Klapy wentylacyjne łączą w sobie dwie funkcje – dostarczają świeże powietrze i naturalne światło słoneczne do wnętrza budynku, a jednocześnie stanowią element systemu przeciwpożarowego w budynku. Jako klapy dymowe, chronią pomieszczenia objęte pożarem przed nadmiernym zadymieniem i wzrostem temperatury, zabezpieczając konstrukcję budynku oraz ułatwiając bezpieczną ewakuację osób przebywających w obiekcie.

Dobór klapy wentylacyjnej
Bardzo ważną sprawą jest właściwy dobór rodzaju klapy wentylacyjnej. Wybór produktu powinien odpowiadać potrzebom i możliwościom technicznym budynku oraz jego ochronie przeciwpożarowej. Należy zwrócić uwagę na: powierzchnię geometryczną klapy, powierzchnię czynną oddymiania, kąt otwarcia skrzydła klapy oraz mechanizm podnoszący. Dla architektów i inwestorów firma Gulajski przygotowała schematy i rysunki techniczne produkowanych klap wentylacyjnych i dymowych. Są one dostępne w zakładce: www.gulajski.pl/rysunki/przyklady-mocowania-podstaw-pod-klapy-dymowe-dwg-pdf/

 

fot. Gulajski

Wyposażenie klapy wentylacyjnej – kopuła, mechanizm sterowania, spoilery
Klapy wentylacyjne Gulajski są dostępne w kilku opcjach wykonania. Podstawy skośne lub proste mogą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub laminatu poliestrowego. Pokrycie stanowi kopuła wyprodukowana z akrylu lub poliwęglanu (jednowarstwowego, dwuwarstwowego, trzywarstwowego bądź wielokomorowego).

W zależności od rodzaju, przeznaczenia i klasyfikacji pożarowej obiektu oraz rozmiarów pokrywy klapy dymowej można zastosować w niej napęd pneumatyczny z dźwignią ręcznego wyzwalania lub napęd elektryczny. Mechanizmy pneumatyczne montuje się zwykle w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych oraz w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. Z kolei mechanizmy elektryczne stosuje się w budynkach użyteczności publicznej oraz na klatkach schodowych.

Klapy dymowe wyposaża się także dodatkowo w spoilery, czyli owiewniki i wiatrownice, które zwiększają współczynnik przepływu aerodynamicznego przy zachowaniu tego samego wymiaru jej otworu. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększa się powierzchnia czynna oddymiania klapy, a to powoduje, że w budynku można zastosować klapę o mniejszej powierzchni, co obniża koszty zakupu produktu.

 

fot. Gulajski

Klapy wentylacyjne – montaż
Montaż jest niezwykle ważną kwestią. Sposób mocowania i otwierania klapy wentylacyjnej musi gwarantować możliwość jej pełnego otwarcia – jeśli tak zakłada projekt – przy obciążeniu wiatrem czy śniegiem, a także w sytuacji pożaru, aby nie nastąpiły żadne odkształcenia utrudniające jej prawidłową eksploatację. Części ruchome należy zabezpieczyć przed zamarzaniem, a otwory wlotowe powinny znajdować się w odpowiedniej odległości od sąsiednich elementów dachu.
Warto dodać, że umiejscowienie klap wentylacyjnych najlepiej zaplanować już na etapie projektowania budynku. Natomiast można również zainstalować klapy w już istniejącym obiekcie przy zachowaniu.

Przeglądy klap wentylacyjnych i dymowych
Prawidłowo zaprojektowana i zamontowana klapa wentylacyjna/dymowa zapewnia prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Dlatego warto co jakiś czas przeprowadzić przegląd klapy i sprawdzić, czy właściwie spełnia swoją funkcję. Firma Gulajski oferuje przegląd, serwis i naprawę klap wentylacyjnych/dymowych. Podczas przeglądu szczegółowo sprawdzane są wszystkie elementy klapy wentylacyjnej – łącznie z uszczelkami i zawiasami.

Więcej o produktach na stronie: www.gulajski.pl


Data publikacji: 2018-11-30

Podobne technologie i poradniki


Grupa Corialis, do której należą Spółki Aliplast...
Z przyjemnością informujemy, iż firma Aliplast otrzymała...
Nowa pionowa linia lakiernicza
Firma Aliplast uruchomiła nową (drugą) pionową linię...
Firma Aliplast zakończyła budowę nowego zakładu produkcyjnego...
wyłazy dachowe
W budynkach mieszkalnych i przemysłowych stosuje się...
Świetliki dachowe i pasma świetlne mają za...
„Alu Sky” to nowy system zadaszenia modułowego,...