Hydroizolacja fundamentów i ścian piwnic

Jak skutecznie zabezpieczyć fundamenty i ściany piwnic?

Skuteczne zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic przed wilgocią może w przyszłości oszczędzić właścicielowi domu zarówno nerwów, jak i pieniędzy. Co ważne, hydroizolację fundamentów można wykonać nie tylko w nowym domu, ale także podczas jego remontu czy przebudowy, jednak cena zabezpieczenia będzie wówczas wyższa.

Zabezpieczenie domu przed wilgocią pochodzącą z fundamentów czy piwnicy to jednak przede wszystkim inwestycja we własne zdrowie, ponieważ w zawilgoconym domu rozwijają się chorobotwórcze grzyby i pleśnie. Firma TEAIS od prawie czterdziestu lat zajmuje się opracowywaniem, unowocześnianiem i produkcją materiałów do hydroizolacji fundamentów i ścian piwnic.

Hydroizolacja fundamentów – rodzaje

Hydroizolacje można podzielić na różne sposoby: w zależności od przeznaczenia (parochronne, przeciwwodne), ze względu na sposób ułożenia warstwy (hydroizolacja pozioma i hydroizolacja pionowa) czy ze względu na rodzaj użytych materiałów (hydroizolacja mineralna, hydroizolacja bitumiczna i hydroizolacja z tworzyw sztucznych).

Jak wybrać właściwy system hydroizolacyjny?

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie znajdujące się pod gruntem elementy domu muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią i wodą gruntową. Jak jednak wybrać właściwy system hydro izolacyjny? Kluczowe są tu warunki gruntowo-wodne, sposób posadowienia (ława fundamentowa i posadzka na gruncie, płyta denna), rodzaj i stan podłoża (np. z czego wykonana jest ściana fundamentowa) oraz obecność dylatacji i przejść rurowych. Dokładna analiza tych danych pozwoli na wybór optymalnego systemu i rodzaju materiału.

Hydroizolacja fundamentów – krok po kroku

Kolejność prac podczas izolowania ścian piwnic i fundamentów decyduje o właściwym wykonaniu zabezpieczenia fundamentów i zależy zwykle od przyjętej metody, zakresu prac i rodzaju materiału izolacyjnego. Powinna być podana w projekcie, bez którego wykonanie hydroizolacji mija się z celem. W domach bez piwnic, poziom podłóg pomieszczeń użytkowych znajduje się zawsze ponad powierzchnią terenu, zatem woda może zagrażać jedynie w przypadku powodzi czy lokalnych podtopień. W takich domach hydroizolacja układana jest jedynie poziomo na ścianach fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych, powyżej poziomu gruntu. W domu podpiwniczonym natomiast konstrukcję zabezpieczamy nie tylko przed wilgocią kapilarną, ale również przed wodą gruntową, której poziom może zmieniać się w ciągu roku w szerokim zakresie. Podstawową regułą, zapewniającą skuteczność ochrony przed wnikaniem wody, będzie utworzenie szczelnej „wanny” hydroizolacyjnej, sięgającej od powierzchni gruntu, poprzez ściany zewnętrze, do podłogi piwnicy.

Hydroizolacja mineralna

Uszczelniające tynki i zaprawy są dużo łatwiejsze w stosowaniu niż folie oraz membrany hydroizolacyjne. Tworzą wodoszczelne powłoki, które dodatkowo wypełniają wszelkie nierówności izolowanych elementów i nadają się do uszczelniania powierzchni o nieregularnych kształtach.

Do hydroizolacji mineralnej przeznaczony jest CEPIS – produkt na bazie cementu, który po wymieszaniu z wodą tworzy hydroizolacyjną powłokę o wysokiej twardości i idealnej przyczepności do podłoża. CEPIS stosowany może być nawet na nieregularne podłoża lub powierzchnie ścian z bloczków betonowych albo pustaków, wyrównuje podłoże i tworzy wysoce skuteczną hydroizolację. Może być także używany jako warstwa hydroizolacyjna przed końcowym malowaniem.

