyjne w budownictwie?

Istnieje wiele sytuacji, w których przyda się dysponowanie wynikami badania termowizyjnego. Przede wszystkim jest to budowa czy zakup nowego domu – warto wiedzieć, w jakim stopniu jest on energooszczędny, aby potem nie przeżyć bolesnego rozczarowania nad rachunkami za energię w pierwszym sezonie grzewczym. Równie ważna jest termowizja starego budynku, który chcemy remontować – zanim przystąpimy do prac, rozsądniej jest wiedzieć, na który punkty należy zwrócić szczególną uwagę.

Termowizja jest także elementem kontroli prac budowlanych bez konieczności wykonywania inwazyjnych odkrywek, które naruszają ciągłość powierzchni, są kosztowne i nigdy nie dają pełnego obrazu sytuacji.

Jakie są zalety termowizji w budownictwie?

Termowizja jest najszybszą i najbardziej precyzyjną metodą diagnozowania licznych problemów w budownictwie, takich jak mostki cieplne, nieszczelna stolarka, przecieki z instalacji czy przeciążenia. Jej przeprowadzenie nie wiąże się z żadnym ryzykiem ani dla konstrukcji, ani dla mieszkających czy pracujących w budynku osób.


Data publikacji: 2023-09-17

Podobne technologie i poradniki


24.09.2023 | Inżynieria budowlana
Instalacja elektryczna w firmie lub w domu...
24.09.2023 | Inżynieria budowlana
O świadectwach energetycznych budynków i audycie energetycznym...