Spienione szkło komórkowe!

Dachy płaskie wbrew pozorom stanowią dla projektanta i wykonawcy niemałe wyzwanie w kontekście izolacji termicznej. Oprócz samych parametrów cieplnych, szczególną uwagę należy zwrócić również m.in. na kwestię wilgoci oraz planowane obciążenia mechaniczne. Na jakie materiały postawić, aby inwestor lub zarządca nie musiał się martwić o powracające usterki i kosztowne naprawy?

Typowym źródłem problemów w dachach płaskich jest wilgoć i kondensacja pary wodnej. Najczęściej dotyczy to obiektów o podwyższonej wilgotności, takich jak hale basenowe, strefy spa, ale często dotyka też inne obiekty użyteczności publicznej typu szkoły, szpitale, a także hale produkcyjne np. przemysłu spożywczego, stref chłodni czy mroźni. Stosując tradycyjne, paroprzepuszczalne materiały termoizolacyjne, narażamy się na ryzyko kondensacji zarówno w samym materiale termoizolacyjnym, jak i w przegrodzie. Prowadzi to do niszczenia warstw termoizolacji, zawilgoceń, korozji, przecieków, czy rozwoju pleśni i grzybów. Wówczas z parametrów termicznych nie zostaje nic. Zagrożeniem staje się wówczas również sama waga mokrych warstw przegrody.

Aby tego uniknąć, należy zastosować taki rodzaj izolacji termicznej, który będzie w 100% paro- i wodoszczelny. Do tego, uwzględniając specyfikę dachu płaskiego, materiał powinien charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością na ściskanie, brakiem deformacji pod obciążeniem, lekkością i bezawaryjnością. Płyty szkła spienionego spełniają wszystkie te założenia. Ich struktura to miliony hermetycznie szczelnych komórek, które całkowicie blokują dostęp dla wilgoci. Nieskończony współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej sprawia, że ryzyko przenikania kondensatu do izolacji czy konstrukcji w praktyce nie istnieje! Materiał ten zawsze i w każdych warunkach pozostaje całkowicie suchy, niezależnie od rodzaju podłoża, na którym oparty jest dach płaski.

Koniec z przeciekaniem i nasiąkaniem

Spienione szkło komórkowe nie tylko zapewnia skuteczną ochronę dachu przed zawilgoceniem od środka, lecz zabezpiecza też konstrukcję od zewnętrznej strony. Woda, która może zbierać się na powierzchni dachu, np. w wyniku niesprawności systemu drenażowego nigdy nie wsiąknie w głąb konstrukcji. Nawet, jeśli dojdzie do uszkodzenia warstwy krycia lub hydroizolacji, woda nie spenetruje wnętrza przegrody, a ewentualna usterka będzie łatwa i tania w naprawie.

Planowana inwestycja zakłada realizację dachu zielonego? Spienione szkło komórkowe jest do tego wręcz stworzone! Ponieważ ten materiał pochodzenia mineralnego jest niezwykle sztywny i nośny oraz nie absorbuje i nie podciąga wilgoci, niestraszne mu będą efekty działania roślin, wrastanie korzeni, czy ciężar mokrego podłoża glebowego.

Płyty szkła komórkowego układa się na podłożu dachu bez użycia łączników mechanicznych. Dzięki temu gwarantujemy szczelność układu, zapobiegamy powstawaniu słabych punktów, mostków, oraz chronimy konstrukcję narażoną na korozję. Stosowane są również płyty z zadanym spadkiem FOAMGLAS® TAPERED, które powodują, że nie trzeba wykonywać spadków w wylewkach, podłożu czy w stropie.

fot. FOAMGLAS

Lekkość i siła

Woda, która wsiąka w termoizolację, poza tym, że stanowi zagrożenie dla jej właściwości i struktury, zwiększa także jej masę. W rezultacie, wraz z mijającymi latami, konstrukcja dachowa może stawać się coraz cięższa. Konstruktorzy chcąc uprzedzić to zjawisko przyjmują większe przekroje dla słupów i innych elementów wsporczych, zwiększając tym samym koszty całej inwestycji. Przy zastosowaniu izolacji dachowej w postaci spienionego szkła komórkowego problem ten nie występuje.

Płyty FOAMGLAS® posiadają niezwykle wysoką odporność na obciążenia mechaniczne. Wytrzymują nacisk do 2750 kPa, nigdy nie ulegając zniekształceniom. Wskaźnik deformacji przy tego rodzaju obciążeniach wynosi 0%, co oznacza, że jest to idealne rozwiązanie dla dachów parkingowych, tarasowych, użytkowych, technicznych czy innych mocno obciążonych stref.

fot. FOAMGLAS

Odporność ogniowa potwierdzona

Płyty termoizolacyjne FOAMGLAS® posiadają klasę reakcji na ogień A1, dlatego zgodnie z normą EN 13501-1 są klasyfikowane jako niepalne. W razie wystąpienia pożaru produkt ten nie przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia, nie jest toksyczny podczas spalania, nie wytwarza dymu, ani gazów, które utrudniałyby widoczność podczas ewakuacji. Nie wytwarza także niebezpiecznych, płonących kropli.

Płyty ze spienionego szkła komórkowego charakteryzują się temperaturą topnienia rzędu 1000°C, a w wielu przypadkach stanowią dodatkową ochronę ogniową od REI 30 do REI 120 czy nawet REI 240. Dotyczy to m.in. zastosowań dachowych, wnętrz czy zastosowań elewacyjnych.

fot. FOAMGLAS

Czas już niestraszny

Czym byłyby te wszystkie właściwości, gdyby nie byłyby w stanie sprostać próbie czasu? Płyty ze spienionego szkła komórkowego dają gwarancję na zachowanie wszystkich swoich właściwości w ciągu całego okresu użytkowania budynku. Co ważne, materiał ten utrzymuje także niezmienny, niski poziom współczynnika przewodzenia ciepła. W przypadku płyt FOAMGLAS® T3+ współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) wynosi 0,036 W/mK, co można porównywać do parametrów standardowej wełny dachowej. Warte podkreślenia jest to, że w przypadku FOAMGLAS poziom ten nigdy nie ulegnie zmianie, gwarantując stałą termikę i szczelność przez cały okres użytkowania obiektu.

Żywotność tego materiału termoizolacyjnego szacuję się na 100 lat. Już dziś wykonywane są odkrywki obiektów istniejących po 45 czy 38 latach, gdzie warstwa termoizolacji nie wykazuje jakiegokolwiek zużycia, deformacji czy utraty parametrów termicznych.

Korzyści wynikające z wyboru tej formy termoizolacji są nie do przecenienia: szczelność i trwałość układu, pełne bezpieczeństwo ogniowe, niezmienna termika i niezmienna waga na wieki, brak rozwoju from biologicznych, przeciwdziałanie korozji i kompletny brak deformacji pod obciążeniem i użytkowaniem.

Wybierając go na swój dach płaski, zyskujesz spokój na całe życie!


Data publikacji: 2022-07-29