Specjalistycznym produktem do hydroizolacji mineralnej jest CEPIS GUNITADO. To produkt na bazie cementu, który po wymieszaniu z minimalną ilością wody tworzy izolację do uszczelniania ścian, basenów i szybów wind. CEPIS GUNITADO nakładany jest natryskowo, w warstwie o grubości do 3 mm.

Hydroizolacje bitumiczne

Masy bitumiczne służą do wykonywania hydroizolacji elementów budowli stykających się z gruntem. Masy bitumiczne najczęściej stosowane są do izolacji pionowych ścianach piwnic. Tworzą one grubowarstwowe hydroizolacje, które skutecznie chronią obiekty przed działaniem wody opadowej i gruntowej. Spełniają również warunki stawiane izolacji ciężkiej. Taką masą jest EMULAIS firmy TEAIS. To produkt jednokomponentowy, bezrozpuszczalnikowy, na bazie emulsji asfaltowej. Masę aplikuje się w temperaturze otoczenia. Emulais przeznaczony jest do gruntowania i hydroizolacji każdej powierzchni, zarówno na podłoża betonowe jak i ceramiczne w celu wykonania skutecznej izolacji przeciwwilgociowej odpornej na działanie wody lub na wpływ czynników atmosferycznych. Stosowany jest do gruntowania i wykonania ochrony oraz izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, murów oporowych, ścian piwnic, dachów lub zbiorników.

Masą bitumiczną jest także LASTOIS IN. To hydroizolacja jednokomponentowa, rozpuszczalnikowa, w postaci czarnej farby. Może być używana do systemu izolacji fundamentów, ścian, kanałów, szybów wentylacyjnych i rynien, a także do formowania paroszczelnych barier lub do gruntowania przed układaniem warstw asfaltobetonowych, pap. Może być nanoszona pędzlem lub wałkiem.

 

Hydroizolacja na bazie naturalnej gumy

Do hydroizolacji tarasów, patio, posadzek, ścian nośnych i działowych, elementów ukrytych, a także odwróconych płyt lub dachów służy LASTOFLEX OC. To jednokomponentowa hydroizolacja bezrozpuszczalnikowa na bazie polimeryzowanej naturalnej gumy. Lastoflex Oc posiada bardzo dużą elastyczność oraz wysoką odporność na starzenie. Podczas układania tworzy hydroizolacyjną warstwę w postaci ciągłej membrany o wysokiej przyczepności do podłoża i dużej wytrzymałości na rozciąganie i skręcanie.

Hydroizolacja fundamentów – cena

Cena wykonania hydroizolacji zależy do wielu czynników i określa się ją indywidualnie dla każdego konkretnego przypadku. Zależy ona przede wszystkim od rodzaju hydroizolacji i od wybranych do jej wykonania materiałów.

 


Data publikacji: 2018-09-18

Podobne technologie i poradniki


08.02.2024 | Izolacje
Z radością informujemy, że prowadziliśmy do naszej...
29.01.2024 | Izolacje
Nasze płyty warstwowe ścienne z rdzeniem z...
12.09.2023 | Izolacje
SealEco jako największy producent membran elastycznych EPDM...
12.01.2023 | Izolacje
Większość życia spędzamy w pomieszczeniach. Średnio jest...
04.10.2022 | Izolacje
Ochrona klimatu i zrównoważony rozwój zyskują na...
20.09.2022 | Izolacje
Dachy zielone coraz częściej pojawiają się w...
20.09.2022 | Izolacje
Jak powinno wyglądać prawidłowe układanie WB MEMBRANY?...
20.09.2022 | Izolacje
Taras jest elementem konstrukcyjnym, który odróżnia się...
12.09.2022 | Izolacje
Kłopoty z ciągłością i terminowością dostaw materiałów,...
01.09.2022 | Izolacje
Przygotowaliśmy dla naszych klientów gotowy zestaw izolacji,...