Koszty ogrzewania budynku stanowią największy udział w comiesięcznym bilansie rachunków każdego właściciela domu. Kluczem do oszczędności ciepła jest odpowiednio wykonana izolacja termiczna. Dobrze zaizolowany dom powinien zużywać mniej energii cieplnej. Budynek, który nie ma odpowiedniej szczelności, może stać się przyczyną wielu problemów. Nieszczelności mogą przyczyniać się do niekontrolowanej ucieczki ciepła, a to przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Prawidłowe zlokalizowanie miejsc nieszczelnych w domu daje możliwość przeprowadzenia skutecznej termomodernizacji. Stąd tak ważną rolę odgrywa pomiar szczelności powietrznej.

W jakim celu wykonuje się pomiary szczelności powietrznej?

Na nieszczelność narażone są przede wszystkim drzwi, okna oraz inne elementy rozwierno-uchylne. Za straty ciepła mogą być także odpowiedzialne luki w powłokach izolacyjnych, tzw. mostki termiczne, zlokalizowane najczęściej w miejscach styku różnych części konstrukcji domu, takich jak połączenia balkonu ze stropem czy łączenia płyt fundamentowych z ścianami. Nawet stosunkowo niewielkie nieszczelności w strukturze przegród zewnętrznych mogą obniżać komfort użytkowania budynku. Szczeliny i pęknięcia mogą powodować poważne straty energii i zakłócać działanie instalacji CO czy też wentylacji mechanicznej. Ponadto, miejsca nieszczelne mogą wywoływać nieprzyjemne przeciągi w mieszkaniu. Najprostszym sposobem, aby sprawdzić, czy z twojego domu nie ucieka cenne ciepło, jest wykonanie testu szczelności metodą Blower Door.

Na czym polega pomiar szczelności powietrznej?

Próba szczelności, nazywana także „metodą drzwi nawiewnych” (z ang. Blower Door), jest nowoczesną metodą pomiarową pozwalającą wykryć wszystkie, nawet najmniejsze nieszczelności w przegrodach zewnętrznych domu. Badanie polega na wytworzeniu różnicy ciśnień między budynkiem a jego otoczeniem. Wykorzystanie wymuszonego podciśnienia i nadciśnienia powoduje przedostawanie się przez wszystkie nieszczelności powietrza do wnętrza budynku, dzięki czemu w trakcie badania „uaktywnią” się wszelkie miejsca odpowiedzialne za straty ciepła. Prawidłowa realizacja próby szczelności wymaga odpowiedniego przygotowania. Podczas badania wykorzystuje się kamery termowizyjne o wysokiej rozdzielczości i/lub generatory dymu, za pomocą których precyzyjnie wyznacza się ścieżki przecieku powietrznego. Test szczelności powietrznej można przeprowadzić bez względu na bieżące warunki pogodowe.

Co może ułatwić test szczelności powietrznej budynku?

Pomiar szczelności powietrznej pozwala na wykrycie wszelkich istotnych nieszczelności, które mogą być przyczyną strat ciepła. Test szczelności drzwiami nawiewnymi znacznie przyspiesza i ułatwia lokalizację ewentualnych szczelin w przegrodach zewnętrznych, złączach pomiędzy nimi lub połączeniach między ościeżami a stolarką. Badanie najlepiej wykonać na etapie zakupu, budowy lub wykańczania domu. Przeprowadzenie próby szczelności nie jest obowiązkowe, jednak jest zalecane po zakończeniu wznoszenia budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnego oraz użyteczności publicznej. Badanie szczelności powietrznej przy użyciu kamer termowizyjnych i/lub generatorów dymu można wykonać także dla budynków po wieloletnim użytkowaniu. Test szczelności pozwala też skontrolować jakość prac wykonywanych przez firmy instalacyjne oraz remontowe. Uzupełnieniem tych działań jest też audyt energetyczny wykonany przez specjalistę, wykryje nieprawidłowości w wykonaniu robót ociepleniowych. W rezultacie możemy szybko naprawić ewentualne defekty, co pozytywnie wpłynie na zmniejszenie zbyt dużych kosztów ogrzewania.


Data publikacji: 2022-06-30

Podobne technologie i poradniki


Wycieki z instalacji wodnych stanowią duży problem....
Szczelność cieplna budynków ma kluczowe znaczenie w...
Dużą część naszego życia spędzamy w pomieszczeniach...