Nie da się ukryć zwiększonego zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi. Ich użytkownicy bardzo dużo uwagi poświęcają parametrom technicznym paneli, falowników, warunkom gwarancji, wyborowi ekip montażowych, czy samych sprzedawców. Gdy cały proces przebiegnie sprawnie i zaczynamy w końcu produkować swój prąd, okazuje się, że nie zawsze optymalnie możemy go wykorzystać.

By nie tracić 20% lub 30% energii w ra-mach opłaty za jej magazynowanie w sieci, możemy spróbować zwiększyć chwilowe zużycie – autokonsumpcję w momencie, gdy instalacja generuje wię-cej prądu. Przykładowo w tym celu wyko-rzystać grzałkę w bojlerze c.w.u., choć nie zawsze będzie to możliwe i często ekono-micznie nieuzasadnione.

Dużo bardziej sensownym roz-wiązaniem wydaje się spożytkowa-nie tej nadwyżki do celów grzewczych. Zastosowanie naszych kotłów elektrycz-nych, a zwłaszcza modeli wyposażonych
w funkcjonalność PV ready umożliwia taką właśnie optymalizację. Zainstalowany licznik programowania zużycia, który mo-żemy ustawić z wykorzystaniem aplika-cji na smartfona, to z pewnością wygodna funkcjonalność. Zaawansowana seria LCD wyposażona jest fabrycznie w sterowanie pogodowe oraz wbudowany program ty-godniowego sterowania. Opcjonalny pa-kiet c.w.u. umożliwi z kolei zaprogramo-wanie pracy w trybie grzania ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji. Całością moż-na także sterować za pomocą czujników radiowych.

Decydując się wyłącznie na dogrzewa-nie kotłem elektrycznym podczas mro-zów lub rozważając jego zastosowanie w przypadku awarii głównego źródła cie-pła – można rozważyć serię standardo-wą LED. Nie oferuje ona tylu opcji, ale za to pozwoli jeszcze ograniczyć koszt zakupu urządzenia, nie rezygnując jednocześnie z niezbędnego wyposażenia. Jesteśmy wówczas w stanie zmieścić się z inwesty-cją w kwocie poniżej 2000 złotych.

Aby ułatwić dobór jednego z 12 dostęp-nych modeli zachęcamy do skorzystania z poniższych tabel oraz odwiedzenia strony www.elterm.pl, na której znajduje się przyjazny konfigurator doboru naszych kotłów elektrycznych.


Data publikacji: 2022-01-24

Podobne technologie i poradniki


20.12.2022 | Piece, kotły
Jednym z najważniejszych dylematów przed którym stoją...
24.01.2022 | Piece, kotły
Nie da się ukryć zwiększonego zainteresowania instalacjami...
24.01.2022 | Piece, kotły
Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej lub...
24.01.2022 | Ogrzewanie
Dogrzewacze instalacji c .o . STRZELEC Na...
24.01.2022 | Hydraulika
Wysoce efektywne źródła ciepła zyskują coraz większą...
24.01.2022 | Piece, kotły
W związku z rozwojem energooszczędnego budownictwa, zauważalny...
24.01.2022 | Piece, kotły
Rozmowy o fotowoltaice zagościły już na stałe...
24.01.2022 | Piece, kotły
Budujemy coraz cieplejsze domy. Inwestorzy, w porównaniu...
24.01.2022 | Piece, kotły
Wszystkie modele naszych kotłów współpracują z instalacjami...
22.12.2021 | Ogrzewanie
fot. Pexels Nowoczesne budownictwo wymaga nowatorskich rozwiązań...
03.12.2021 | Ogrzewanie
Wybór rodzaju ogrzewania ma kluczowe znaczenie dla...
03.12.2021 | Ogrzewanie
Dbanie o środowisko naturalne oraz atmosferę w...