Nowe rozwiązania eliminujące mostki cieplne w konstrukcjach żelbetowych : Isokorb® XT typu A i Isokorb® XT typu F

Energooszczędne projektowanie budynku stało się faktem. Obligują do tego przepisy budowlane. Od początku 2021 roku wymagania stawiane w Warunkach Technicznych dla wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody wzrosły średnio o ok. 25 % w stosunku do przepisów obowiązujących jeszcze w ubiegłym roku.

Nie wystarczy już , że spełnimy w projektowanym obiekcie wymagania dla ściany zewnętrznej (UC(max)<0,20 [W/m2·K]) , okna (U(max)<0,90[W/m2·K]) czy też stropodachu (UC(max)<0,15[W/m2·K]). To może okazać się niewystarczające , kiedy w projektowanym budynku pojawi się sporo miejsc z mostkami cieplnymi. Chodzi tu o liniowe mostki , jakie powodują np. balkony , pionowe ścianki attyk lub balustrad , złącze okna ze ścianą.

Fot.1 – Żelbetowa balustrada tarasu

Wiadomo powszechnie , że płyta balkonowa może być miejscem bardzo dużego mostka cieplnego , więc powoli do lamusa odchodzą balkony z obustronną izolacją , jako rozwiązanie bardzo energochłonne. W tych miejscach coraz powszechniej znajdują zastosowanie łączniki termoizolacyjne Schöck Isokorb® . Niestety , już mniej znanym jest termiczne odizolowanie pionowych zewnętrznych żelbetowych elementów konstrukcji budynku takich jak ścianki attykowe , balustrady żelbetowe tarasów (Fot.1) , pionowe ścianki żelbetowe stanowiące podkonstrukcję pod np. panele fotowoltaiczne. W tych miejscach też pojawią się duże mostki cieplne , gdy zabraknie właściwej izolacji. Rozwiązaniem zapewniającym optymalną izolację są łączniki termoizolacyjne dla pionowych elementów żelbetowych Schöck Isokorb® XT typu A (Fot.2) i F (Fot. 3).

Fot. 2 – Termoizolacyjny łącznik dla pionowych ścianek attykowych i żelbetowych balustrad Schöck Isokorb XT Typu A

Fot.3 – Termoizolacyjny łącznik dla pionowych ścianek attykowych i żelbetowych balustrad Schöck Isokorb XT Typu F

Rys. 1 – Detal żelbetowej balustrady tarasu - Schöck Isokorb XT Typu A

Rys. 2 – Detal żelbetowej podkonstrukcji pod instalację paneli fotowoltaicznych – Schöck Isokorb XT Typu A

Poziome odizolowanie pionowej ścianki (np. balustrady żelbetowej) będącej w strefie nieogrzewanej budynku poprzez wykorzystanie do tego celu łącznika termoizolacyjnego staje się jeszcze bardziej uzasadnione , kiedy taka ścianka znajduje się w narożniku zewnętrznym (np. balustrada tarasu) (Rys. 1).

W tym miejscu bowiem oprócz bardzo znaczącego obniżenia strat ciepła (wartość współczynnika y [W/m·K] jest bliska zeru) uzyskuje się najbardziej bezpieczne złącze z uwagi na ryzyko kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegrody – nie ma zagrożenia pojawienia się pleśni.
Innym przykładem wykorzystania łączników teromizolacyjnych w pionowych ściankach usytuowanych na stropodachu mogą być konstrukcje pod wyposażenie terchniczne budynku (np. instalacje paneli fotowoltaicznych – coraz bardziej popularne w dobie oszczędzania energii (Rys 2.)


Data publikacji: 2021-06-17

Podobne technologie i poradniki


12.09.2023 | Izolacje
SealEco jako największy producent membran elastycznych EPDM...
12.01.2023 | Izolacje
Większość życia spędzamy w pomieszczeniach. Średnio jest...
04.10.2022 | Izolacje
Ochrona klimatu i zrównoważony rozwój zyskują na...
20.09.2022 | Izolacje
Dachy zielone coraz częściej pojawiają się w...
20.09.2022 | Izolacje
Jak powinno wyglądać prawidłowe układanie WB MEMBRANY?...
20.09.2022 | Izolacje
Taras jest elementem konstrukcyjnym, który odróżnia się...
12.09.2022 | Izolacje
Kłopoty z ciągłością i terminowością dostaw materiałów,...
01.09.2022 | Izolacje
Przygotowaliśmy dla naszych klientów gotowy zestaw izolacji,...
29.07.2022 | Izolacje
Spienione szkło komórkowe! Dachy płaskie wbrew pozorom...
14.07.2022 | Izolacje
Czystość powietrza jest jednym z głównych wyzwań...