Badanie termowizyjne instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w firmie lub w domu to jeden z obszarów, na który należy położyć szczególny nacisk, już w trakcie projektowania. Liczy się nie tylko wygodne rozmieszczenie punktów, ale również ich bezpieczeństwo. Źle wykonana instalacja może ulegać przeciążeniom, nieprawidłowe położenie elementów stwarza ryzyko przegrzania, a niezgodne z powołaniem zastosowanie niejednokrotnie prowadzi do poważnych awarii. Jedną z nich może być szybko rozprzestrzeniający się i trudny do ugaszenia pożar. Sprawdź, jak zadbać o stan instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie, w instytucji czy w domu.

Kiedy warto zlecić wykonanie termowizji instalacji elektrycznej?

Regularna kontrola instalacji elektrycznej powinna być przeprowadzana w każdym budynku. Obowiązuje ta sama zasada, co w przypadku profilaktycznych wizyt u lekarza czy corocznego protokołu ze stacji diagnostycznej – większość nieprawidłowości można zauważyć znacznie wcześniej, niż zaczną one dawać widoczne objawy. Na tym etapie o wiele łatwiej jest dokonać niezbędnych napraw lub modernizacji.

Istnieją czynniki, które powinny skłonić nas do natychmiastowego kontaktu z firmą przeprowadzającą badania termowizyjne. Wyraźny sygnał, że coś jest nie w porządku, stanowią powtarzające się przepalenia i iskrzenia przewodów elektrycznych i gniazdek oraz przebicia – wymagają one niezwłocznej interwencji fachowców. Niepokojąca jest również odczuwalna wyższa temperatura w pobliżu instalacji elektrycznych i podpiętych do niej urządzeń. Do mniej specyficznych objawów przegrzania lub przeciążenia instalacji należą również rachunki za prąd, wzrastające pomimo takiego samego zużycia energii i identycznego cennika.

Jak przebiega badanie termowizyjne instalacji?

Kontrola termowizyjna instalacji elektrycznej wykonywana jest z użyciem specjalistycznego sprzętu: kamery termowizyjnej oraz detektora ultradźwięków. Urządzenia te pozwalają na dokonanie bardzo precyzyjnych pomiarów, jak i zapewniają bezpieczeństwo technikowi, który znajduje się w odpowiedniej odległości od badanych instalacji i urządzeń.

Kluczowym elementem przeprowadzonego badania jest analiza i interpretacja uzyskanych wyników. Technik musi znać normy obowiązujące dla poszczególnych elementów instalacji i urządzeń, aby móc wskazać nieprawidłowości. Protokół pokontrolny zawiera również sugestie tego, w jaki sposób należy postępować dalej. Często wystarczy przeniesienie urządzenia w inne miejsce czy po prostu wyczyszczenie przegrzanego fragmentu instalacji. Czasami jednak konieczna jest wymiana części lub poważniejsza modernizacja instalacji.

Zaniedbana instalacja elektryczna – czym grozi?

Przegrzewająca się, ulegająca przeciążeniom, źle izolowana czy nieprawidłowo użytkowana instalacja, może dawać oznaki w postaci iskrzenia, przegrzewania się czy nieciągłości funkcjonowania. Często zdarza się jednak, że bez żadnych sygnałów ostrzegawczych dochodzi do całkowitego zniszczenia instalacji lub do pożaru, obejmującego nie tylko konkretne pomieszczenie, ale i budynek. Zagrożenie dotyczy nie tylko poważnych strat materialnych, ale przede wszystkim ludzkiego zdrowia i życia. Ryzyko jest zbyt wielkie, aby warto je było podejmować dla uniknięcia kosztów związanych z kontrolą instalacji.
Jeśli nawet nie dojdzie do najgorszego, źle funkcjonująca instalacja elektryczna będzie przynosić straty w postaci zbyt wysokiego poboru energii. Zwłaszcza w przedsiębiorstwach stosujących energochłonne procesy produkcyjne, koszty te mogą się kumulować do dziesiątek tysięcy złotych na przestrzeni roku.

Kto może przeprowadzić badanie termowizyjne instalacji elektrycznej?

Przeprowadzenie badania termowizyjnego instalacji elektrycznej wymaga nie tylko specjalistycznego sprzętu, ale także zaawansowanej wiedzy kierunkowej. To dlatego warto powierzyć je fachowcom, takim jak firma TERMOCENT, oferująca usługi na terenie całego kraju.


Data publikacji: 2023-09-24

Podobne technologie i poradniki


24.09.2023 | Inżynieria budowlana
O świadectwach energetycznych budynków i audycie energetycznym...
17.09.2023 | Inżynieria budowlana
Badanie termowizyjne stanowi jeden z elementów audytu...